Прилісненська ТГ
Волинська область, Камінь-Каширський район

Звіт про внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг Комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Прилісненської сільської ради»

Звіт про внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг Комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Прилісненської сільської ради»

     Комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Прилісненської сільської ради» на виконання Закону України «Про соціальні послуги», Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 13.11.2013Фото без опису №760 «Про затвердження державного стандарту догляду дома» та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020р. №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» наказом №30-од від 30 травня 2022р. було розпочато внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг, яка проводилась з 15.06.2022р. по 14.07.2022р. було створено постійну діючу комісію з моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг, затверджено план  організації і проведення даного заходу.

    Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальних послуг догляду вдома, показники її якості та механізм оцінки дотримання стандарту і застосовується для організації надання соціальних послуг догляду вдома особам/сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснення моніторингу й контролю надання соціальної послуги догляду вдома.

     Відповідно до наказу директора комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Прилісненської сільської ради» №30-од від 30.05.2022 року «Про організацію і проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг у відділенні соціальної допомоги догляду вдома та надання адресної натуральної та грошової допомоги».

      При проведенні внутрішньої оцінки застосовувались «Методичні рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2003 року №904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» та постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг».

       У Центрі здійснено поетапне проведення внутрішньої оцінки якості та моніторинг соціальних послуг. Була створена комісія з проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг. В ході організації моніторингу та оцінки якості надання соціальних  послуг застосовувався план проведення заходів. Під час проведення моніторингу застосовувалися наступні методологічні заходи: перевірка та аналіз документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг, спостереження за процесом надання  соціальних послуг, опитування отримувачів соціальних послуг, бесіди з персоналом центру.

      Метою моніторингу було отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальних послуг, вивчення реального стану соціального обслуговування Центром надання соціальних послуг.

     При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувались показники якості соціальних послуг, а саме: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, зручність, доступність та відкритість, повага та професійність.

 

Відділення соціальної роботи та надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Послугу догляду вдома отримують 62 особи, з яких 8 - осіб з інвалідністю. Наданням соціальної послуги охоплені всі населені пункти Прилісненської територіальної громади. В опитуванні взяли участь 100% отримувачі соціальної послуги з різних населених пунктів громади.

 

Адресність та індивідуальний підхід

Усім отримувачам соціальної послуги визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах.

З усіма отримувачами укладено договори про надання соціальної послуги.

Усі особові справи отримувачів соціальної послуги догляду вдома містять індивідуальні плани надання соціальної послуги, що відповідають визначеним індивідуальним потребам отримувачів.

       За результатами опитувань, під час надання соціальної послуги працівники застосовують індивідуальний підхід з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги догляду вдома та толерантне ставлення до кожного підопічного.

 

Результативність

Згідно з проведеним опитуванням, усі отримувачі задоволені наданням соціальної послуги догляду вдома, що відображається покращенням їх емоційного, психологічного, фізичного стану, позитивними змінами у стані отримувачів соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась.

Незадоволених умовами надання соціальної послуги не виявлено.

Скарг від отримувачів послуги не надходило.

 

                                                    Своєчасність

Оцінювання потреб у соціальній послузі проводиться протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви про надання соціальних послуг, що відповідає термінам, визначеним Державним стандартом.

Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома та оформлення договору про обслуговування відбувається в строк. Всі договори щодо надання соціальної послуги догляду вдома підписані у двосторонньому порядку.

При наданні соціальної послуги з усіма отримувачами здійснюється дотримання строків та періодичності відвідувань.

 

Доступність та відкритість

Послуга догляду вдома надається за місцем проживання отримувача соціальної послуги.

Усі фахівці, які надають послугу, мають посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги. Регулює права та обовязки надавачів.

Власного приміщення Центр не має, а використовує приміщення Прилісненської сільської ради.

 

Дотримання конфіденційності, поваги до гідності та недопущення негуманних і дискримінаційних дій  до отримувача соціальної послуги

Під час проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги, згідно з проведеними опитуваннями визначено, що усі отримувачі соціальної послуги догляду вдома задоволені ставленням до них надавача даної послуги.

Під час надання соціальної послуги працівники установи дотримуються конфіденційності, поваги до гідності отримувача соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій.

Усі договори про надання соціальних послуг містять положення щодо дотримання принципу конфіденційності.

Випадків порушення договору не виявлено.

 

Професійність

Штатний розпис відділення сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

Штат відділення нараховує   штатних одиниць, з яких  – соціальні робітники.

В наявності затверджені керівником установи посадові інструкції, що відповідають нормативно-правовим актам.

Усі працівники відділення ознайомлені з посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку під підпис.

Постійно здійснюється проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.

 

 Поінформованість отримувача соціальної послуги про свої права та обов’язки, а також про державні органи й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини

Згідно з результатами опитувань, працівники - надавачі соціальної послуги інформують отримувачів щодо їх прав та обов’язків, про державні органи й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини.

Одним із заходів проведення оцінки якості соціальної послуги є само- оцінювання працівників суб’єкту надання соціальних послуг. За результатами проведення співбесіди працівники відділення, надавачі соціальної послуги догляду вдома, задоволені своєю роботою, готові працювати краще і підвищувати свій професійний рівень.

Комісія з оцінки якості соціальної послуги працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальної послуги, проведено опитування, проаналізовані отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення якості соціальної послуги.

Оцінка якості соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості соціальних послуг (узагальнювались статуси, які переважали).

 

 

кІЛЬКІСНІ Показники якості

Від 0% до 20%

(добре)

Від 21% до 50%

(задовільно)

Від 51% до 100%

(незадовільно)

 

 

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

-

 

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

 «добре»

-

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

 

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

-

-

 

 

кілЬкісні Показники якості

ВІД 0% ДО 50%

(незадовільно)

ВІД 51% ДО 79%

(задовільно)

ВІД 80% ДО 100%

(добре)

ЧАСТКА ЗАДОВОЛЕНИХ ЗВЕРНЕНЬ ПРО ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

-

-

«добре»

ЧАСТОТА ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

-

-

«добре»

 

Оцінка якості

соціальної послуги догляду вдома,

яка надається відділенням соціальної допомоги та наданню адресної натуральної та грошової допомоги комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Прилісненської сільської ради»

  Згідно зі шкалою оцінки якісних та кількісних показників, оцінка якості соціальної послуги догляду вдома, яка надається відділенням соціальної допомоги та наданням адресної натуральної та грошової допомоги Комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Прилісненської сільської ради» відповідає статусу «Добре».

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі з  надання соціальної  послуги

«добре»

Продовжувати роботу надавача

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

Заходи

з покращення якості надання соціальних послуг Комунальної заклад «Центр надання соціальних послуг Прилісненської сільської ради»

Незважаючи на узагальнений статус «добре», по відділеннях Центру планується ряд заходів, спрямованих на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості надання соціальних послуг догляду вдома за наступними напрямками:

- продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальні послуги догляду вдома;.

- продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення Прилісненської ОТГ з питань роботи відділень закладу, порядку та умов надання соціальних послуг;

- своєчасно та результативно реагувати на звернення громадян щодо соціального обслуговування;

- активізувати роботу щодо виявлення осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою надання їм соціальної підтримки у вигляді соціальних послуг;

- своєчасно здійснювати перегляд індивідуальних планів надання соціальних послуг;

- постійно проводити роботу з надавачами соціальних послуг щодо підвищення якості її надання;

- здійснювати роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг;

- в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально – технічної бази Комунального закладу «Центру надання соціальних послуг Прилісненської сільської ради» в частині забезпечення соціальних робітників спецодягом, інвентарем тощо.

 

 

 

 

 

Директор                                                                    Людмила ШИНКАР

      

 

 

 

 

 

 

Звіт про внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Прилісненської сільської ради» за 2022рік

Звіт про внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Прилісненської сільської ради» за 2022рік

08:53 06.06.2023

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь