Прилісненська ТГ
Волинська область, Камінь-Каширський район

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ВИДАЛЕННЯ ДЕРЕВ

Додаток
до р
ішення виконавчого комітету

Прилісненської сільської ради

від 17 лютого 2022 року №14

 


Склад

постійної комісії з питань видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на землях комунальної власності Прилісненської сільської ради


Голова комісії:

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

(у разі відсутності – секретар ради)

 

Члени комісії:

 

Спеціаліст відділу містобудування і архітектури, землевпорядкування, комунальної власності та екології


Староста старостинського округу, населеного пункту, де розглядається питання видалення зелених насаджень (по с. Прилісне - сільський голова) 

 

Громадський інспектор екологічної інспекції Волинської області

 (за згодою)

Представники заявника, власника (користувача) земельної ділянки

 

Представник відділу «Спеціалізований підрозділ для ведення лісового господарства» КП «Прилісненадраресурс»
 

Інспектор з питань екології відділу  містобудування і архітектури, землевпорядкування, комунальної власності та екології

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                        Г.ФІЛЮК

 

 

 

 

 

Фото без опису

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРИЛІСНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2022 року №14                                                                       

 с. Прилісне                                        

                  

Про створення комісії з питань видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на землях комунальної власності Прилісненської сільської ради, затвердження зразків акту обстеження та ордеру на видалення

 

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 10, 12 Закону України «Про рослинний світ», рішення Прилісненської сільської ради від 19 травня 2021 року № 8/4 «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на землях комунальної власності Прилісненської сільської ради» (із змінами), наказу від 21.01.2013 № 9 «Про затвердження Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України», з метою забезпечення належного контролю за використанням об'єктів рослинного світу на території Прилісненської сільської ради, недопущення виникнення аварійних і надзвичайних ситуацій, спричинених, падінням зелених насаджень за межами населених пунктів, виконавчий комітет сільської  ради 

 

ВИРІШИВ:

 

 1.Утворити постійну комісію з питань видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на землях комунальної власності Прилісненської сільської ради та затвердити її склад (згідно додатку).

2.Затвердити зразок акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню (зразок додаємо).

2.1.Здійснювати облік деревини, що зазначається в акті на видалення, в залежності від ступеня складності обліку за видами, відповідно до наказу від 21.01.2013 №9 Державного агентства лісових ресурсів України:

а) площею;

б) кількістю дерев (подеревно);

в) кількістю видаленої деревини.

          3.Затвердити зразок ордеру на видалення зелених насаджень (зразок додаємо).

          4. Рішення виконавчого комітету від 25.05.2021 № 79 «Про створення комісії з питань видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на землях комунальної власності Прилісненської сільської ради» вважати таким, що втратило чинність.

    5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, благоустрою та охорони природи.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Ігор ТЕРЕЩЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Прилісненської сільської ради

від 17 лютого 2022 року №14

 

                 АКТ
                   обстеження зелених насаджень,
                     що підлягають видаленню

 

 ___________________________                                                                            "____"____________ 202___року
 (назва населеного пункту)

 

Комісію призначено  рішенням виконавчого комітету Прилісненської сільської ради від 17 лютого  2022 року          №14   «Про створення комісії з питань видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на землях комунальної власності Прилісненської сільської ради, затвердження зразків акту обстеження та ордеру на видалення»:

Голова комісії ________________________________________________
                       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Члени комісії: 1. _____________________________________________
                       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

                 2. _____________________________________________
                       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

                 3. _____________________________________________
                       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

                  4. _____________________________________________
                       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

                 5. _____________________________________________
                       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

                  6. . _____________________________________________
                       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

   Представник заявника ____________________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

__________________________________________________________________________________________________
 

  Комісія оглянула зелені насадження за адресою  _______________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________________________________
 

  Обстеження зелених насаджень пов'язано з ___________________________________________________________
                                                                                            (вказується причина обстеження зелених насаджень
 ___________________________________________________________________________________________                      (відведення земельної ділянки, видалення зелених насаджень), якщо причиною є видалення
_________________________________________________________________________________________________
                                               зелених насаджень, вказується підстава для їх видалення)

№ п.п

Вид зелених насаджень

Вік

(років)

Висота

(м)

Діаметр стовбура на висоті1,3 метра від землі

(см.)

Кількість

(шт..)

Якісний стан зелених насаджень(хороший, задовільний, незадовільний)

Підлягає зрізування

(шт.)

Підлягає пересаджуванню

(шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.    Зелені насадження, що підлягають видаленню:


              

             Разом підлягає пересаджуванню   ______дерев  ______кущів
               Разом підлягає зрізуванню             ______дерев  ______кущів

 

  Всього видаляється:

 

 1. Дерев ________________________________ одиниць

 2. Кущів ________________________________ одиниць

 3. Газонів ______________________________ га

 4. Квітників ____________________________ кв.м
 

  1. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню:

1.

Дерев

______________

гривень;

2.

Кущів

______________

гривень;

3.

Газонів

______________

гривень;

4.

Квітників

______________

гривень.

 

 

 

 

  1. Зелені насадження, що залишаються на місці в межах відведеної від забудову ділянки:

№ п/п

Вид зелених насаджень

Вік (років)

Висота (м)

Діаметр

стовбура на висоті 1,3 м від землі (см)

Кількість (шт.)

Якісний стан зелених насаджень (хороший, задовільний, незадовільний)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього залишається на місці::

1.

Дерев

______________

одиниць;

2.

Кущів

______________

одиниць;

3.

Газонів

______________

га;

Квітників

______________

кв.м.

 

             

 

 

 

 

 

4. Визначення відновної вартості зелених насаджень відповідно
до проектної документації:
     Сума, передбачена  в  проектній  документації  на  озеленення території, ____________________________________________________________________________ гривень.
             (сума цифрами та словами)

     Сума відновної  вартості  зелених  насаджень,   що   підлягає сплаті, визначається за формулою:

                        Сдс = Вв - Со, де Сдс  -  сума  відновної  вартості  зелених  насаджень,  що підлягає сплаті;

Вв -  сума відновної вартості зелених насаджень,  зазначена у
позиції "Разом" пункту 2 цього акта;

     Со - сума, передбачена в проектній документації на озеленення
території.

 

Висновок комісії: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

   

Зелені насадження, що залишаються на місці на час будівництва, передаються на збереження _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                                                                   (П.І.Б., посада)

 

Голова комісії             ___________________________________________ 

Члени комісії               ___________________________________________

                                        ___________________________________________
                                         ___________________________________________

                                          ___________________________________________

                                          ___________________________________________

 Представник                  ___________________________________________

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Прилісненської сільської ради

від 17 лютого 2022 року №14


             Ордер

             на видалення зелених насаджень
 

 

 ___________________________                     "____"____________ 20___року
 
      (назва населеного пункту)

 

 На основі рішення від "___"_________ ___   ________________________
                                                                                    (назва компетентного органу)

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 дозволяється:

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________
         
                            (назва підприємства, організації, установи)

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________
                       
                               (місцезнаходження)

згідно  з   актом   обстеження   зелених   насаджень,    складеним
"___"
  __________20___  року,  видалення  дерев,  кущів,  газонів  і квітників __________________________________________________________________
                                               (кількість та вид зелених насаджень)

 

Термін видалення встановлюється до "____"__________20____ року.
Благоустрій та озеленення провести до "____"________20___ року.
Використання вирубаної деревини _______________________________
___

 

Зелені насадження, які залишаються в межах визначеної  ділянки, передаються на збереження _____________________________________________________

__________________________________________________________________
 

 

 "____"______________20____ року            "____"______________20____ року
Дата відкриття ордера                                         Дата закриття ордера

 

 Керівник органу,
 який видає ордер
                             __________         _______________________
                    
                                      (підпис)                        (прізвище та ініціали)

 

 М.П.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь