Прилісненська ТГ
Волинська область, Камінь-Каширський район

Регламент відділу ЦНАП

                                                                       

ПРИЛІСНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

сьоме скликання

р і ш е н н я

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

від 01березня 2019 року №30/7

с. Прилісне                                                                                         

 

Про затвердження Регламенту відділу

«Центр надання адміністративних послуг»

Прилісненської сільської ради

 

          Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», з урахуванням Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. №588 (зі змінами), сільська рада

ВИРІШИЛА:

         

1. Затвердити Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг»  Прилісненської сільської ради, додається.

          2. Затвердити графік прийому суб’єктів звернення відділом «Центр надання адміністративних послуг» Прилісненської сільської ради, додаток 1.

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та комунальної власності.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                           І.ТЕРЕЩЕНКО

 

 

Філюк Галина

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

від 01 березня 2019 року №30/7

 

Регламент

відділу «Центр надання адміністративних послуг»

Прилісненської сільської ради

 

І. Загальна частина

 1. Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» Прилісненської сільської ради (далі – Регламент) визначає порядок організації роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг»  Прилісненської сільської ради (далі – ЦНАП), порядок дій адміністраторів та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
 2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».
 3. Надання адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється з дотриманням таких принципів:
 1. верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
 2. стабільності;
 3. рівності перед законом;
 4. відкритості та прозорості;
 5. доступності інформації про надання адміністративних послуг;
 6. оперативності та своєчасності;
 7. захищеності персональних даних;
 8. раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
 9. неупередженості й справедливості;
 10. доступності та зручності для суб’єктів звернень.
 1. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI, іншими законами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Прилісненської сільської ради, її виконавчого комітету та Положенням про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Прилісненської сільської ради.

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується ЦНАП

 1. ЦНАП розміщується у центральній частині села Прилісне за адресою: 44614 с. Прилісне, вул. Сойне, 2б, в адмінбудівлі Прилісненської сільської ради.

Над входом до приміщення розміщується інформаційна вивіска з найменуванням ЦНАП,  на дверях - табличка з графіком його роботи.

Графік прийому суб’єктів звернення у ЦНАП затверджується Прилісненською радою з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Вхід до ЦНАП облаштований для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

У приміщенні центру облаштована туалетна кімната з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до ЦНАП території наявне місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

Приміщення ЦНАП поділено на дві зали.

 1. В першій залі облаштовано сектор прийому-інформування,  сектор очікування.
 2. При вході справа розміщено сектор очікування, за ним - сектор прийому-інформування (рецепція), де здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи ЦНАП.

У секторі прийому-інформування також розміщені місця для оформлення документів, нотування інформації, які забезпечуються канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів, інформаційні стенди, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг. Сектор очікування  облаштований  меблями для очікування, відритим WiFi-доступом.

 1. У другій залі (фронт-офіс) за принципом відкритості розміщуються робочі місця адміністраторів, реєстраторів, які проводять прийняття вхідних пакетів документів та видачу результатів розгляду заяв. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру, стілець для відвідувачів. Інформація про прізвище, ім’я та посаду працівника вказана також на нагрудному бейджі.
 2. Загальна площа фронт-офісу  становить 68.37 кв.м, що забезпечує зручні та комфортні умови для прийому суб’єктів звернення і роботи працівників центру.
 3. У приміщенні ЦНАП на інформаційних стендах розміщується інформація про:
 1. найменування ЦНАП, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;
 2. графік роботи ЦНАП (прийомні дні та години, вихідні дні);
 3. перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;
 4. інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;
 5. банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;
 6. відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні ЦНАП;
 7. порядок оскарження результатів надання адміністративних послуг, отриманих через ЦНАП, а також рішень, дій та бездіяльності працівників ЦНАП;
 8. прізвище, ім’я, по батькові начальника відділу ЦНАП, номер його / її телефону, адресу електронної пошти;
 9. Положення про відділ ЦНАП;
 10. Регламент відділу ЦНАП.

Бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення можна отримати у адміністраторів.

 1. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, розміщується на інформаційному стенді у доступному та зручному для суб’єктів звернень місці. Адміністративні послуги у переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг.

ІІІ. Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг, регламент щодо видачі документу дозвільного характеру

 1. Інформаційні і технологічні картки розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та Вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг. Інформаційні та технологічні картки затверджуються рішенням Прилісненської сільської ради.
 2. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які надаються суб’єктами надання адміністративних послуг через ЦНАП, затверджуються керівниками суб’єктів надання адміністративних послуг.
 3. Зміни до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг вносяться суб’єктами надання адміністративних послуг за погодженням з начальником відділу ЦНАП та затверджуються згідно п. 2, розділу ІІІ Регламенту.
 4. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це керівника ЦНАП, готує відповідні зміни до інформаційних та / або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

 

ІV. Інформаційно-консультативна робота у ЦНАП

 1. Для консультування із загальних питань організації роботи ЦНАП та порядку прийому суб’єктів звернень у ЦНАП організовано сектор прийому-інформування, який відповідає за інформаційне забезпечення суб’єктів звернень (далі - рецепція). У секторі прийому-інформування працівник ЦНАП також за необхідності:
 1. за усним клопотанням суб’єкта звернення інформує його про приналежність порушеного ним питання до компетенції ЦНАП;
 2.  консультує суб’єктів звернень щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію щодо рахунків і банківських реквізитів для сплати адміністративного збору;
 3. надає іншу допомогу, яка необхідна суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором чи іншим спеціалістом.
 1. Веб-сторінка ЦНАП створена на офіційному веб-сайті Прилісненської сільської ради, де розміщується інформація, зазначена у п.7 розділу ІІ Регламенту, а також відомості про місце розташування ЦНАП, віддалених робочих місць адміністраторів центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.
 2. Інформація, яка розміщується у приміщенні ЦНАП та на інформаційних ресурсах ЦНАП, повинна бути актуальною і вичерпною. Інформація, подана на веб-сторінці ЦНАП, має бути зручною для пошуку та копіювання.
 3. Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор прийому-інформування облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та у доступному місці.
 4. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної у цьому розділі Регламенту, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 5. Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг ЦНАП у спосіб, аналогічний до способу звернення.

V. Керування чергою у ЦНАП

 1.  З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у ЦНАП вживаються заходи для запобігання чергам, а у випадку їх виникнення – для керування чергою.
 2. У ЦНАП може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом на певну визначену дату(день) та час.  Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до працівника ЦНАП на рецепції. Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені керівником ЦНАП години. У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно.
 3. ЦНАП може використовувати інші інструменти керування чергою, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернень.

VІ. Прийняття заяви та інших документів у ЦНАП

 1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ЦНАП у секторі обслуговування. 

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

 1. Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
 2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

 1. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його / її повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).
 2. Адміністратор перевіряє відповідність вхідного пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби – надає допомогу суб’єктові звернення у заповнені бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.
 3. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.
 4. Адміністратор складає опис вхідного пакету документів (Додаток 1), у якому зазначається інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.
 5. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у ЦНАП електронного документообігу – в електронній формі.   
 6. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством); а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги (в центрі, віддаленому робочому місці адміністратора центру) та бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакету документів (особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів у паперовій та / або електронній формі.
 7. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та / або електронній формі) – (Додаток 2). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакету документів.
 8. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакету документів  електронною поштою (його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості).
 9. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та / або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.
 10. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх неусунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.
 11. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через ЦНАП з фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну). Внесення додаткових документів та / або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).
 12. У випадку неусунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.
 13. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій та / або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання та / або сканування.
 14. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до супровідного листа адміністративної послуги (Додаток 3) у паперовій та / або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги).

VІI. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 1. Після вчинення дій, передбачених розділом VI цього Регламенту, адміністратор зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у супровідному листі справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.
 2. Передача справ у паперовій формі від ЦНАП виконавцям здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня шляхом доставки  працівником ЦНАП, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або забирання представником виконавця (за домовленістю згідно договорів про співпрацю).
 3. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше суб’єктами надання адміністративних послуг, адміністратор забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та / або електронній формі одночасно передаються та / або надсилаються усім залученим виконавцям.   Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем, що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.
 4. Отримавши справу, виконавець зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до супровідного листа справи у паперовій та / або електронній формі.
 5. Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Таке отримання здійснюється за умови наявності в матеріалах справи згоди (дозволу) суб’єкта звернення на збирання, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.
 6. Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.
 7. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника ЦНАП.
 8. Виконавець зобов’язаний своєчасно інформувати ЦНАП про перешкоди у дотриманні термінів розгляду справ та прийняття рішень, а також інші проблеми, що виникають при розгляді справи. Виконавець зобов’язаний надавати інформацію на усний або письмовий запит (в т.ч. в електронною поштою) адміністратора щодо ходу розгляду справи. У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги тощо) адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це начальника відділу ЦНАП.
 9. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через ЦНАП.
 10. Опрацювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

 

VІII. Передача вихідного пакету документів суб’єктові звернення

 1. Виконавець зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та передати його до ЦНАП, про що зазначається у супровідному листі справи.
 2. Адміністратор невідкладно у день надходження вихідного пакету документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює його реєстрацію шляхом внесення відповідних відомостей до супровідного листа справи, а також до відповідного реєстру у паперовій та / або електронній формі.
 3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.
 4. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для себе способу отримання результату надання адміністративної послуги або його неотримання у ЦНАП протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги зберігається протягом тримісячного терміну у ЦНАП, а потім передається для архівного зберігання.
 5. У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі (у паперовій та / або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.
 6. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець, та в межах своїх повноважень – адміністратори і начальник відділу ЦНАП.
 7. У ЦНАП зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу / справу у паперовій формі (ксерокопія) та / або електронній формі (відскановані документи): копія заяви суб’єкта звернення, копія результату надання адміністративної послуги. Всі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

IХ. Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів та інших працівників ЦНАП

 1. У ЦНАП здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та пропозицій у паперовій та /або електронній формі, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення.
 2. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії або бездіяльність адміністраторів (працівників) ЦНАП, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.
 3. Начальник відділу ЦНАП вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про дисциплінарну відповідальність працівників ЦНАП.
 4. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

 

 

Прилісненський сільський голова                                                І.ТЕРЕЩЕНКО

 

 

                                                                                            Додаток  1

до Регламенту  відділу «Центр надання адміністративних послуг»   

Прилісненської сільської ради

                                                                                              

 

ОПИС

прийняття ____________________________________________________________________

(ПІБ адміністратора центру надання адміністративних послуг)

від  _____________________________________________________________

(найменування суб’єкта звернення)

пакету документів, необхідних для одержання

 

(назва адміністративної послуги)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сільської ради

від 01 березня 2019 року №30/7

 

Регламент

відділу «Центр надання адміністративних послуг»

Прилісненської сільської ради

 

І. Загальна частина

 1. Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» Прилісненської сільської ради (далі – Регламент) визначає порядок організації роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг»  Прилісненської сільської ради (далі – ЦНАП), порядок дій адміністраторів та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
 2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».
 3. Надання адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється з дотриманням таких принципів:
 1. верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
 2. стабільності;
 3. рівності перед законом;
 4. відкритості та прозорості;
 5. доступності інформації про надання адміністративних послуг;
 6. оперативності та своєчасності;
 7. захищеності персональних даних;
 8. раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
 9. неупередженості й справедливості;
 10. доступності та зручності для суб’єктів звернень.
 1. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI, іншими законами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Прилісненської сільської ради, її виконавчого комітету та Положенням про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Прилісненської сільської ради.

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується ЦНАП

 1. ЦНАП розміщується у центральній частині села Прилісне за адресою: 44614 с. Прилісне, вул. Сойне, 2б, в адмінбудівлі Прилісненської сільської ради.

Над входом до приміщення розміщується інформаційна вивіска з найменуванням ЦНАП,  на дверях - табличка з графіком його роботи.

Графік прийому суб’єктів звернення у ЦНАП затверджується Прилісненською радою з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Вхід до ЦНАП облаштований для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

У приміщенні центру облаштована туалетна кімната з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до ЦНАП території наявне місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

Приміщення ЦНАП поділено на дві зали.

 1. В першій залі облаштовано сектор прийому-інформування,  сектор очікування.
 2. При вході справа розміщено сектор очікування, за ним - сектор прийому-інформування (рецепція), де здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи ЦНАП.

У секторі прийому-інформування також розміщені місця для оформлення документів, нотування інформації, які забезпечуються канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів, інформаційні стенди, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг. Сектор очікування  облаштований  меблями для очікування, відритим WiFi-доступом.

 1. У другій залі (фронт-офіс) за принципом відкритості розміщуються робочі місця адміністраторів, реєстраторів, які проводять прийняття вхідних пакетів документів та видачу результатів розгляду заяв. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру, стілець для відвідувачів. Інформація про прізвище, ім’я та посаду працівника вказана також на нагрудному бейджі.
 2. Загальна площа фронт-офісу  становить 68.37 кв.м, що забезпечує зручні та комфортні умови для прийому суб’єктів звернення і роботи працівників центру.
 3. У приміщенні ЦНАП на інформаційних стендах розміщується інформація про:
 1. найменування ЦНАП, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;
 2. графік роботи ЦНАП (прийомні дні та години, вихідні дні);
 3. перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;
 4. інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;
 5. банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;
 6. відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні ЦНАП;
 7. порядок оскарження результатів надання адміністративних послуг, отриманих через ЦНАП, а також рішень, дій та бездіяльності працівників ЦНАП;
 8. прізвище, ім’я, по батькові начальника відділу ЦНАП, номер його / її телефону, адресу електронної пошти;
 9. Положення про відділ ЦНАП;
 10. Регламент відділу ЦНАП.

Бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення можна отримати у адміністраторів.

 1. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, розміщується на інформаційному стенді у доступному та зручному для суб’єктів звернень місці. Адміністративні послуги у переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

ІІІ. Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг, регламент щодо видачі документу дозвільного характеру

 

 1. Інформаційні і технологічні картки розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та Вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг. Інформаційні та технологічні картки затверджуються рішенням Прилісненської сільської ради.
 2. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які надаються суб’єктами надання адміністративних послуг через ЦНАП, затверджуються керівниками суб’єктів надання адміністративних послуг.
 3. Зміни до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг вносяться суб’єктами надання адміністративних послуг за погодженням з начальником відділу ЦНАП та затверджуються згідно п. 2, розділу ІІІ Регламенту.
 4. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це керівника ЦНАП, готує відповідні зміни до інформаційних та / або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

 

ІV. Інформаційно-консультативна робота у ЦНАП

 

 1. Для консультування із загальних питань організації роботи ЦНАП та порядку прийому суб’єктів звернень у ЦНАП організовано сектор прийому-інформування, який відповідає за інформаційне забезпечення суб’єктів звернень (далі - рецепція). У секторі прийому-інформування працівник ЦНАП також за необхідності:
 1. за усним клопотанням суб’єкта звернення інформує його про приналежність порушеного ним питання до компетенції ЦНАП;
 2.  консультує суб’єктів звернень щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію щодо рахунків і банківських реквізитів для сплати адміністративного збору;
 3. надає іншу допомогу, яка необхідна суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором чи іншим спеціалістом.
 1. Веб-сторінка ЦНАП створена на офіційному веб-сайті Прилісненської сільської ради, де розміщується інформація, зазначена у п.7 розділу ІІ Регламенту, а також відомості про місце розташування ЦНАП, віддалених робочих місць адміністраторів центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.
 2. Інформація, яка розміщується у приміщенні ЦНАП та на інформаційних ресурсах ЦНАП, повинна бути актуальною і вичерпною. Інформація, подана на веб-сторінці ЦНАП, має бути зручною для пошуку та копіювання.
 3. Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор прийому-інформування облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та у доступному місці.
 4. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної у цьому розділі Регламенту, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 5. Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг ЦНАП у спосіб, аналогічний до способу звернення.

 

V. Керування чергою у ЦНАП

 

 1.  З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у ЦНАП вживаються заходи для запобігання чергам, а у випадку їх виникнення – для керування чергою.
 2. У ЦНАП може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом на певну визначену дату(день) та час.  Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до працівника ЦНАП на рецепції. Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені керівником ЦНАП години. У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно.
 3. ЦНАП може використовувати інші інструменти керування чергою, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернень.

 

VІ. Прийняття заяви та інших документів у ЦНАП

 

 1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ЦНАП у секторі обслуговування. 

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

 1. Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
 2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

 1. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його / її повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).
 2. Адміністратор перевіряє відповідність вхідного пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби – надає допомогу суб’єктові звернення у заповнені бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.
 3. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.
 4. Адміністратор складає опис вхідного пакету документів (Додаток 1), у якому зазначається інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.
 5. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у ЦНАП електронного документообігу – в електронній формі.   
 6. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством); а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги (в центрі, віддаленому робочому місці адміністратора центру) та бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакету документів (особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів у паперовій та / або електронній формі.
 7. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та / або електронній формі) – (Додаток 2). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакету документів.
 8. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакету документів  електронною поштою (його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості).
 9. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та / або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.
 10. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх неусунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.
 11. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через ЦНАП з фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну). Внесення додаткових документів та / або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).
 12. У випадку неусунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.
 13. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій та / або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання та / або сканування.
 14. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до супровідного листа адміністративної послуги (Додаток 3) у паперовій та / або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги).

 

VІI. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 

 1. Після вчинення дій, передбачених розділом VI цього Регламенту, адміністратор зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у супровідному листі справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.
 2. Передача справ у паперовій формі від ЦНАП виконавцям здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня шляхом доставки  працівником ЦНАП, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або забирання представником виконавця (за домовленістю згідно договорів про співпрацю).
 3. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше суб’єктами надання адміністративних послуг, адміністратор забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та / або електронній формі одночасно передаються та / або надсилаються усім залученим виконавцям.   Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем, що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.
 4. Отримавши справу, виконавець зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до супровідного листа справи у паперовій та / або електронній формі.
 5. Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Таке отримання здійснюється за умови наявності в матеріалах справи згоди (дозволу) суб’єкта звернення на збирання, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.
 6. Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.
 7. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника ЦНАП.
 8. Виконавець зобов’язаний своєчасно інформувати ЦНАП про перешкоди у дотриманні термінів розгляду справ та прийняття рішень, а також інші проблеми, що виникають при розгляді справи. Виконавець зобов’язаний надавати інформацію на усний або письмовий запит (в т.ч. в електронною поштою) адміністратора щодо ходу розгляду справи. У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги тощо) адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це начальника відділу ЦНАП.
 9. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через ЦНАП.
 10. Опрацювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

 

VІII. Передача вихідного пакету документів суб’єктові звернення

 

 1. Виконавець зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та передати його до ЦНАП, про що зазначається у супровідному листі справи.
 2. Адміністратор невідкладно у день надходження вихідного пакету документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює його реєстрацію шляхом внесення відповідних відомостей до супровідного листа справи, а також до відповідного реєстру у паперовій та / або електронній формі.
 3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.
 4. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для себе способу отримання результату надання адміністративної послуги або його неотримання у ЦНАП протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги зберігається протягом тримісячного терміну у ЦНАП, а потім передається для архівного зберігання.
 5. У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі (у паперовій та / або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.
 6. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець, та в межах своїх повноважень – адміністратори і начальник відділу ЦНАП.
 7. У ЦНАП зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу / справу у паперовій формі (ксерокопія) та / або електронній формі (відскановані документи): копія заяви суб’єкта звернення, копія результату надання адміністративної послуги. Всі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

IХ. Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів та інших працівників ЦНАП

 

 1. У ЦНАП здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та пропозицій у паперовій та /або електронній формі, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення.
 2. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії або бездіяльність адміністраторів (працівників) ЦНАП, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.
 3. Начальник відділу ЦНАП вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про дисциплінарну відповідальність працівників ЦНАП.
 4. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

 

 

Прилісненський сільський голова                                               І.ТЕРЕЩЕНКО

Додаток  1

до Регламенту  відділу «Центр

надання адміністративних послуг»

Прилісненської сільської ради

                                                                                                             

 

ОПИС

 

прийняття _____________________________________________________________________

(ПІБ адміністратора центру надання адміністративних послуг)

 

 

від  _____________________________________________________________

(найменування суб’єкта звернення)

 

пакету документів, необхідних для одержання

 

(назва адміністративної послуги)

 

 

 

Перелік документів

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

«____» _______________ 201__ р.                                    реєстраційний № __________

 

 

 

______________________________                       ________________________                    

        (особистий підпис адміністратора                                                            (ПІБ адміністратора центру надання     

         центру надання адміністративних послуг)                                                           адміністративних послуг)

                                                                                                           

 

 

____________________________                        ___________________________              

             (підпис заявника)                                                                                                                           (ПІБ )

 

 

 

 

 

Керуючий справами(секретар)

виконавчого комітету                                                               Г.ФІЛЮК

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

до Регламенту  відділу «Центр надання адміністративних послуг»   

Прилісненської сільської ради

 

 

 

ЖУРНАЛ

обліку/реєстрації звернень для отримання адміністративних послуг

 

Реєстраційний номер

Дата надходження заяви на отримання адміністративної послуги

Найменування адміністра-тивної послуги

Найменування суб’єкта звернення

ПІБ адміністра-тора ЦНАП, що здійснив реєстрацію звернення

Відмітка про надання адміністративної послуги

(або відмови в її наданні)

Підпис одержувача адміністра-тивної послуги

Приміт

ка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами(секретар)

виконавчого комітету                                                               Г.ФІЛЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

до Регламенту  відділу «Центр надання адміністративних послуг»     Прилісненської сільської ради

                                                                                                                                                                  

Супровідний лист 

адміністративної послуги 

реєстраційний номер                                                                              від « ____»  ____________ 20___ р.

 

__________________________________________________________

                                     (найменування суб’єкта звернення)

№ з/п

Назва адміністративної послуги

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Дата передачі заяви та документів, що додаються до неї,

суб’єкта надання адміністративної послуги, підпис уповноваженого представника  суб’єкта надання адміністративної послуги

Дата отримання адміністратором  ЦНАП  результату адміністративної послуги, підпис уповноваженого представника   суб’єкта надання адміністративної послуги

Відмітка про видачу (відмову у видачі)  адміністративної послуги   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами(секретар)

виконавчого комітету                                                               Г.ФІЛЮК

 

 

 

 

   
   
   
   
   

 

«____» _______________ 201__ р.                       реєстраційний № __________

 

 

 

______________________________                       ________________________                    

        (особистий підпис адміністратора                                                            (ПІБ адміністратора центру надання     

         центру надання адміністративних послуг)                                         адміністративних послуг)

                                                                                            

 

 

____________________________                        ___________________________             

             (підпис заявника)                                                                               (ПІБ )

 

 

 

 

 

Керуючий справами(секретар)

виконавчого комітету                                                                Г.ФІЛЮК

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь