Прилісненська ТГ
Волинська область, Камінь-Каширський район

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ

 

ДОДАТОК 1

до рішення виконавчого комітету

від 25 січня 2024 року № 8

                                                                          

 

Склад

адміністративної комісії при виконавчому комітеті

Прилісненської сільської ради

 

Голова комісії:

Мельничук Павло Павлович – секретар Прилісненської сільської ради

 

Заступник голови комісії:

Козак Наталія Валеріївна – начальник відділу правового, організаційно-технічного забезпечення

 

Відповідальний секретар комісії:

Бубнюк Леонід Євгенович – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового, організаційно-технічного забезпечення

 

Члени комісії:

 

Сидорук Ігор Сергійович – головний інженер ЖКП Прилісненської сільської ради;

Шинкар Людмила Валеріївна – директор КЗ «ЦНСП Приліснеської сільської ради;

Кузьмич Олена Михайлівна – спеціаліст Відділу у справах дітей, сім’ї та з питань соціального захисту населення; 

Сахнік Наталія Іванівна – завідувач клубного відділу ЦКДС Прилісненської сільської ради;

Смічик Ніна Борисівна – завідувач бібліотеки ЦКДС Прилісненської сільської ради.

 

 

 

Фото без опису

 

ПРИЛІСНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 січня 2024 року № 8                                                             

с. Прилісне

 

Про утворення адміністративної комісії

та затвердження Положення про адміністративну

комісію при виконавчому комітеті

Прилісненської сільської ради

 

Відповідно до підпункту 4 «б» частини 1 статті 38, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 215 Кодексу України  «Про адміністративні правопорушення», в зв’язку з необхідністю розгляду справ про адміністративні правопорушення, віднесених КУпАП до відання адміністративних комісій, виконавчий комітет Прилісненської сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Утворити адміністративну комісію при виконавчому комітеті Прилісненської сільської ради у кількості 9 осіб та затвердити її персональний склад (Додаток  1).

2. Затвердити Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Прилісненської сільської ради (Додаток 2).

3. Затвердити зразки документів адміністративної комісії при виконавчому комітеті Прилісненської сільської ради:

3.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення (Додаток 3).

3.2. Постанова про закриття провадження (Додаток 4).

3.3. Протокол засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Прилісненської сільської ради (Додаток 5).

3.4. Повідомлення про розгляд адміністративної справи (Додаток 6).

3.5. Вимоги до справи адміністративної комісії при виконавчому комітеті Прилісненської сільської ради (Додаток 7).

3.6. Журнал обліку постанов адміністративної комісії при виконавчому комітеті Прилісненської сільської ради (Додаток 8).

3.7. Журнал обліку матеріалів про адміністративні правопорушення адміністративної комісії при виконавчому комітеті Прилісненської сільської ради (Додаток 9).

4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Прилісненської сільської ради від 31 січня 2017 року № 1.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гнатюка  О.І.

 

 

Сільський голова                                                                        Ігор ТЕРЕЩЕНКО

Леонід Бубнюк

 

 

 

ДОДАТОК 2

до рішення виконавчого комітету

від 25 січня 2024 року № 8

 

 

_____________________________________________________

ПОЛОЖЕННЯ

про адміністративну комісію при виконавчому

комітеті Прилісненської сільської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Адміністративна комісія – це колегіальний орган, який утворюється при виконавчому комітеті Прилісненської сільської ради для розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших органів (посадових осіб).

1.2. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Прилісненської сільської ради (далі – адміністративна комісія) у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, а також рішеннями обласної, сільської ради та її виконавчого комітету.

1.3. Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, виховання громадян у дусі чіткого і неухильного дотримання існуючих норм права, чесного ставлення до державного і громадського обов’язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобігання нових правопорушень, як самими правопорушниками, так і іншими особами.

 

2. ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ, ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ

 

  2.1. Адміністративна комісія розглядає відповідно до чинного законодавства справи про адміністративні правопорушення: у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою; у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності; інші правопорушення, що підвідомчі до компетенції розгляду адміністративних комісій.

2.2. Порядок створення і склад адміністративної комісії, порядок розгляду нею справ про адміністративні правопорушення визначається чинним законодавством та цим Положенням, що затверджується рішенням виконавчого комітету Прилісненської сільської ради.

2.3. Адміністративна комісія утворюється відповідними органами місцевого самоврядування в складі голови, заступника голови, відповідального секретаря та членів комісії (стаття 215 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

2.4. Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності, заступник голови: керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань; головує на засіданнях комісії; забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні; вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів адміністративної комісії; підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення.

2.5. На час відсутності голови адміністративної комісії, заступник голови комісії має право підпису постанов з закріпленням печаткою виконавчого комітету Прилісненської сільської ради.

2.6. Відповідальний секретар адміністративної комісії:

- заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;

- здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;

вирішує організаційні питання проведення засідань комісії;

- веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії; разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення;

- звертається до відповідних органів щодо примусового виконання постанов про накладення адміністративного стягнення, і контролює їх виконання;

- складає номенклатуру справ і готує акти на знищення документів;

- готує акти на списання маркованих конвертів та марок;

- веде діловодство адміністративної комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує схоронність цих справ.

2.7. У разі відсутності секретаря адміністративної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) виконання обов’язків секретаря комісії члени  адміністративної комісії приймають рішення про покладання виконання обов’язків секретаря на одного з членів комісії.

2.8. Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її у відповідності з законодавством, виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

2.9. Адміністративна комісія у своїй діяльності відповідальна перед сільською радою та її виконавчим комітетом та йому підзвітна.

2.10. Засідання комісії є правочинним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу комісії. До складу комісії можуть входити депутати сільської ради, представники профспілкових та інших громадських організацій, трудових колективів. Не можуть входити до складу адміністративної комісії представники державних органів, посадові особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і адвокати.

2.11. Адміністративна комісія в своїй діяльності спирається на широкий актив громадськості. Адміністративна комісія в усіх питаннях, віднесених до її компетенції, взаємодіє з постійними комісіями депутатів сільської ради.

2.12. Адміністративна комісія організує облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, узагальнює практику цих справ у межах території Прилісненської сільської ради. Адміністративна комісія, встановивши при розгляді конкретних справ, або в результаті узагальнення практики їх розгляду, причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, вносить у виконавчий комітет або посадовій особі органу місцевого самоврядування пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Не пізніше, як у місячний строк щодо пропозиції має бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено адміністративну комісію, що внесла пропозицію.

2.13. Діловодство у справах, що розглядаються адміністративною комісією, ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, цього Положення та інших актів законодавства про адміністративні правопорушення.

2.14. Справа, що заводиться адміністративною комісією, повинна містити протокол про адміністративне правопорушення, протокол засідання і постанову комісії, дані про оповіщення осіб, які беруть участь і справі, про день і час засідання комісії, вручення або надсилання постанови особі, до якої її винесено, відмітки про звернення до виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі.

2.15. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення адміністративної комісії покладається на виконавчий комітет Прилісненської сільської ради.

2.16. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються адміністративною комісією відносно громадян, що проживають на території Прилісненської сільської ради.

2.17. Адміністративна комісія користується печаткою виконавчого комітету Прилісненської сільської ради.

 

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

3.1. Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст.218 КУпАП).

3.2. Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те службовою особою, відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.3. Засідання комісії проводиться у разі необхідності.

3.4. Справи розглядаються відкрито.

3.5. В умовах запровадження карантину, надзвичайної ситуації або воєнного стану, спричинених спалахами епідемій, пандемій, введення воєнного стану, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях засідання адміністративної комісії, можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій (дистанційне засідання). Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на відділ правового, організаційно-технічного забезпечення Прилісненської сільської ради. У такому випадку особа, що притягається до відповідальності повідомляється повісткою про дистанційне засідання комісії та про можливість надати пояснення та клопотання відповідно до статті 268 КУпАП.

3.6. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. В разі відсутності цієї особи, справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи, якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, або за довіреністю особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

3.7. При підготовці до розгляду справи, відповідальний секретар адміністративної комісії вирішує такі питання: чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд цієї справи; чи правильно складено протокол та інші матеріали справи; чи оповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду; чи витребувано необхідні додаткові матеріали; чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

3.8. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної комісії, яка розглядає цю справу. Головуючий на засіданні адміністративної комісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, відповідно до статей 268-274 Кодексу України про адміністративні правопорушення, їх права і обов’язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справ, досліджуються докази й вирішуються клопотання.

3.9. Адміністративна комісія при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язана з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення; чи винна дана особа в його вчиненні; чи підлягає вона адміністративній відповідальності; чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність; чи заподіяно майнову шкоду; інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

3.10. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення, адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються: дата і місце засідання; найменування і склад комісії; зміст справи, що розглядається; відомості про явку осіб, які беруть участь у справі; пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду; документи і речові докази, досліджені під час розгляду справи. Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.

3.11. По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить одну з таких постанов: про накладення адміністративного стягнення; про закриття справи.

3.12. За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати такі адміністративні стягнення: попередження; штраф. При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення, адміністративна комісія накладає його в межах, установлених відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення. При накладенні стягнення адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність. Якщо одночасно розглядаються дві або більше справи про вчинення однією особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах санкцій, встановлених за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш, як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення.

3.13. Постанова про закриття справи виноситься в разі оголошення усного зауваження, а також в разі наявності обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, зазначених у статті 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.14. Постанова комісії повинна містити: найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову; дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; викладення обставин, установлених під час розгляду справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення. Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівності голосів вирішальним голосом є голос голови комісії або його заступника, у разі відсутності голови комісії. Постанова підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.

3.15. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання. Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна помітка у справі. 3.16. Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, відносно якої її винесено, а також потерпілим у виконавчому комітеті Прилісненської сільської ради або в суді. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин, цей строк за заявою особи, відносно якої винесено постанову, може бути поновлено.

3.17. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження зупиняє виконання постанови до розгляду скарги.

3.18. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення надається порушнику відповідно до правил, установлених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

  3.19. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар адміністративної комісії робить на постанові відповідну відмітку.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь