Прилісненська ТГ
Волинська область, Камінь-Каширський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛИНЬТОРФ» 

Дата: 04.04.2023 15:16
Кількість переглядів: 120

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛИНЬТОРФ» 

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 00426302

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

__________________________________________________________________________________________ серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

44614, Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, село Прилісне, вул. Сойне, буд. 15,
 тел. (03376) 40963

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.

Продовження видобування торфу шляхом розширення меж спеціального дозволу на користування надрами №785 від 13.02.1997 р. родовища торфу «Засвіття Ситнелюк», ділянки №1, №2, №3, №4, №5, за рахунок нової ділянки №6 та південної частини ділянки №1 зі збільшенням виробничих потужностей родовища.

Технічна альтернатива 1

Враховуючи гірничотехнічні умови розробки площ розширення меж, безпосередню прилеглість до ділянок в межах спеціального дозволу, передбачається однакова з основними запасами технологічна схема видобування фрезерного торфу.

Видобування фрезерного торфу відбувається сезонно впродовж 129 днів: початок сезону – 10 травня, кінець сезону – 15 вересня.

Підготовчі роботи до наступної розробки ділянок включають болотно-підготовчі роботи поверхні ділянок, осушення ділянок, облаштування тимчасової залізничної колії.

Технологічна схема видобутку фрезерного торфу складається із наступних операцій:

 • фрезерування верхнього шару покладу торфу;

 • сушіння (ворушіння) торфової крихти шляхом триразового її перевертання на поверхні торфового покладу  під дією сонячного випромінювання та потоку повітря;

 • валкування (згрібання) висушеного до нормативної вологості фрезерного торфу у валки;

 • збирання торфу з валків та розвантаження його у навали на спеціальних площадках (підштабельних смугах);

 • штабелювання фрезерного торфу.

На торфобрикетний завод фрезерний торф надходить у вагонах ТСВ-6А вузької колії 750 мм і розвантажується в бункері приймального відділення.

Технічна альтернатива 2

Як альтернатива, розглядається екскаваторний спосіб видобутку торфу. Однак, варто відзначити, що цей спосіб в порівнянні з фрезерним має більшу трудомісткість і собівартість продукції.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Родовище розташоване за 11 км на північ від м. Маневичі, Камінь-Каширський район Волинської області. Найближчими до родовища населеними пунктами є: с. Серхів – у 1,5 км на схід, с. Озерці – у 1,0 км на північний схід. Села Карасин і Замостя знаходяться поблизу південно-західної околиці торфовища

Об’єкт існуючий. Родовище знаходиться в промисловій розробці. Загальна площа родовища торфу «Засвіття Ситнелюк» складає 915,6 га, в тому числі: Ділянка №1
 250,8 га, Ділянка №2123,0 га, Ділянка №366,7 га, Ділянка №4243,0 га, Ділянка №534,2 га, Ділянка №6197,9 га.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт територіально прив’язаний до площі ділянки видобування 915,6 га).

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами) і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпеченні сировиною галузь будівництва, зайнятості місцевого населення та працівників. В цілому, вплив планованої діяльності об’єкта на соціальне-економічне середовище можна оцінити як допустимий.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Державне підприємство «Волиньторф» здійснює видобування фрезерного торфу на родовищі «Засвіття Ситнелюк» ділянках №1, №2, №3, №4, №5 на підставі спеціального дозволу на користування надрами №785 від 13.02.1997 р. з продовженням строку дії наказом №36 від 26.01.2017 р. на 18 років та планує розширення меж спеціального дозволу, за рахунок нової ділянки №6, суміжної із ділянкою № 5 та залученням південної частини ділянки №1 зі збільшенням виробничих потужностей.

Станом на 01.01.2022 р. на ділянках №2, 4 та 5 видобування завершене.  

Ділянки №1, №3, №6 родовища торфу будуть розроблятися послідовно.

При видобуванні фрезерного торфу на родовищі «Засвіття Ситнелюк» передбачається використовувати наявне видобувне устаткування, транспортні засоби та відпрацьовану технологію ведення робіт.

Відповідно до протоколу ДКЗ №5527 від 15.11.2022 р. запаси торфу загальнодержавного значення в межах ділянок № 1, №2, №3, №4, №5 родовища «Засвіття Ситнелюк» ДП «ВОЛИНЬТОРФ», що придатні для виробництва торфу фрезерного для виготовлення брикетів у кількості (тис. т):

Код класу

Категорія запасів

Загальні запаси

Видобувні

Балансові запаси торфу підраховані у межах спеціального дозволу на користування надрами № 785

111

В

83,5

51,7

Сі

955,9

589,8

у тому числі в межах Ділянки № 1

111

Сі

680,7

420,0

у тому числі в межах Ділянки № 2

111

В

43,3

26,8

111

Сі

57,7

35,6

у тому числі в межах Ділянки № 3

111

Сі

217,5

134,2

у тому числі в межах Ділянки № 5

111

В

40,2

24,9

Умовно балансові запаси торфу, підраховані у межах спеціального дозволу на користування надрами № 785 що залягають в межах протипожежної охоронної смуги, ділянках ускладненої конфігурації

221

В+С1

131,6

-

у тому числі в межах Ділянки № 2

221

Сі

6,1

-

у тому числі в межах Ділянки № 4

221

В

125,5

-

Запаси, промислове значення яких невизначене, підраховані у ділянках гідронедобору

331

в

64,0

-

у тому числі в межах Ділянки № 2

331

в

42,6

-

у тому числі в межах Ділянки № 4

331

в

21,4

-

Підраховані станом на 01.05.2022 р. запаси торфу загальнодержавного значення в межах ділянки розширення меж спеціального дозволу № 785 (південна частина ділянки № 1 та ділянка № 6) родовища «Засвіття Ситнелюк» ДП «ВОЛИНЬТОРФ», що придатні для виробництва торфу фрезерного для виготовлення брикетів у кількості (тис. т):

Код класу

Категорія запасів

Загальні запаси

Видобувні

Балансові запаси торфу підраховані у межах ділянки розширення меж спеціального дозволу № 785, зареєстрованого Держгеонадра України об’єкту робіт та досліджень з геологічного вивчення надр за номером У-22-122/1

122

С2

814,4

548,3

у тому числі в межах Південної частини ділянки № 1

122

С2

35,2

23,8

у тому числі в межах Ділянки № 6

122

Сс2

779,2

524,5

Умовно балансові запаси торфу, підраховані у межах розширення спеціального дозволу на користування надрами № 785, що залягають на ділянках ускладненої конфігурації

222

С2

35,0

 

у тому числі в межах ділянки № 6

222

С2

35,0

-

Проектна потужність видобутку торфу на родовищі «Засвіття Ситнелюк» становить 90,0 тис. т на рік.

Видобутий на  родовищі «Засвіття Ситнелюк» фрезерний торф в більшій своїй кількості (95%) використовується для виготовлення торфобрикетів, решта (5%) слугує сировиною для виробництва компостів.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів на межі СЗЗ, радіаційного контролю, поводження з відходами, тощо:

 • розробка родовища в межах розвіданих та затверджених і апробованих запасів;

 • здійснення постійного контролю технічного стану механізмів та транспорту при розробці родовища;

 • додержання параметрів системи гірничих робіт;

 • систематичний геолого-маркшейдерський контроль за прийнятою системою розробки;

 • зберігання відходів та передача їх спеціалізованим організаціям і вивіз на полігон ТПВ та очисні споруди у відповідності санітарно-гігієнічних вимог та природоохоронного законодавства;

 • викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

 • забір води з підземних водозаборів повинен здійснюватися за наявності дозволу на спеціальне водокористування;

 • скиди забруднюючих речовин повинні здійснюватися за наявності дозволу на спеціальне водокористування та дотримання ГДС;

 • виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр;

 • радіологічний контроль видобутої сировини;

 • виконання правил протипожежної безпеки.

щодо технічної альтернативи 2

Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

- дотримання нормативного розміру санітарно-захисної зони;

- санітарно-гігієнічні обмеження – допустимі рівні звуку (дБА).

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядалася.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

- охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку;

- дотримання технологій, передбачених проектом при розробці кар`єру;

- вжиття заходів для запобігання пилоутворення в літній період року;

- складування знятого родючого шару ґрунту для використання при відновленні порушених гірничими роботами земель;

- вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу;

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

До майданчика планованої діяльності запроектовані під’їзні дороги, передбачено облаштування території.

Додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядалася.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:

клімат і мікроклімат – процес розробки родовища не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості;

геологічне середовище вплив на геологічне середовище обмежується площею родовища та глибиною розробки корисної копалини;

повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин під час проведення розробки родовища, розвантажувально-навантажувальних робіт, під час роботи двигунів кар’єрної техніки і транспорту та їх обслуговування;

водне середовище процес розробки родовища не впливатиме на гідрологічний режим підземних вод; хімічне і мікробне забруднення водоносних горизонтів не прогнозується; господарсько-побутові води в гідрографічну мережу не скидаються;

ґрунти – утворення відходів та подальше поводження з ними;

земельні ресурси в ході видобутку сировини заплановане виконання технічного і біологічного етапів рекультивації. Передбачені рішення поводження з відходами відповідають природоохоронному законодавству України, вплив відходів на довкілля припустимий;

шумове забруднення – вплив пов’язаний з роботою двигунів кар’єрної техніки і транспорту та їх обслуговування;

природно-заповідний фондв межах родовища території та об’єкти природно-заповідного фонду відсутні;

рослинний та тваринний світ – присутність людей та обладнання на технологічних майданчиках;

навколишнє соціальне середовище вплив на місцеву економіку (забезпечення потреб місцевої промисловості у сировині виробництва будівельної галузі, створення нових робочих місць для населення, відрахування податків до місцевого бюджету);

навколишнє техногенне середовище пам’ятки архітектури, історії і культури, зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Перша категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, пунктом 15 частини 2 статті 3 (кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи зберігання на місці на площі понад 25 га або видобування торфу на площі понад 150 гектарів) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде

                        Спеціальний дозвіл на користування надрами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

___________________Державною службою геології та надр України__________________

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь