Прилісненська ТГ
Волинська область, Камінь-Каширський район

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

Дата: 26.10.2017 16:33
Кількість переглядів: 1111

Фото без опису

 

 

 

Повідомлення 
про оприлюднення проекту регуляторного акта

 

             Прилісненська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про затвердження Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Прилісненської сільської  ради» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних осіб.

          Зміст проекту: проектом регуляторного акта передбачено впорядкування процедури постановки на квартирний облік та надання житла громадянам, які потребують поліпшення умов проживання.

      Поштова та електронна адреса розробника проекту регуляторного акта, до якого надсилаються зауваження та пропозиції:

Прилісненська сільська рада,

вул. Сойне, 6 б , с. Прилісне,

Маневицький район, Волинська область,

44614; тел. (03376) 98-5-20;

e-mail: prylisne.otg@ukr.net

       Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу будуть розміщені на веб-сайті Прилісненської сільської ради - prylisnenska.gromada.org.ua, не пізніше п’яти робочих днів з дня оголошення про оприлюднення.

 

Зауваження і пропозиції від фізичних осіб приймаються протягом 30 днів з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу поштою або в електронній формі на вищевказані адреси.

 


Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення «Про затвердження Положення про квартирний облік громадян при виконавчому комітеті

Прилісненської сільської  ради»

 

       Регуляторний акт розроблено відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 зі змінами від 16.12.2015 № 1151.

Назва регуляторного акта:

Проект рішення «Про затвердження Положення про квартирний облік громадян при виконавчому комітеті Прилісненської сільської ради»

Регуляторний орган: виконавчий комітет Прилісненської сільської  ради.

Розробник документа: виконавчий комітет Прилісненська сільська рада

Відповідальна особа: Начальник відділу землевпорядкування, комунальної власності та екології  Шилак В.В.

Контактний телефон: 98-5-20

 

1.Основна проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

     

     Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Прилісненської сільської ради розроблене на основі  Житлового кодексу УРСР, Постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470 «Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в УРСР» (зі змінами). Головна проблема, яка буде розв’язана шляхом прийняття даного регуляторного акту – це впорядкування процедури постановки на квартирний облік та надання житла громадянам, які потребують поліпшення умов проживання. Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення умов проживання відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

      Зазначена проблема стосується наступних груп:

- виконавчого комітету Прилісненської сільської ради,

- громадян, які потребують поліпшення умов проживання.

 

2.Очікувані результати від прийняття

запропонованого регуляторного  акта 

      Впорядкування процедури постановки на квартирний облік та надання житла громадянам, які потребують поліпшення умов проживання.Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення умов проживання. Прозорість і доступність інформації про квартирний облік при виконавчому комітету Прилісненської сільської ради.

3.Цілі державного регулювання

-  реалізація державної політики з питань забезпечення житлом жителів територіальної громади, які цього потребують.

- врегулювання процедури постановки на квартирний облік та ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

 

4.Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей

      1. Прийнятий запропонований проект регуляторного акта та рішення виконавчого комітету Прилісненської сільської ради  «Про затвердження Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Прилісненської сільської ради».

      Дана альтернатива є найбільш оптимальною і прийнятною. Перевагою обраного способу досягнення цілей є те, що даний регуляторний акт забезпечить впорядкування процедури взяття на квартирний облік, зробить цю процедуру зрозумілою, прозорою і чіткою.

       На дію запропонованого регуляторного акта можуть вплинути такі зовнішні чинники:

- зміна діючого законодавства з питань обліку громадян, які потребують поліпшення умов проживання.

 

5.Механізм і заходи для розв’язання проблеми

- підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на засіданні виконавчого комітету Прилісненської сільської ради;

- інформувати жителів територіальної громади щодо прийнятого регуляторного акту;

- затвердження рішення щодо затвердження Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Прилісненської сільської ради та посилення контролю за його виконанням.

 

6.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

       Передбачається, що громадяни, які потребують поліпшення умов проживання, самі будуть зацікавлені в дотримані процедури постановки їх на квартирний облік і в отримані безкоштовного житла.

       Вигоди від виконання зазначених вимог будуть відчувати  як виконавчий комітет Прилісненської сільської ради, так і ті жителі територіальної громади, що потребують поліпшення умов проживання.

 

7.Очікувані результати

Виконавчий комітет Прилісненської сільської ради, інші органи державної влади

Вигоди:

- впорядкування процедури постановки на квартирний облік;

- прозорість, відкритість і чіткість дій виконавчого комітету щодо взяття на квартирний облік громадян, які потребують покращення умов проживання;

- покращення іміджу влади через доступність і гласність процедури постановки на квартирний облік та надання житла у  відповідності до чинного законодавства;

- посилення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства громадянами, які потребують постановки на квартирний облік.

Витрати:

Не виявлено.

Громадяни

Вигоди:

- зменшення затрат часу і фінансів на збір необхідного пакету документів для постановки на квартирний облік;

- чітке розуміння громадянами процедури постановки на квартирний облік, доступність і відкритість в отримані інформації щодо можливості покращити свої умови проживання.

При виникненні змін у чинному законодавстві, економічної ситуації та інших випадках, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні коригування та доповнення.

 

8.Строк дії акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта довгостроковий і чинний до його відміни, а також у разі зміни чинного законодавства та з інших причин.

9.Основні показники результативності акта:    

      Головним чинником результативності даного регуляторного акта є впорядкування процедури постановки на квартирний облік громадян , які потребують поліпшення житлових умов та надання квартири.

        Внаслідок  дії запропонованого регуляторного акта не всі переваги, що виникатимуть, можуть бути кількісно визначені. До кількісних показників належать :

  • зростання  кількості громадян , які зможуть покращити умови проживання .

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Повторне відстеження провести через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта .

      Упродовж  кожних двох років, з моменту виконання заходів по проведенню відстеження результативності цього регуляторного акту, за умови його чинності, проводити періодичне відстеження його результативності.

        Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються в письмовому вигляді виконавчим комітетом Прилісненської сільської ради за адресою: с. Прилісне , вул. Сойне, 6 «б» на протязі місяця з дня опублікування аналізу регуляторного акта на офіційному сайті Прилісненської сільської ради .

 


Фото без опису

ПРИЛІСНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект                                                                                 РІШЕННЯ

 

жовтня 2017 року                          с. Прилісне                                         №

 

Про розгляд проекту регуляторного акта

«Про затвердження Положення про квартирний облік

при виконавчому комітеті Прилісненської сільської ради»

       З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, керуючись статтею 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

             1. Затвердити проект регуляторного акту «Про затвердження Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Прилісненської сільської ради» (додається).

             2. Оприлюднити рішення виконкому на веб-сайті Прилісненської сільської ради у відповідності із чинним законодавством України у сфері державної регуляторної політики.

             3. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Гнатюка О.І.

 

 

Сільський голова                                                                                             Ігор Терещенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

від  ___  жовтня 2017 року № _

                                                                        

 

ПОЛОЖЕННЯ

про квартирний облік Прилісненської сільської ради

 

І. Загальні положення

 

1.1. Положення про квартирний облік Прилісненської сільської ради (надалі - Положення) розроблено на підставі: Житлового кодексу Української РСР, Правил обліку громадян,  які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради  від 11 грудня 1984р. № 470, Порядку ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. № 238, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,.

1.2. Дане Положення встановлює єдиний порядок зарахування на облік та ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов на території Прилісненської сільської ради. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов,  виконавчим комітетом сільської ради  ведеться в одному напрямку - квартирний облік.

1.3. Підставою для взяття громадян України на квартирний облік при виконавчому комітеті Прилісненської сільської  ради є:

а)  забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня, а саме: на кожного члена сім’ї, що проживають разом, припадає менше 6,0 кв.м. (шість цілих нуль десятих кв.м.) включно;

б) проживання чи  реєстрація на території Прилісненської сільської  ради на протязі 5 років (п’яти років).

Крім випадків передбачених діючим законодавством.

1.4. Облік громадян ведеться за напрямками черговості:

а) громадяни, які мають позачергове право на отримання житла;

б) громадяни, які мають першочергове право на отримання житла;

в) загальна черговість громадян потребуючих поліпшення житлових умов.

1.5. Черговість надання жилих приміщень визначається за часом взяття на облік. 

1.6. Орган, що розглядає питання та приймає рішення про зарахування на квартирний  облік:

а) комісія з житлових питань Прилісненської сільської ради,  надає рекомендації виконавчому комітету;

б) виконавчий комітет сільської ради своїм рішенням зараховує чи не зараховує заявника до квартирної черги.

1.7. Термін розгляду та прийняття рішень: один місяць з дня отримання необхідних документів.

 

2 Особи, які можуть бути зараховані на квартирний  облік

 

2.1.  На квартирний облік можуть бути зараховані особи, яким виповнилось 18 років, постійно проживають або зареєстровані на території Прилісненської сільської ради (відповідно до  п. 1.3 Положення) при наявності однієї з наступних підстав:

       2.1.1. Забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня - тобто у випадку, коли:

- на одну особу припадає 6,0 кв.м або менше 6,0 кв.м житлової площі в квартирі (загальна площа квартири (будинку) до уваги не береться);

- проживають не менше п’яти років на території Прилісненської сільської ради;

       2.1.2. які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим
санітарним і  технічним  вимогам, згідно вимог чинного законодавства;

       2.1.3. які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань,
у зв'язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі  або  в
одній кімнаті з   членами   своєї сім'ї. Перелікзазначених
захворювань затверджується Міністерством охорони здоров'я УРСР  за
погодженням з   Українською   республіканською  радою  професійних
спілок;

       2.1.4. які проживають за договором піднайму жилого  приміщення  в
будинках державного   або   громадського  житлового  фонду  чи  за
договором найму жилого приміщення в  будинках  житлово-будівельних
кооперативів;
       2.1.5. які  проживають  не  менше  5  років  за  договором  найму
(оренди) в будинках (квартирах),  що належать громадянам на  праві
приватної власності;

       2.1.6. які проживають у гуртожитках;

       2.1.7. які  проживають  в  одній  кімнаті  по дві і більше сім'ї,
незалежно від родинних відносин, або особи різної статі  старші за
9 років,  крім подружжя (в  тому  числі  якщо  займане  ними  жиле
приміщення складається більш як з однієї кімнати);

       2.1.8.внутрішньо  переміщені  особи  з  числа  інвалідів війни,
визначених  у пунктах 11-14 частини другої статті 7 Закону України
"Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту"
3551-12  ),  та  члени  їх сімей; а також члени сімей загиблих,
визначені  абзацами  четвертим  - восьмим, шістнадцятим - двадцять
другим  пункту  1  статті  10 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту".

       2.2. На пільговий квартирний облік (відповідно до п. 1.4 Положення) зараховуються особи, що користуються пільгами:

       2.2.1. На позачергове отримання житла мають право:

 а) громадяни, житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним для проживання;

           б) особам,  направленим  у порядку розподілу на роботу в іншу місцевість.

          Жилі приміщення  вказаним  особам  надаються  підприємствами, установами, організаціями,  до яких вони направлені на роботу, а у випадках, передбачених  законодавством, виконавчим комітетом; 

 в)   дітям-сиротам   та   дітям,   позбавленим  батьківського піклування,  після  завершення терміну перебування у сім'ї опікуна чи  піклувальника,  прийомній  сім'ї,  дитячому  будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або неможливості   повернення   займаного  раніше  жилого  приміщення;
г) діти-інваліди, що не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і проживають у державних або в інших соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя;

д) громадяни, незаконно засуджені і згодом реабілітовані, за неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;

е) особи, які належать до інвалідів війни (ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

є) особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ст. 10);

ж) особи, обрані на виборну посаду, коли це пов’язано з переїздом в іншу місцевість;

з) члени сім’ї народного депутата України у разі його смерті в період виконання депутатських обов’язків у Верховній Раді України на постійній основі;

и) інші категорії осіб, пільги, яким встановлені чинним законодавством.

2.2.2. На першочергове отримання житла мають право:

а) Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, а також особам, нагородженим орденами Слави, Трудової Слави, «За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР» усіх трьох ступенів;

б) особи, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, перелічених у списку захворювань, затвердженому Міністерством охорони здоров’я СРСР за погодженням з Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях та ВЦРПС:

- особи, заражені вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій;

- медичні працівники, заражені вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов’язків;

 г) учасникам бойових дій та учасникам війни. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових   діях   чи   виконання   обов'язків   військової  служби, забезпечуються  жилою  площею  протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;

д) інваліди праці I і II груп та інваліди I і II груп з числа військовослужбовців;

е) особи, які стали інвалідами I і II груп у зв’язку з виконанням державних або громадських обов’язків, виконанням обов’язку громадянина СРСР по рятуванню життя людини, по охороні соціалістичної власності і правопорядку;

є) сім’ї осіб, які загинули при виконанні державних або громадських обов’язків, виконанні обов’язку громадянина СРСР по рятуванню життя людини, по охороні соціалістичної власності і правопорядку;

ж) сім’ї осіб, які загинули на виробництві внаслідок нещасного випадку;

з) робітники і службовці, які тривалий час сумлінно пропрацювали у сфері виробництва;

и) матері, яким присвоєно звання «Мати-героїня»;

 і) багатодітним сім'ям (які мають у своєму  складі  трьох  і
більше дітей) і одиноким матерям. Вказані сім'ї не втрачають права
першочергового одержання жилих приміщень і у випадку,  коли  після
взяття сім'ї на квартирний облік діти досягнуть повноліття;

ї) сім'ям при народженні близнят;

й) вчителі та інші педагогічні працівники загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних учбових закладів;

к) особи, які проживають у ветхих будинках, що не підлягають капітальному ремонту;

л) іншим громадянам у випадках,  передбачених чинним законодавством.

 

3.   Перелік документів необхідних для зарахування на квартирний облік

 

3.1. Для зарахування на квартирний облік громадянам необхідно зібрати та подати до виконкому сільської ради наступні документи:

3.1.1. заяву  , підписану всіма повнолітніми членами сім'ї, які зараховуються на облік. Громадяни,  які  беруться на облік на пільгових підставах або користуються  правом  першочергового  чи  позачергового  одержання жилих  приміщень,  зазначають  про це у заяві і подають відповідні документи.

3.1.2.  довідки  

- про  реєстрацію  місця  проживання  особи на кожного
члена   сім’ї,  видані  виконавчим  органом  сільської,  селищної,
міської ради, сільським головою  за  формою,  встановленою  в  додатку  13 до Правил реєстрації  місця  проживання,  затверджених  постановою  Кабінету Міністрів  України  від  2  березня  2016  р. N 207 ;

- з місця роботи (навчання) (повнолітніх членів сім’ї, для непрацюючих -  довідку про те, що не працюють) ;

3.1.3 ксерокопії паспортів (сторінки 1, 2 та всі сторінки з відмітками про реєстрацію) та свідоцтва про народження неповнолітніх дітей;

3.1.4 ксерокопії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера усіх членів сім’ї, у тому числі, неповнолітніх дітей;

3.1.5. ксерокопії документів, що посвідчують наявність пільг;

3.1.6 ксерокопії технічного паспорта, свідоцтва про право власності або іншого правовстановлюючого документа на житло (для громадян, які проживають у приватних житлових приміщеннях);

3.1.7 ксерокопії договору найму або піднайму (для громадян, які проживають у найманих житлових приміщеннях).

3.1.8 акт обстеження житлових умов.

Для отримання акту обстеження житлових умов особа, яка бажає стати на квартирний облік, звертається до виконавчого комітету Прилісненської сільської ради.

 3.2. Внутрішньо  переміщені  особи, визначені у підпункті 2.1.8 Положення, крім заяви про взяття на квартирний облік, подають
такі документи: 

- копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до
постанови  Кабінету  Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302
302-94-п  )  "Про  порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків
ветеранів  війни"  (ЗП  України,  1994  р.,  N  9,  ст.  218),  що
підтверджує  статус  особи  як  члена сім’ї загиблого або інваліда
війни; 

- довідку органу соціального захисту населення про перебування
на  обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають  право на пільги, інваліда війни з урахуванням членів сім’ї,
а  також  члена  сім’ї  загиблого  згідно  із Законом України "Про
статус   ветеранів   війни,   гарантії   їх  соціального  захисту"
( 3551-12 ) за формою ( z0192-17 ), затвердженою Мінсоцполітики; 

- копії документів,  які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї з інвалідом війни; 

- копію  довідки  про  взяття  на  облік внутрішньо переміщеної особи на кожного члена сім’ї загиблого або інваліда війни.

У  разі  потреби  до заяви додаються також медичний висновок, довідка   (виписка   з  рішення  виконавчого  комітету  сільської, селищної,  міської  ради)  про  невідповідність  жилого приміщення встановленим   санітарним  і  технічним  вимогам,  копія  договору
піднайму  жилого  приміщення в будинку державного або громадського житлового  фонду  чи  договору  найму  жилого приміщення в будинку житлово-будівельного  кооперативу або в будинку (частині будинку), квартирі, що належить громадянину на праві приватної власності. 

Інші   документи   у   разі  потреби  запитуються  виконавчим комітетом  сільської,   селищної,  міської  ради або адміністрацією підприємства, установи, організації.

 

4.  Подання документів

 

4.1. Особа, яка бажає стати на квартирний облік подає  виконавчого комітету Прилісненської сільської  ради заяву та визначений  у п. 3.1. Положення перелік необхідних документів. 

 

 

5. Прийняття рішення

 

5.1. Подана громадянином заява та пакет документів проходить наступні етапи:

5.1.1. реєстрація заяви та доданого до неї пакету документів  в книзі реєстрації заяв громадян про взяття на квартирний облік;

5.1.2. розгляд і накладення резолюції  Прилісненським сільським головою;

5.1.3.  розгляд документів житлово-побутовою комісією та надання висновків виконавчому комітету  для прийняття рішення.  

5.1.4. прийняття відповідного рішення на черговому засіданні виконкому сільської ради;

5.1.5.  внесення виконавчим комітетом сільської ради змін до журналу по  квартирному обліку  громадян, на підставі прийнятого рішення;

5.2. В 30 -денний термін з моменту  прийняття рішення  виконавчий комітет сільської ради надсилає поштою повідомлення громадянину про зарахування (чи відмову у зарахуванні) його на квартирний  облік.  

6. Зняття з квартирного обліку

6.1.  Громадяни знімаються з квартирного обліку у випадках:

6.1.1. поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;

6.1.2. виїзду на постійне місце проживання до  іншого  населеного пункту;

6.1.3. припинення трудових відносин з  підприємством,  установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених законодавством України;

6.1.4. засудження  до  позбавлення  волі  на  строк  понад  шість місяців, заслання або вислання;

6.1.5. подання  відомостей,  що  не  відповідають дійсності,  які стали підставою  для  взяття  на  облік,  або  неправомірних   дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік.

          6.1.6.скасування   довідки  про  взяття  на  облік  внутрішньо переміщеної особи;

6.1.7.отримання  грошової  компенсації  відповідно до постанови
Кабінету   Міністрів   України   від  19  жовтня  2016  р.  N  719.

6.2. Громадяни виключаються із списків осіб,  які користуються правом першочергового або позачергового одержання  жилих приміщень,  якщо вони були необґрунтовано включені до цих списків або втратили вказане право.

6.3. Громадяни знімаються з пільгової черги у разі смерті на протязі місяця після отримання інформації про смерть особи, яка перебувала на пільговій квартирній черзі.

6.3.1. Громадяни, знімаються з загальної квартирної черги у разі смерті, якщо на протязі року спадкоємці не подали заяву про переведення квартирної черги на них              (ст. 1270 Цивільного кодексу України – шість місяців на прийняття спадщини, ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України – шість місяців на звернення до адміністративного суду за захистом прав від дня, коли особа дізналась про порушення своїх прав), у випадку якщо спадкоємці стояли разом з померлим на квартирній черзі.

6.3.2. Для виконання п. 6.3.1. Положення виконавчий комітет Прилісненської сільської ради опубліковує усі рішення щодо квартирного обліку на офіційному сайті Прилісненської сільської  ради.

6.4. Громадяни знімаються з пільгової квартирної черги, якщо вони тричі не здійснили перереєстрацію передбачену п. 7.1. Положення.

6.4.1. Громадяни знімаються з загальної квартирної черги, якщо вони на протязі п’яти років не здійснили перереєстрацію передбачену п 7.1. Положення (можливість втрати членства в громаді міста - ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», ч. 1 ст. 43 Цивільного кодексу України,       пп. «б» п. 1.3. Положення).

6.4.2. Поновлення (відновлення) в квартирній черзі  можливо лише за рішенням суду, яке набрало законної сили.  

6.5. Про зняття  з  обліку  (виключення  із  списку)  громадяни  у 15-денний строк  повідомляються  у  письмовій  формі  вказавши підстави зняття з обліку (виключення із списку).

 

7. Перереєстрація

 

7.1. Виконавчий комітет Прилісненської сільської ради щороку в період з 1 жовтня по 31 грудня проводить перереєстрацію громадян,  які  перебувають  на квартирному обліку, в ході якої перевіряються їх облікові дані.

7.2. Виявлені зміни вносяться в облікові справи громадян, книгу обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень.

 

8. Затвердження списків

 

       8.1. Після проведення перереєстрації виконавчий комітет сільської ради здійснює моніторинг змін в облікових справах громадян та по квартирній черзі.

       8.2. У випадку, коли після моніторингу виявляються зміни, які призводять до руху квартирної черги, то виконавчий комітет сільської ради готує списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов на затвердження виконавчим комітетом.

       8.3. Формуються та затверджуються три основні списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до пунктів 1.4., 2.1. та 2.2. Положення:

       а) основний список (в даному списку перебувають всі громадяни, що знаходяться в квартирній черзі);

       б) список громадян, які мають першочергове право на отримання житла;

       в) список громадян, які мають позачергове право на отримання житла.  

       8.4. Також формуються, проте не затверджуються, списки громадян за категоріями пільг.

       8.5. Затверджені списки громадян, що потребують поліпшення житлових умов, підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації, протягом п’ятнадцяти днів з дня затвердження, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Прилісненської сільської ради. 

 

9. Журнали

 

9.1. Заяви громадян відносно постановки на квартирний облік при виконавчому комітеті Прилісненської сільської ради реєструються  виконавчим комітетом сільської ради в Журналі (книзі) реєстрації заяв громадян про взяття на квартирний облік .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь