Прилісненська ТГ
Волинська область, Камінь-Каширський район

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ПРИЛІСНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Звіт про надання та використання Прилісненською сільської територіальною громадою дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету за січень - березень 2023 року

  Найменування Код класифікації доходів бюджету Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Кошти перераховані між рівнями місцевих бюджетів за звітний період Надійшло коштів за звітний період (рік) Виконано за звітний період(рік) Залишок на кінець  звітного періоду (року) на рахунках місцевих бюджетів на рахунках бюджетних установ перераховано отримано усього у тому числі погашення місцевого боргу за місцевими запозиченнями на рахунках місцевих бюджетів на рахунках бюджетних установ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Базова дотація 41020100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 278 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41033900 45 888,58 0,00 45 888,58 0,00 0,00 256 500,00 10 501 900,00 10 313 529,73 0,00 444 870,27 0,00 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  41035400 82 335,20 0,00 0,00 0,00 0,00 56 859,00 0,00 44 926,94 0,00 30 450,26 63 817,00 Разом    128 223,78 0,00 45 888,58 0,00 0,00 313 359,00 14 780 500,00 10 358 456,67 0,00 475 320,53 63 817,00

11:59 07.04.2023

Звіт про надання та використання Прилісненською сільською територіальною громадою дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету

Звіт про надання та використання Прилісненською сільською територіальною громадою дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету за січень - квітень 2022 року   Найменування Код класифікації доходів бюджету Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Кошти перераховані між рівнями місцевих бюджетів за звітний період Надійшло коштів за звітний період (рік) Виконано за звітний період(рік) Залишок на кінець звітного періоду (року) на рахунках місцевих бюджетів на рахунках бюджетних установ перераховано отримано усього у тому числі погашення місцевого боргу за місцевими запозиченнями на рахунках місцевих бюджетів на рахунках бюджетних установ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Базова дотація 41020100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41033900 1 861 617,09 0,00 0,00 0,00 0,00 309 600,00 15 157 200,00 13 368 430,53 0,00 3 928 133,70 31 852,86 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 41035400 14 694,84 0,00 0,00 0,00 0,00 60 100,00 0,00 30 671,27 0,00 44 123,57 0,00 Разом   1 876 311,93 0,00 0,00 0,00 0,00 369 700,00 19 087 200,00 13 399 101,80 0,00 3 972 257,27 31 852,86

08:59 06.05.2022

Звіт про надання та використання Прилісненською сільською територіальною громадою дотацій та субвенцій,отриманих з державного бюджету за січень - листопад 2021 року

      Звіт  про надання та використання Прилісненською сільською територіальною громадою дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету  за січень - листопад 2021 року Періодичність: місячна Одиниця виміру: грн, коп.     Найменування Код класифікації доходів бюджету Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Кошти перераховані між рівнями місцевих бюджетів за звітний період Надійшло коштів за звітний період (рік) Виконано за звітний період(рік) Залишок на кінець  звітного періоду (року) на рахунках місцевих бюджетів на рахунках бюджетних установ перераховано отримано усього у тому числі погашення місцевого боргу за місцевими запозиченнями на рахунках місцевих бюджетів на рахунках бюджетних установ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Базова дотація 41020100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 484 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 41033000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41033900 4 126 789,14 0,00 0,00 0,00 0,00 583 200,00 38 352 200,00 41 367 881,20 0,00 1 694 307,94 0,00 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 41034500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 525 000,00 899 976,06 0,00 625 023,94 0,00 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  41035400 14 698,82 0,00 0,00 0,00 0,00 180 311,00 0,00 86 133,15 0,00 108 876,67 0,00 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 41035500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 915,00 0,00 0,00 77 915,00 0,00 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 41037200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633 076,00 0,00 465 486,00 0,00 167 590,00 0,00 Разом    4 141 487,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426 587,00 48 439 415,00 42 819 476,41 0,00 2 703 713,55 0,00

11:50 07.12.2021

Звіт про надання та використання Прилісненською сільською громадою дотацій та субвенцій,отриманих з державного бюджету  за січень - жовтень 2021 року

      Звіт  про надання та використання Прилісненською сільською громадою дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету  за січень - жовтень 2021 року   Найменування Код класифікації доходів бюджету Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Кошти перераховані між рівнями місцевих бюджетів за звітний період Надійшло коштів за звітний період (рік) Виконано за звітний період(рік) Залишок на кінець  звітного періоду (року) на рахунках місцевих бюджетів на рахунках бюджетних установ перераховано отримано усього у тому числі погашення місцевого боргу за місцевими запозиченнями на рахунках місцевих бюджетів на рахунках бюджетних установ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Базова дотація 41020100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 713 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41033900 4 126 789,14 0,00 0,00 0,00 0,00 499 700,00 34 673 100,00 37 868 612,91 0,00 1 430 976,23 0,00 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 41034500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 899 976,06 0,00 23,94 0,00 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  41035400 14 698,82 0,00 0,00 0,00 0,00 89 528,00 0,00 73 974,15 0,00 30 252,67 0,00 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 41035500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 915,00 0,00 0,00 77 915,00 0,00 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 41037200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633 076,00 0,00 465 486,00 0,00 167 590,00 0,00 Разом    4 141 487,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222 304,00 43 364 015,00 39 308 049,12 0,00 1 706 757,84 0,00

11:48 08.11.2021

Інформація про надання та використання Прилісненською сільською територіальною громадою дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджетуза січень - березень 2021 року

Найменування Код класифікації доходів бюджету Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Кошти перераховані між рівнями місцевих бюджетів за звітний період Надійшло коштів за звітний період (рік) Виконано за звітний період(рік) Залишок на кінець  звітного періоду (року) на рахунках місцевих бюджетів на рахунках бюджетних установ перераховано отримано усього у тому числі погашення місцевого боргу за місцевими запозиченнями на рахунках місцевих бюджетів на рахунках бюджетних установ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Базова дотація 41020100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 313 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41033900 4 126 789,14 0,00 0,00 0,00 0,00 146 900,00 8 933 600,00 9 030 824,16 0,00 4 176 464,98 0,00 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  41035400 14 698,82 0,00 0,00 0,00 0,00 30 894,00 0,00 21 034,14 0,00 24 558,68 0,00 Разом    4 141 487,96 0,00 0,00 0,00 0,00 177 794,00 11 247 500,00 9 051 858,30 0,00 4 201 023,66 0,00  

13:51 06.04.2021

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь