Прилісненська ТГ
Волинська область, Камінь-Каширський район

Повідомлення про планову діяльність ДП "Волиньторф"

Дата: 27.06.2022 11:35
Кількість переглядів: 529

 

_________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному

Реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

 

 

_________________20226209612_________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛИНЬТОРФ»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 00426302

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

 

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1.Інформація про суб’єкта господарювання

Місцезнаходження юридичної особи: 44614, Волинська область, Камінь-Каширський (Маневицький) район, с. Прилісне, вул. Сойне, буд.15

Тел. (03376)98163

e-mail: torf@ukr.net

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону )

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика.

ДП «ВОЛИНЬТОРФ» повідомляє про плановану діяльність з видобування торфу на ділянці №1 та №4 родовища «Сойне» та здійснення поступових та суцільних рубок в ліцензійних межах родовища, розташованого на території Прилісненської сільської територіальної громади Камінь-Каширського району Волинської області.

До корисної копалини відноситься торф осокового типу трав’яної групи, трясовинного підтипу, низинного типу заплав р. Березина та струмка Бігучий.

Середня потужність торфового покладу на ділянці №1 родовища «Сойне» становить 1,45 м; на ділянці №4 родовища «Сойне» становить 2,63 м.

Технічна альтернатива 1.

Державним підприємством «Волиньторф» планується фрезерний спосіб видобування торфу, який відноситься до шаро-поверхневого, так як торфовий поклад розробляється одночасно не на повну або максимальну можливу глибину, а тонкими шарами з поверхні за короткі цикли. Фрезерний спосіб видобутку є найпоширенішим але найчутливішим до зміни погодних умов. Гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови родовища встановлені як сприятливі для видобування торфу і дозволяють сезонне проведення експлуатаційних робіт.

При фрезерному способі видобування торфу буде мати сезонний характер (з 10 травня по 15 вересня), тобто 129 календарних днів, та складатиметься з наступних технологічних операцій:

 • фрезерування верхнього шару покладу торфу на глибину до 12 мм для отримання торфової крихти;
 • сушіння (ворушіння) торфової крихти шляхом дворазового її перевертання на поверхні торфового покладу  під дією сонячного випромінювання та потоку повітря;
 • валкування (згрібання) висушеного до нормативної вологи фрезерного торфу у валки;
 • збирання торфу з валків та розвантаження його у навали на спеціальних площадках (підштабельних смугах);
 • штабелювання фрезерного торфу з метою забезпечення зберігання готової продукції в польових умовах.

Технічна альтернатива 2

Як альтернатива, розглядався екскаваторний спосіб видобутку торфу на ділянці. Хоча, варто відзначити, що цей спосіб в порівнянні з фрезерним має більшу трудомісткість і собівартість продукції (рекультивація земель потребує великих витрат). Якщо порівнювати альтернативи, то попередньо встановлено, що альтернатива 2 є неефективною з точки зору раціонального і екологічного використання земель.

Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для забезпечення планової діяльності підприємства.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності. Територіальна альтернатива 1.

Ділянки №1 та №4 родовища «Сойне» розташовані на території Прилісненської сільської територіальної громади Камінь-Каширського району Волинської області. Діяльність з видобування торфу буде здійснюватися на земельній ділянці в межах родовища «Сойне».

Найближчі населені пункти с. Карасин, с. Галузія, с. Серхів.

Експлуатація родовища буде здійснюватися на підставі спеціального дозволу на користування надрами №810 від 04 березня 1997 року.

Географічні координати кутових точок ділянки №1 родовища «Сойне»:

№№

ПнШ

СхД

1

51° 26' 17"

25° 32' 56"

2

51° 26' 23"

25° 33' 33"

3

51° 26' 20"

25° 33' 45"

4

51° 26' 18"

25° 33' 47"

5

51° 26' 10"

25° 33' 42"

6

51° 26' 10"

25° 33' 50"

7

51° 26' 06"

25° 33' 50"

8

51° 26' 02"

25° 34' 07"

9

51° 25' 58"

25° 34' 07"

10

51° 25' 57"

25° 34' 03"

11

51° 25' 24"

25° 34' 04"

12

51° 25' 24"

25° 34' 06"

13

51° 25' 09"

25° 34' 06"

14

51° 25' 09"

25° 33' 27"

15

51° 25' 17"

25° 33' 28"

16

51° 25' 24"

25° 33' 32"

17

51° 25' 31"

25° 33' 42"

18

51° 25' 44"

25° 33' 47"

19

51° 25' 57"

25° 33' 39"

20

51° 25' 59"

25° 33' 27"

21

51° 26' 03"

25° 33' 20"

22

51° 26' 08"

25° 33' 15"

23

51° 26' 09"

25° 32' 55"

Географічні координати кутових точок №4 родовища «Сойне»:

№№

ПнШ

СхД

1

51° 26' 23"

25° 37' 47"

2

51° 26' 28"

25° 38' 04"

3

51° 26' 28"

25° 38' 10"

4

51° 26' 07"

25° 38' 06"

5

51° 26' 04"

25° 37' 40"

6

51° 26' 12"

25° 37' 42"

7

51° 26' 16"

25° 37' 46"

 

Місце провадження планованої діяльності. Територіальна альтернатива 2.

У зв’язку з тим, що видобування торфу заплановане в межах спецдозволу та розвіданих запасів корисних копалин територіальна альтернатива планової діяльності не розглядається.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічний вплив  планованої діяльності має позитивні наслідки у вигляді: збереження зайнятості місцевого населення та створення нових робочих місць у районі розміщення ДП "Волиньторф" , причому підприємство вживає усіх заходів для створення безпечних умов праці, покращення матеріальних умов працівників та забезпечення дотримання нормативних вимог з охорони і гігієни праці; збереження інфраструктури робітничого селища; надходження додаткових коштів до бюджетів всіх рівнів (податки, збори, рентна плата за користування надрами), що безумовно відобразиться на розвитку інфраструктури району та області. Зберігається енергетичний баланс в районах що не мають газифікації, відсутність на ринку брикетів торфових для опалення потребуватиме їх заміни великою кількістю дров, або вугілля.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Технологія фрезерного способу видобутку торфу в якості первинного етапу роботи Перед розробкою покладу передбачається виконати комплекс технологічних заходів з осушення торф’яної ділянки, а з її поверхні видалити деревинну рослинність.

Гідрогеологічні умови наступної розробки ділянок сприятливі: покрівля торф’яного покладу знаходиться вище рівня підземних вод, водовідведення буде відбуватись самопливом з картових та валових канав (які проходяться для водопониження на ділянках, що залучаються до розробки) до існуючих магістральних каналів.

За результатами проведеної якісної оцінки зроблений висновок, що корисна копалина родовища в цілому і по частинах окремо повністю відповідає основним вимогам до якості торфу для виготовлення брикетів згідно ДСТУ 2043-92 та компостів згідно РСТ УССР 1959-85: ступінь розкладення торфу перевищує нормативний мінімум у 20%, корисна копалина вміщує заліза не більше 5% у перерахунку на суху речовину, середня зольність по ділянках не перевищує 23%.

За величинами ПЕД в 2p-геометрії корисна копалина родовища торфу «Сойне» відповідає І класу (Аеф <= 370 Бк/кг) згідно вимог НРБУ-97. За рівнем допустимих концентрацій Cs137 торф родовища відповідає вимогам нормативних документів і є придатним для виробництва брикетів та для виготовлення компостів без обмежень.

Запаси торфу ділянки №1 та №4 родовища «Сойне» у кількості для ділянки №1 родовища «Сойне» складає С1 243,9 тис. тонн; В 151,2 тис. тонн при умовній вологості 40% та для ділянки №4 родовища «Сойне» складає С1 123,5 тис. тонн при умовній вологості 40%.

По мірі просування фронту робіт будуть проводитись поступові та суцільні рубки у Карасинському лісництві ДП «Маневицьке лісове господарство» на основі договорів про надання послуг, пов’язаних з лісівництвом.

Загальний строк розробки запасів ділянки №1 та №4 родовища «Сойне» визначається експлуатаційними запасами торфу по ділянці та заданою річною потужністю по видобуванню фрезерного торфу. Річна потужність з видобутку торфу для ділянки №1 родовища «Сойне» складає 28,5 тис. тонн при умовній вологості 40% та для ділянки №4 родовища «Сойне» складає 13,4 тис. тонн при умовній вологості 40%.

Площа ділянки №1 родовища «Сойне» складає 137,6 га.

Площа ділянки №4 родовища «Сойне» складає 27,9 га.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1

 • здійснення усіх робіт на підприємстві відповідно з затвердженими технічними документами, дозволами, ліцензіями, угодами та з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та інших нормативних документів;
 • дотримання  розмірів санітарно захисної зони;
 • дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  відповідно до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • підтримання обладнання та устаткування  у належному технічному стані;
 • забезпечення заходів по безпечному веденню гірничих робіт згідно з НПАОП 0.00-1.24-10.
 • водні ресурси – дотримання вимог Водного кодексу України щодо охорони вод; - ґрунти – дотримання вимог щодо охорони родючого шару ґрунту згідно Закону України «Про охорону земель»;
 •  поводження з відходами – організація місць тимчасового зберігання та передача всіх видів утворених відходів відповідно до Закону України «Про відходи».
 • дотримання правил пожежної безпеки;
 • встановлення інших обмежень - відповідно до вимог чинного законодавства.

Щодо технічної альтернативи 2

Екологічні та інші обмеження є аналогічними як для технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1

 • дотримання розмірів санітарно-захисної зони;
 • топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, екологічні та інші дослідження  будуть здійснюватися у необхідному обсязі, згідно вимог чинного законодавства.

Щодо територіальної альтернативи 2

У зв’язку з тим, що видобування торфу заплановане в межах спецдозволу та розвіданих запасів корисних копалин територіальна альтернатива планової діяльності не розглядається.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1

Розширення площі ділянки родовища не планується, додаткова еколого-інженерна підготовка території не потрібні.

Вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу.

Щодо технічної альтернативи 2

Розширення площі ділянки родовища не планується, додаткова еколого-інженерна підготовка і захист території не потрібні.

Щодо територіальної альтернативи 1

У зв’язку з тим, що видобування торфу заплановане в межах спецдозволу та розвіданих запасів корисних копалин територіальна альтернатива планової діяльності не розглядається.

 Щодо територіальної альтернативи 2

У зв’язку з тим, що видобування торфу заплановане в межах спецдозволу та розвіданих запасів корисних копалин територіальна альтернатива планової діяльності не розглядається.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться на наступні компоненти: клімат і мікроклімат; повітряне середовище; геологічне середовище; водне середовище; земельні ресурси; рослинний і тваринний світ; соціальне та техногенне середовища.

Щодо технічної альтернативи 2

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля є аналогічними як для планованої діяльності.

Щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової забудови.

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планова діяльність відноситься до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року, пункту 15 частини 2 статті 3: кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів або видобування торфу на площі понад 150 гектарів та пункту 21 частини 2 статті 3 (усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар).

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Додатку 4 до «Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. №1026.

Зокрема, планується провести оцінку впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ у межах ділянки, клімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речовин на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

 

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження даної планованої діяльності (частина 3 статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Департамент екологічної оцінки та контролю. поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ 03035. e-mail: OVD@mepr.gov.ua. телефон: (044) 206-31-50, (044) 206-31-40.

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного контролю.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 

 

 

[*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь