ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Персональний склад

виконавчого комітету Прилісненської сільської ради

 

п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Число, місяць, рік народження

Партійність

Посада і місце роботи

Місце проживання

1

Терещенко Ігор Ілліч

18.01.1970

позапартійний

сільський голова, Прилісненська сільська рада

с.Прилісне

2

Мельничук Павло Павлович

18.06.1991

позапартійний

секретар сільської ради

с.Прилісне

3

Музичук Світлана Василівна

25.11.1978

позапартійна

керуючий справами(секретар) виконавчого комітету

смт.Маневичі

4

Гнатюк Олексій Іванович

27.07.1972

позапартійний

заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

смт Маневичі

5

Красьоха Віктор Петрович

02.08.1977

позапартійний

староста Галузійського старостинського округу

с.Галузія

6

Дубровська Леся Володимирівна

14.09.1977

 

позапартійна

староста Городоцького старостинського округу

с.Прилісне

7

Ремінська Руслана Володимирівна

08.03.1972

позапартійна

староста Карасинського старостинського окргу

с.Карасин

8

Яцук Раїса Василівна

12.12.1959

позапартійна

староста сіл Нові Червища, Рудка Червинська

с.Нові Червища

9

Балик Наталія Іванівна

23.12.1975

позапартійна

староста сіл Тоболи, Старі Червища

с.Рудка Червинська

10

Барванов Віталій Володимирович

22.05.1955

позапартійний

пенсіонер, представник громадськості

с.Прилісне

11

Ліщук Михайло Іванович

15.01.1961

позапартійний

Директор, опорний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ с.Прилісне»

с.Прилісне

12

Коваль Володимир Семенович

21.05.1949

позапартійний

пенсіонер, представник громадськості

с.Прилісне

13

Паламар Андрій Миколайович

19.04.1978

позапартійний

Староста Серхівського старостинського округу                

с.Серхів

14

Цьопух Людмила Василівна

02.04.1974

позапартійна

директор ЗДО (ясла-садок) «Колобок» Прилісненської сільської ради

с.Прилісне

15

Сковера Анатолій Гнатович

07.06.1961

ВО «Батьківщина»

Заступник директора ТзОВ  «Еко Сад Плюс»

с.Борки

16

Гопалюк Оксана

Василівна

19.03.1974

позапартійна

Староста Лишнівського старостинського округу

с.Лишнівка

 

 

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      до рішення виконавчого комітету

                                                                      Прилісненської сільської ради

                                                                      від 04 грудня  2020 року №1

 

 

Регламент

виконавчого комітету та виконавчих органів

Прилісненської сільської ради

 

1. Загальні положення

 1. Порядок діяльності виконавчих органів Прилісненської сільської ради і посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, рішеннями сільської ради та цим Регламентом.
 2. Регламент виконавчого комітету Прилісненської сільської ради затверджується рішенням виконавчого комітету. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до регламенту. Регламент, зміни і доповнення до нього попередньо розглядаються на засіданні виконавчого комітету.
У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень окремих положень даного регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України. 
 1. Регламент виконавчого комітету та виконавчих органів ради (надалі – Регламент) регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету ради (надалі - виконком) та виконавчих органів ради.
 2. Дотримання Регламенту є обов’язковим для членів виконавчого комітету, працівників усіх виконавчих органів ради.
 3. Виконавчий комітет є виконавчим органом ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 4. Виконавчий комітет має гербову печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 6. Засідання виконавчого комітету відбувається, як правило, в приміщенні ради. В особливих випадках за розпорядженням Прилісненського сільського голови (далі – сільського голови) або рішенням виконкому місце проведення засідання може бути змінено (у тому числі – шляхом проведення виїзного засідання).
 7. На будівлях, де розміщено виконавчий комітет та інші виконавчі органи ради, піднімається Державний Прапор України.
 8. Мовою офіційного спілкування і діловодства виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради є українська мова.
 9. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито.
 10. Відкритість засідань виконкому та виконавчих органів ради забезпечується шляхом розміщення інформації про час і місце засідань усіх виконавчих органів, у тому числі шляхом оприлюднення графіків засідань у спосіб, визначений виконкомом.
 11. Жителі Прилісненської сільської територіальної громади мають право відвідувати засідання виконавчих органів Прилісненської сільської ради. Право члена територіальної громади бути присутніми на засіданні виконкому (іншого виконавчого органу) може бути обмежено лише у випадках проведення закритих засідань.
 12. Для відвідання засідання виконавчого комітету член територіальної громади має поінформувати організаційний відділ не менш ніж за один робочий день до початку засідання та пред’явити документ, що посвідчує особу.
 13. Групи громадян, які зацікавлені у вирішені певних питань, що розглядаються  виконавчими органами ради, мають право відвідувати засідання цих органів. Такі групи громадян можуть обрати свого представника для виступу на засіданні та попередньо повідомити його прізвище керуючому справами(секретарю) виконавчого комітету. Головуючий надає слово для виступу представнику групи громадян одразу після виступів членів виконкому та осіб з дорадчим голосом.
 14. Відкритість засідань виконавчого комітету забезпечується шляхом проведення у залі засідань вільної фото- і відеозйомки, звукозапису присутніми. Також за рішенням виконавчого комітету може здійснюватися транслювання засідань через гучномовці за межі будинку ради, по радіо, телебаченню, у мережі Інтернет.
 15. Проекти актів та акти виконавчих органів Прилісненської сільської ради підлягають оприлюдненню у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації». У разі технічної несправності офіційного сайту ради, проекти актів та акти виконкому та інших виконавчих органів ради розміщуються шляхом оприлюднення їх на дошці оголошень Прилісненської сільської ради у строки, визначені законодавством.
 16. Відділ правового, організаційно-технічного забезпечення має забезпечити приміщення для засідання, яке дає можливість бути присутнім на ньому усім особам, що заявили про такі наміри.
 17. Місця для членів виконкому відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання виконкому особи, які не є членами виконкому (за винятком технічних працівників ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині залу, що призначена для розміщення членів виконкому.
 18. Виконавчий комітет створює можливості для повноцінної роботи представників засобів масової інформації в залі засідань. Це забезпечується через вільне відвідування акредитованими журналістами засідань виконавчого комітету та виконавчих органів.
 19. Акредитація ЗМІ здійснюється на підставі копії документа, який підтверджує державну реєстрацію ЗМІ або інформаційного сайту (порталу), листа уповноваженого органу (особи) відповідного ЗМІ (Інтернет-ресурсу) із вказівкою посади, ПІБ, контактних даних особи, яка направляється для висвітлення діяльності виконкому. Запровадження інших вимог щодо акредитації ЗМІ (Інтернет-ресурсу) не допускається.

Представник ЗМІ (Інтернет-ресурсу) допускається до місця проведення засідання на підставі документу, що посвідчує особу.

 1. На офіційному веб-сайті ради має бути створено окремий розділ (сторінку), де забезпечується:

- розміщення протоколів і рішень виконавчого комітету;

- розміщення проектів рішень виконкому та пропозицій громадян щодо змін та доповнень до цих проектів;

- розміщення інформації про членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, керівників комунальних установ та підприємств, яка включає біографічні відомості осіб, дні і місце прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку.

 1. Склад та повноваження виконавчого комітету та виконавчих органів ради
  1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією  сільського голови.
  2. Виконавчий комітет очолює Прилісненський сільський голова.
  3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, старост, інших осіб. До складу виконкому за посадою входить секретар сільської ради.

Внесення змін у кількісний та персональний склад виконавчого комітету приймається рішенням Прилісненської сільської ради.

  1. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи.
  2. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законом для сільського голови. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, крім секретаря.
  3. Виконавчий комітет ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом до відання виконавчих органів ради.
  4. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

2) координує діяльність відділів, та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Прилісненської сільської  територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, інших виконавчих органів ради, а також їхніх посадових осіб.

  1.  Сільський голова не пізніше 10 робочих днів з дня утворення виконкому та затвердження його складу видає розпорядження про розподіл обов'язків між головою громади, секретарем  ради, заступником  сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради з визначенням:
 • їх повноважень і функцій;
 • підпорядкованих виконавчих органів  ради.
  1. У випадку відсутності сільського голови організацію та скликання засідань забезпечує заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів.
  2. Виконавчі органи ради підзвітні та підконтрольні раді, підпорядковані виконкому та сільському голові.
  3. Порядок роботи й повноваження виконавчих органів  ради визначаються Положенням про відповідний виконавчий орган, затвердженим рішенням ради.
  4. Члени виконавчого комітету, керівники інших виконавчих органів невідкладно повідомляють сільського голову про прибуття представників органів прокуратури, Служби безпеки України, правоохоронних органів, органів державного нагляду (контролю), інших виконавчої влади, їхні цілі і плани. Ця інформація обов’язково вноситься до журналу перевірок.
 1. Організація роботи та звітування виконавчого комітету та виконавчих органів ради
  1. Планування роботи виконавчого комітету та виконавчих органів ради є одним із основних засобів виконання бюджету та програми економічного та соціального розвитку громади, інших цільових програм.
  2.  Діяльність виконкому організовується відповідно до квартальних планів.
  3.  Плани роботи виконкому розробляються на основі рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень сільського голови та його заступників, пропозицій керівників виконавчих органів  ради, депутатів  ради, петицій громадян.
  4. План роботи виконкому повинен включати:
 • перелік актуальних питань, розгляд яких входить до компетенції виконавчого комітету ради та які пов'язані з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку, функціонування галузей господарського комплексу та соціальної сфери;
 • перелік рішень виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, розпорядчих документів органів влади, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю їх виконання;
 • перелік основних заходів державного, обласного та місцевого значення на відповідний плановий період.
  1. До плану роботи виконкому в обов'язковому порядку включаються питання:

-      про програму економічного і соціального розвитку громади, бюджет громади та підсумки їх виконання за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік;

-      про роботу виконавчих органів ради;

-      про роботу підприємств, установ, закладів комунальної власності.

  1. Для підготовки проекту плану роботи виконавчого комітету ради керівники виконавчих органів ради не пізніше 5 числа місяця, що передує наступному кварталу, подають керуючому (секретарю) виконавчого комітету (надалі – секретарю виконкому)пропозиції відповідно до встановленої форми.
  2. Узагальнення пропозицій, формування планів роботи виконкому та узагальнення інформації про їх виконання здійснює секретар виконкому.
  3. Секретар виконкому готує проект рішення виконкому про план роботи на відповідний період.
  4. Проекти планів роботи заздалегідь розглядаються головою громади, його заступниками та доопрацьовуються з урахуванням внесених зауважень.
  5. План роботи виконавчого комітету на квартал затверджується рішенням виконавчого комітету.
  6. Копії рішення про план роботи виконавчого комітету секретар виконкому направляє сільському голові, його заступнику, виконавчим органам ради, членам виконкому. План виконавчого комітету оприлюднюється на сайті ради.
  7. У випадках, якщо заходи, передбачені планами роботи виконкому, із будь-яких причин не можуть бути виконані у встановлений термін, або намічене питання не може бути своєчасно внесене на розгляд виконавчого комітету, заступник  сільського голови інформує про це виконавчий комітет  ради.
  8. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету здійснюється заступником  сільського голови.
  9. З метою організації ефективної роботи, реалізації цільових програм, виконання плану роботи виконкому, досягнення поставлених цілей, прийняття ефективних управлінських рішень та аналізу діяльності працівників  виконавчі органи  ради складають  плани роботи на відповідний період.
  10. Плани роботи виконавчих органів можуть бути місячними, квартальними, піврічними, річними, виходячи з принципів виробничої необхідності та ефективності управління. Рішення про періодичність планування роботи виконавчого органу приймає його керівник.
  11. План роботи виконавчого органу ради повинен мати таку структуру: зміст завдання, термін виконання, відповідальні за організацію та виконання, відмітка про виконання завдань. Графа "відмітка про виконання завдань" заповнюється відповідальним виконавцем та є звітом про виконання поставленого завдання. Керівники виконавчих органів ради здійснюють контроль та несуть відповідальність за виконання планів роботи. Виконавчі органи  ради зберігають плани роботи відповідно до номенклатури справ.
  12. Звітування.
   1. Сільський голова, періодично, але не рідше одного разу на  рік, зобов'язаний звітувати про роботу виконкому та виконавчих органів перед виборцями. Проведення звітів визначається з 01 по 15 лютого наступного за звітним року. Звіт про діяльність на останній рік повноважень ради проводиться з 24 по 29 число місяця, що слідує за місцем припинення повноважень Ради. Сільський голова від імені виконавчого комітету зобов’язаний подати завчасно письмовий звіт для його оприлюднення, а також провести звітну зустріч із виборцями в строки вказані вище.
   2. На письмову вимогу не менш як половини депутатів від загального складу ради сільський голова звітує на найближчому пленарному засіданні ради про роботу виконкому та виконавчих органів за період, про який просять депутати.
   3. Члени виконавчого комітету повинні проводити зустрічі з громадськими організаціями, трудовими колективами підприємств, установ та організацій, під час яких інформувати про свою роботу у виконкомі; брати участь у громадських  слуханнях та у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади; вивчати громадську думку; вивчати потреби  територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні; розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, що надійшли до члена виконкому засобами зв’язку.
 1. Порядок підготовки та проведення засідань виконавчого комітету ради
  1. Засідання виконавчого комітету  ради є основною формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення завдань і ухвалення рішень щодо їх виконання. На вимогу виконкому, виконавчих органів керівники розташованих або зареєстрованих на території громади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів.
  2. Підготовка проектів рішень.
   1. Цільова спрямованість проектів рішень виконавчого комітету визначається поточними планами роботи виконкому, рішеннями  ради, органів виконавчої влади, дорученнями  сільського голови, а також необхідністю вирішення оперативних і термінових питань та розгляду звернень фізичних і юридичних осіб.
   2. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету проектів рішень, що містять ознаки регуляторного акту, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та рішенням виконкому про порядок підготовки та відстеження результативності регуляторних актів.
   3. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у  раді покладено на секретаря виконкому. Відповідальним за дотримання процедури підготовки та відстеження результативності регуляторного акта є керівник виконавчого органу  ради - розробника проекту рішення. Відповідальним за підготовку проекту рішення та інформації про виконання завдань і доручень є той виконавчий орган, до компетенції якого належить дане питання, а контрольні функції покладаються на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
   4. Відповідальність за законність і достовірність текстів проектів рішень виконавчих органів ради несуть керівники цих органів та заступник  сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, які беруть участь у їх підготовці та погодженні.
   5. Проекти рішень на розгляд виконавчого комітету можуть вносити наступні суб’єкти:
 • загальні збори громадян (в порядку місцевої ініціативи, електронної петиції або іншому визначеному законом і Статутом територіальної громади порядку);
 •  сільський голова;
 • секретар ради;
 • заступник  сільського голови з питань діяльності виконавчих органів;
 • члени виконавчого комітету;
 • постійна комісія ради;
 • депутат (депутати), депутатська група;
 • старости (з питань, обсяг яких визначений законодавством).
   1. Проекти рішень повинні містити оцінку стану справ з відповідного питання з урахуванням раніше ухвалених рішень, щоб уникнути повторень або суперечностей. В проектах рішень про хід виконання раніше ухвалених рішень, у разі невиконання доручень, що містяться в них, наводяться причини невиконання, особи, відповідальні за невиконання рішення, а також нові терміни виконання завдань.
   2. До проекту рішення додаються: передбачені додатки та матеріали, на які є посилання у тексті, перелік фізичних або юридичних осіб, яким необхідно надіслати прийняте рішення, а за необхідності – висновки відповідної комісії ради чи виконкому.
   3. До проектів рішень, що готуються у відповідності та на виконання актів органів виконавчої влади, додаються копії відповідних актів.
   4. До проекту рішення про втрату чинності, зміну, доповнення, скасування прийнятих раніше рішень додаються копії відповідних рішень.
   5. Автор проекту рішення готує пояснювальну записку до проекту рішення(за потреби), яка повинна містити необхідні обґрунтування і прогнози результатів реалізації рішення. До пояснювальної записки можуть додаватися необхідні розрахунки, інформаційно-довідкові матеріали. Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати одного аркушу. Подання пояснювальної записки до проектів нормативних та  регуляторних актів  є обов'язковим.
   6. Проект акта виконавчого комітету направляється керуючому справами( секретарю виконкому для оприлюднення у випадках, передбачених ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Після цього відбувається процес погодження (візування) акта відповідальними посадовими особами. Візування є технічною процедурою підготовки і вивчення проектів рішень. Тривалість цієї процедури та відмови чи зволікання посадових осіб виконавчих органів ради із візуванням не впливає на проходження проекту рішення у виконкомі (оприлюднення проекту, внесення в порядок денний, винесення на розгляд на засіданні виконавчого комітету, підписання рішення і його оприлюднення, виконання, контроль виконання).
   7. Візування відбувається у такій послідовності:
 • відповідальний виконавець;
 • керівник виконавчого органу, що готує проект рішення;
 • заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ;
 • керівник юридичного відділу (головний спеціаліст-юрисконсульт);
 • керуючий справами(секретар) виконавчого комітету.
   1. Термін візування проекту рішення кожною посадовою особою не повинен перевищувати одного робочого дня, у юриста(головного спеціаліста-юрисконсульта) в окремих випадках (в разі необхідності проведення детальної експертизи та підготовки юридичного висновку) – двох робочих днів.
   2. За наявності заперечень, доповнень та змін до проекту документа посадова особа, яка візує проект, вносить відповідний запис з викладенням мотивованої думки в окремому висновку, що додається до проекту.
   3. Юридичний відділ (головний спеціаліст-юрисконсульт) проводить правову експертизу проекту рішення, вносить поправки, пов'язані з його приведенням у відповідність до законодавства, а також у разі потреби редагує проект за згодою автора проекту, а у випадку відсутності такої згоди – подає виконкому свої пропозиції щодо змін до проекту рішення.
  1. Скликання виконкому, підготовка засідання.
   1. Скликає засідання виконавчого комітету сільський голова. Засідання виконавчого комітету  ради проводиться один раз: в третій четвер місяця (при крайній необхідності – останній четвер місяця).
   2. Підготовку засідань організовує сільський голова, а у випадках його відсутності – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Підготовку питань для розгляду виконавчим комітетом організовують та контролюють заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керівники інших виконавчих органів ради.
   3. До підготовки окремих питань, які потребують спеціальних знань та/або навичок, виконавчий комітет, інші виконавчі органи  ради можуть залучати відповідних фахівців.
  2. Порядок денний виконкому.
   1.  Сільський голова або особа, яка виконує його обов’язки на час відсутності, формує проект порядку денного з урахуванням усіх отриманих пропозицій щодо розгляду конкретних питань. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету, як правило, готується не пізніше, ніж за два дні до засідання керуючим справами(секретарем) виконкому  під керівництвом сільського голови (заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – у разі його відсутності).
   2. Порядок денний розміщується та оприлюднюється у спосіб, визначений для проектів актів виконавчих органів ради.
  3. Порядок проведення засідання виконавчого комітету
   1. Засідання виконавчого комітету  ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
   2. Головує на засіданні виконавчого комітету ради сільський голова, а в разі його відсутності – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
   3. Член виконкому зобов’язаний поінформувати головуючого про неможливість бути присутнім на засіданні виконкому та вказати відповідні причини. На початку засідання виконкому оголошується, яка кількість його членів прибула на засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх членів із повідомленням про причини відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається що член виконкому відсутній без поважних причин.
   4. Участь членів виконавчого комітету у засіданні реєструється у протоколі.
  4. Проведення засідання виконкому
   1. Головуючий на засіданні виконкому:
 • веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;
 • надає слово для доповіді, виступів, запитань, оголошує наступного доповідача;
 • вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проектів рішень;
 • вносить на голосування проекти рішень;
 • оголошує результати голосування – рішення прийнято чи рішення не прийнято;
 • забезпечує дотримання Регламенту присутніми на засіданні.
   1. На початку засідання процедурним рішенням виконавчого комітету затверджується порядок денний засідання. Зміни та доповнення до проекту порядку денного за наявності відповідних погоджених проектів рішень ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження.
   2. Додаткові питання можуть вноситись на засіданні виконкому виключно у випадку, якщо вони стосуються виникнення аварійних ситуацій, подолання стихійного лиха, виконання рішень суду.
   3. Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.
   4. Обговорення питань порядку денного починається з доповіді автора проекту рішення. Проголошення доповіді з питання порядку денного є обов’язковим.
   5. Запрошена на засідання виконкому особа може взяти слово для виступу. При цьому зміст виступу такої особи та його позиція при голосуванні не заносяться до протоколу засідання виконкому, але може бути врахована.
   6. Після доповіді з обговорюваного питання головуючий надає слово для запитань та відповідей, а пізніше – для  виступів з обговорюваного питання. Запрошені особи не можуть ставити питання доповідачам до моменту закінчення питань у членів виконкому. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття рук.
   7. В обов’язковому порядку, без ухвалення процедурного рішення виконавчого комітету, слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням:
 • представнику ініціативної групи, якою внесений на розгляд виконкому проект рішення в порядку місцевої ініціативи;
 • особі, уповноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду виконкомом пропозицій громадських слухань.
   1. Будь-яка особа, присутня на засіданні має право на репліку у випадку згадування її імені чи посади. Право на репліку надається особі за її проханням одразу після виступу, у якому було згадано особу чи пізніше, але до початку голосування за проект рішення.
   2. На засіданні виконкому встановлюється наступна тривалість виступів:
 • для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин;
 • для оголошення запитань – до 1 хвилини;
 • для відповіді на запитання – до 2 хвилин;
 • для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проекту рішення, заключного слова – до 3 хвилин.
   1. Особи, присутні на засіданнях виконкому, повинні утримуватися від публічних проявів емоцій та/або не перешкоджати законній діяльності депутатів та посадових осіб Прилісненської сільської ради, інших присутніх на засіданні осіб. Не допускається проголошення закликів, направлених проти територіальної цілісності та недоторканості України, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу України або на захоплення державної влади, виступів та/або реплік, які принижують честь та гідність людини, завдають шкоду діловій репутації юридичних осіб, розпалюють етнічну, релігійну чи іншу ворожнечу.
   2. Під час проведення засідань не допускаються порушення Регламенту та коментування виступів поза Регламентом. За необхідності виконком може ухвалити у процедурному порядку рішення про видалення з місця проведення засідання особи, чия поведінка порушує Регламент чи громадський порядок.
  1. Скорочене обговорення.
   1. За процедурним рішенням членів виконкому обговорення може бути проведено за скороченою процедурою, в межах якої головуючий оголошує назву проекту рішення, а доповідач виступає із короткою доповіддю, у який засвідчує важливість рішення, його відповідність законодавству та потребу для громади. Після цього головуючий ставить питання на голосування. У випадку проведення обговорення за скороченою процедурою не може бути обмежено права присутніх осіб на виступ, якщо вони наполягають на цьому. Головуючому заборонено ставити питання на голосування, якщо усі бажаючі, у встановленому цим Регламентом порядку не використали права на виступ.
   2. Об’єднання кількох подібних питань порядку денного в одне голосування (пакетне голосування) може бути використано як виняток із метою розгляду очевидних і безспірних питань. Але при цьому повинно бути обов’язково дотримано вимогу про коротку доповідь автора (авторів) проекту рішення (рішень), в порядку визначено п. 4.7.1. Регламенту. Пакетне голосування є неприпустимим, якщо проти цього заперечує хоча б один з присутніх членів виконкому.
  2. Голосування.
   1. Після завершення обговорення головуючий пропонує членам виконкому перейти до голосування щодо проекту рішення. Рішення виконавчого комітету ухвалюються в такій послідовності в разі внесення пропозицій щодо змін та доповнень до проекту рішення  головуючий ставить такий проект на голосування;
   2. За процедурним рішенням виконкому ініціатору змін і доповнень може бути відмовлено у поставленні на голосування запропонованого доповнення (змін, поправки), якщо воно сформульоване нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті попередньо відхилений виконкомом текст.
   3. За ініціативою головуючого, члена виконавчого комітету, автора проекту рішення, зміна, доповнення до проекту можуть бути поставлені на повторне голосування з відповідним обґрунтуванням.
   4. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без додаткового обговорення.   
   5. Під час проведення голосування та після нього виступи, коментарі та інші вигуки заборонені.
   6. Усі рішення виконавчого комітету ухвалюються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, а рішення з процедурних питань – більшістю голосів присутніх на засіданні членів виконавчого комітету.
   7. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданнях виконкому, а також зазначені як такі в Регламенті.
   8. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це приймається членами виконкому шляхом голосування без обговорення.
   9. Кожен член виконкому має один голос. Голосування здійснюється членами виконкому персонально шляхом підняття руки. Голосування здійснюється відкритим голосуванням із фіксацією результатів голосування у протоколі засідання виконкому.
  3. Особливості позачергових засідань.
   1. В разі необхідності ухвалення рішень щодо питань про звернення до суду щодо запровадження заборони зібрання громадян, забезпечення виборчого процесу, випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків сільський голова (заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради) своїм розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконкому. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проектів рішень може здійснюватися в день проведення засідання.
  4. Фіксування засідання виконавчого комітету.
   1. На засіданні виконкому ведеться протокол. Ведення протоколу здійснює секретар виконкому. Секретар виконкому протягом 5 робочих днів після засідання виконкому оформляє протокол засідання; в протоколі вказується: номер протоколу; дата засідання; перелік членів виконкому, які взяли участь у засіданні; перелік присутніх на засіданні осіб із правом дорадчого голосу, керівників виконавчих органів  ради, підприємств, установ, організацій, представників місцевих органів виконавчої влади; перелік питань, що обговорювались, прізвища доповідачів та виступаючих, результат голосування (прийнято одноголосно; кількість голосів за проект рішення та проти; прийнято чи не прийнято), номери прийнятих рішень з кожного питання, що додаються до протоколу; доручення, ухвалені виконавчим комітетом за результатами обговорення окремих питань.
   2. Протоколи засідань виконкому підписує  сільського голову або секретар, що виконує його обов'язки. Протоколи засідань виконкому засвідчуються гербовою печаткою виконкому.
   3. Після підписання протоколу секретар виконкому надсилає ( за необхідності) виконавчим органам  ради, іншим виконавцям витяги з протоколу – прийняті виконкомом доручення з окремих питань, завірені печаткою виконкому(без герба).
   4. У разі прийняття рішення про здійснення звукозапису, Інтернет-транслювання, - його забезпечує адміністратор системи[1]. Звукозаписи засідань виконавчого комітету зберігаються в загальному відділі протягом 6-ти місяців з дати проведення засідання, після чого знищуються.
   5. За наявності організаційної можливості записи Інтернет-транслювання зберігається у відкритому доступі сервісу YouTubе.com, при цьому на сайті ради завантажуються відповідні посилання на відеофайли.
 1. Набуття чинності рішеннями виконавчого комітету. Контроль за виконанням рішень.
  1. Не пізніше 5 календарних днів після проведення засідання  виконкому сільський голова (у визначених випадках заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради) підписує прийняті виконкомом рішення. Після підписання рішення на ньому проставляється гербова печатка виконкому.
  2. Рішення виконавчого комітету оприлюднюється невідкладно після його підписання відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Рішення нормативно-правового характеру набувають чинності із дня їх оприлюднення, якщо виконкомом не встановленого більш пізній час. Рішення ненормативного характеру набувають чинності у день їх прийняття.
  3. Підписані рішення виконавчого комітету (з гербовою печаткою виконкому  ради) реєструються секретарем виконкому: вказується дата прийняття рішення та присвоюється номер за порядком.
  4. Секретар виконкому протягом 5 робочих днів після підпису рішень головою громади надсилає їх копії, завірені печаткою відділу, виконавчим органам ради під розпис (згідно з переліком надсилання копій, узгодженим з працівником виконавчого органу, що підготував проект рішення).
  5. Допускається надсилати копії рішень з організаційних питань (про затвердження плану роботи виконкому, проведення загальноміських заходів тощо) виконавчим органам  ради в електронному вигляді (шляхом надіслання сканованої копії документу на електронну адресу одержувача). В такому випадку паперові копії документа, завірені печаткою виконкому, надсилаються виконавчому органу  ради - розробнику документа, заступнику сільського голови, відділу бухгалтерського обліку та звітності(за необхідністю).
  6. Секретар виконкому надсилає копії прийнятого рішення фізичним та/або юридичним особам, щодо яких вони прийняті, а також доводить його до відома підпорядкованих, підзвітних підприємств та закладів комунальної власності. Передача документів цим особам (їх уповноваженим представникам) фіксується відповідною відміткою про отримання документу із зазначенням дати, прізвища та підпису одержувача.
  7. Зупинення (ветування) рішень виконавчого комітету головою громади. Скасування рішень виконавчого комітету та внесення змін.
   1. У разі незгоди  сільського голови з рішенням виконкому він може зупинити дію рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Прилісненської сільської ради. Мотиви незгоди сільського голови із рішенням виконкому повинні бути викладені у розпорядженні голови щодо зупинення рішення виконкому. Зупинене рішення виконкому вноситься на найближче пленарне засідання ради, але не пізніше ніж через 30 календарних днів від дня винесення рішення виконкому. У випадку підтримання радою зупиненого рішення виконкому, воно набуває чинності без підпису голови й оприлюднюється секретарем ради або уповноваженими на те депутатами.
   2. Рішення виконавчого комітету, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень, можуть бути скасовані радою. Проект рішень про скасування акту виконкому вносяться в порядку визначеному Регламентом ради із обов’язковим письмовим сповіщенням членів виконкому про час і місце проведення засідань постійних комісій та пленарних засідань ради на яких розглядатиметься відповідне питання про скасування рішення виконкому. Кожен член виконкому має право взяти участь у відповідних засіданнях ради із правом дорадчого голосу.
   3. Рішення виконавчого комітету з мотивів невідповідності Конституції або законам України можуть бути скасовані у судовому порядку. Це не позбавляє виконавчий комітет права за власною ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним акт (у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи законам України). Однак, виконавчий комітет не може скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Ненормативні правові акти виконкому є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені виконкомом після їх виконання.
  8. Контроль. Контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету здійснюють постійні комісії ради.
   1. Організація роботи по контролю за виконанням рішень ради та виконкому покладається на  голову громади та секретаря ради.
   2. За результатами перевірки постійні комісії можуть ухвалювати висновки і рекомендації і направляти їх для розгляду виконавчим комітетом, керівниками виконавчих органів ради. Висновки і рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду у строк встановлений постійною комісією.
   3. Постійна комісія ради (у особі уповноваженого представника) має право виступу із доповіддю на засіданні виконавчого комітету ради.

 

6. Порядок підготовки розпоряджень сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 1.  Сільського голову видає розпорядження відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством.
 2. Розпорядження  сільського голови, прийняті в межах наданих йому повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території громади юридичними та фізичними особами, незалежно від форми власності.
 3. Проекти розпоряджень готують виконавчі органи ради під контролем заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком виконавцям, головним розробником є виконавець, зазначений першим у резолюції, інші – сприяють головному розробнику та надають відповідну інформацію.
 4. Підготовка проектів розпоряджень сільського голови, що містять ознаки регуляторного акту, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та рішенням виконавчого комітету про порядок підготовки та відстеження результативності регуляторних актів.

Відповідальним за дотримання процедури підготовки та відстеження результативності регуляторного акту є керівник відділу – розробника проекту розпорядження.

 1. У разі потреби головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження, що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки, як правило, не повинен перевищувати двох аркушів.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

6.7. Якщо проект розпорядження готується з метою внесення змін або доповнень в раніше видане розпорядження, наводяться пункти, в які вносяться доповнення і зміни, або ті, які втратили чинність. Крім того, додається копія розпорядження, в яке вносяться зміни та доповнення, або яке втрачає чинність.

У випадку підготовки розпорядження сільського голови на виконання актів органів виконавчої влади (інших суб’єктів владних повноважень) до проекту розпорядження додається копія відповідного документа.

 1. У випадку підготовки проектів розпоряджень з питань, які діють періодично протягом року чи півріччя, раніше видане розпорядження з таких же питань знімається з контролю або указується, що воно втратило чинність.
  1. Відповідальність за законність і достовірність текстів проектів розпоряджень, відповідність їх Інструкції з діловодства несуть керівники виконавчих органів ради (відділів), заступник  сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, які беруть участь у  підготовці та погодженні проектів.
 1. Посадові особи, які готують проекти розпоряджень, зобов'язані погоджувати їх із задіяними у процесі підготовки та виконання документа відповідальними посадовими особами.

6.19.   Погоджені проекти розпоряджень (разом з доданими копіями відповідних документів,  юридичними висновками) передаються голові громади для розгляду.

 1. Розпорядження набуває чинності після його підписання головою громади (або особою, яка виконує його обов’язки) та реєстрації секретарем ради або секретарем виконкому.
 2. Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради або секретар виконкому реєструє підписані розпорядження сільського голови таким чином: проставляється дата реєстрації та порядковий номер розпорядження (нумерація ведеться з початку поточного року або з початку повноважень ради).

6.22. Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради або керуючий справами(секретар) виконавчого комітету надсилає копії розпоряджень сільського голови особам (підрозділам ради) згідно з переліком надсилання копій, погодженим з розробником проекту розпорядження).

Допускається надсилання копій розпоряджень з організаційних питань (призначення засідань виконкому, проведення загальних заходів тощо) в електронному вигляді (шляхом надсилання сканованих копій цих документів на електронну адресу отримувача). В такому випадку паперові копії документа надсилаються виконавчому органу  ради - розробнику документа, заступнику  сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

6.23. Відповідальна особа виконавчого комітету, на яку покладено функції із здійснення інформаційної роботи, доводить розпорядження сільського голови з найбільш важливих питань життєдіяльності громади до відома громадськості через засоби масової інформації (Інтернет-ресурси).

 1. Організація діяльності робочих органів, що утворюються виконавчим комітетом та головою громади
  1. Виконавчий комітет та сільський голова для забезпечення ефективної реалізації своїх повноважень, передбачених законодавством, координації дій виконавчих органів  ради, підприємств, установ і організацій під час виконання відповідних завдань, розроблення проектів рішень, програм економічного, соціального і культурного розвитку громади, здійснення контрольних функцій, комплексних перевірок стану справ в тій чи іншій сфері господарювання та на виконання нормативних документів органів державної влади, а також для вирішення оперативних питань можуть утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, комітети, координаційні ради, робочі групи тощо).
  2. До складу робочих органів відповідно до покладених на них завдань включаються заступник  сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, представники виконавчих органів  ради, а також депутати  ради, а також (за їх згодою) – представники інших органів та/або юридичних осіб, не підвідомчих  раді, громадських організацій, фізичні особи-підприємці, науковці та інші фахівці.
  3. Організаційною формою роботи робочого органу є засідання, які проводяться за потребою, якщо інше не передбачено положенням про нього. Робочі органи працюють відкрито і гласно, нікого не може бути обмежено у відвідуванні його засідань. Проведення закритих засідань заборонено.
  4. Порядок роботи робочого органу, формування порядку денного, ведення засідань, фіксування перебігу засідань, оформлення рішень та інші питання визначаються у рішенні (розпорядженні) про його створення.
 2. Висвітлення діяльності виконавчого комітету та виконавчих органів ради
  1. Оперативне інформування громадськості про діяльність виконавчого комітету та виконавчих органів ради здійснюється через оновлення постійне оновлення інформації на веб-сайті ради  та оприлюднення інформації у ЗМІ (за можливості).
  2. Відповідальна особа виконавчого комітету, на яку покладено функції із здійснення інформаційної роботи, забезпечує взаємодію виконавчого комітету і виконавчих органів  ради з центральними та місцевими ЗМІ (Інтернет-ресурсами); організовує висвітлення актуальних питань соціально-економічного і суспільно-політичного життя громади.
  3. Керівники виконавчих органів  ради:

- з метою анонсування подій та подальшого їх висвітлення подають необхідні матеріали відповідальній особі виконавчого комітету, на яку покладено функції із здійснення інформаційної роботи, за дві доби до запланованого заходу для розміщення інформації на веб-сайті ради;

- для оперативного розміщення новин на веб-сайті  ради  після проведення заходу подають відповідальній особі виконавчого комітету, на яку покладено функції із здійснення інформаційної роботи, змістовну та об’єктивну інформацію про відповідний захід обсягом не більше однієї сторінки;

- для оприлюднення інформації у друкованих ЗМІ надають необхідні матеріали, а також готують проекти вітальних адресів з нагоди державних і професійних свят та передають їх відповідальній особі виконавчого комітету, на яку покладено функції із здійснення інформаційної роботи, в електронному та друкованому вигляді у строк, погоджений із відділом, який відповідає за розміщення інформації у ЗМІ.

  1. Виконавчі органи  ради розміщують інформацію про діяльність ради та її виконавчого комітету, а також прийняті рішення ради та її виконавчого комітету, розпорядження сільського голови.
 1. Організація та режим роботи виконавчих органів ради
  1. В усіх виконавчих органах  ради (за винятком комунальних установ, закладів культури і т.д.), незалежно від місця їх розташування, встановлюється єдиний режим роботи:

- з понеділка по четвер з 08.00 до 17.15;

- у п'ятницю з 08.00 до 16.00;

- обідня перерва з 13.00 до 14.00.

  1. Після завершення робочого часу, а також у вихідні та святкові дні вхід сторонніх осіб в адміністративні приміщення ради та її виконавчих органів обмежується.
  2. За прийом відвідувачів, які прибули до працівників виконавчих органів в неробочі години та дні несе відповідальність та забезпечує їх супровід (тільки через центральний вхід) посадова особа, до якої вони прибули.
  3. Працівники виконавчих органів ради несуть персональну відповідальність за збереження та належне використання майна та інших матеріальних цінностей ради (її виконавчих органів).

 

 

 

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт                  ___________            Л.Бубнюк

 

 

 

 

Фото без опису

ПРИЛІСНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

                                                РІШЕННЯ

                                                                                                 

від 04 грудня 2020 року  №1                                                                                                                 

с. Прилісне

 

Про затвердження Регламенту

виконавчого комітету  та виконавчих

органів Прилісненської сільської ради

 

Відповідно до   Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою здійснення виконавчим комітетом та виконавчими органами Прилісненської сільської ради, покладених на них повноважень, удосконалення процесу прийняття управлінських рішень, впорядкування документування управлінської діяльності, виконавчий комітет сільської ради 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Регламент виконавчого комітету та виконавчих органів Прилісненської сільської ради (далі - Регламент, додається).

2. Керівникам виконавчих органів Прилісненської сільської ради забезпечити неухильне дотримання положень Регламенту всіма посадовими особами органів місцевого самоврядування.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Гнатюка О.І.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                           І.ТЕРЕЩЕНКО

 

Бубнюк Леонід

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь