Звіт директора ЗДО (ясла-садок) «Колобок» Прилісненської сільської ради Цьопух Людмили Василівни перед колективом та громадськістю за 2019-2020 навчальний рік

Дата: 01.07.2020 11:38
Кількість переглядів: 549

Звіт директора ЗДО (ясла-садок) «Колобок»

Прилісненської сільської ради

Цьопух Людмили Василівни

перед колективом та громадськістю за 2019-2020 навчальний рік

 

      Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)  «Колобок» - заклад освіти і виховання Фото без описудітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Заклад дошкільної освіти здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту та колективного договору.

Розташований за адресою: вул. Сойне, 6а

Функціонує з 1982 року.

Проектна потужність - 115 місць.

Режим роботи установи – 10год.30хв; з 7:30 до 18:00

Функціонує – 6 груп.

Станом на 01 травня 2020 року в ЗДО виховувалось 134 дитини.

       На 2019 – 2020  навчальнийрікзаклад дошкільної освіти укомплектовано таким чином:

 Групи ясельного віку (2-3 рік життя): 1 група;

 Групи молодшого дошкільного віку (3-4 р.ж.): 1 група;

 Групи середнього дошкільного віку (4-5 р.ж.): 2 групи;

 Групи старшого дошкільного віку (5-6 р.ж.): 2 групи.

      Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

   Протягом навчального року (2019-2020) ЗДО працював за Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою «Дитина», річного плану роботи.

                      Завдання на  2019-2020 навчальний рік 

     Діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інструктивно-методичних рекомендацій “Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році”, листа  Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020року №19-219 «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину».

Педагогічний колективзакладу дошкільної освіти ставив перед собою на  2019-2020 навчальний рік такі завдання:

        1. Патріотичне виховання дошкільників в умовах сучасного довкілля.

        2. Вплив народних ігор на формування фізичних і моральних якостей дошкільника.

Пріоритетними напрямами освітньої роботи слід вважати:

-забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх адаптація до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище; 

-патріотичне виховання в процесі розвитку духовної особистості дитини в дошкільному віці;

- забезпечення наступності в процесі реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти;

    Навчальний план складений на основі Базового компонента та програми «Дитина», що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільнуосвіту. Освітній процес у ЗДО здійснювався за пріоритетними завданнями, які були визначені на 2019-2020 навчальний рік, які сприяли здійсненню системного підходу до формування дитячої особистості.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарах, практикумах, педагогічних радах, на відкритих переглядах занять, вивчались під час тематичних, комплексних, епізодичних перевірок.

Підводячи  підсумок з втілення поставлених закладом дошкільної освіти завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу: 

 • Брати участь у методичному об'єднанні вихователів ЗДО;
 • Були активними учасниками семінарів;
 • Проводили відкриті покази занять;
 • Розваги по техніці безпеки,з фізичного розвитку, свята.       

      Педагоги   залучали батьків, як безпосередніх учасників освітнього процесу, до різних форм і методів роботи закладу дошкільної освіти. Вони були активними учасниками виставок: «Осіння композиція», «Саморобна новорічна іграшка», брали участь в оформленні групових кімнат (І молодша група  – Швець Р.А. Ясюк С.М , Зуйко Б.С., мама Юрук Р.С).

      Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом ЗДО забезпечений не повністю.

      Згідно штатного розпису необхідно ввести: 0,5 штатної одиниці медичної сестри старшої, 0,25 штатної одиниці методиста. Працює  в дитячому садку – 32 людини: зокрема, педагогічних працівників — 16 осіб, з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку – 7 осіб, середня спеціальна педагогічна - 9 осіб. Рівень майстерності педагогів достатньо високий.

       Постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Педагоги проходять курси підвищення кваліфікації при Волинському обласному інституті післядипломної освіти медпрацівників (вихователі Шишолик І.І, Романік Л.О, Борисюк О.О, Мишковець Л.В).

      Протягом 2019-2020н.р. педагоги закладу провели семінар-практикум   на тему « Особливості виховання патріотизму у дітей дошкільного віку».

      Робота вихователів планувалася та проводилася з урахуванням  поставлених на рік завдань, листа Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020року №19-219 «Щодо організації роботи ЗДО під час карантину.

                                         Управлінськадіяльність.

      З метою визначення рівня та вдосконалення освітнього процесу адміністрацією ЗДО «Колобок» були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування освітнього процесу, готовністю вихователів та інших спеціалістів до роботи протягом робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

      У 2019-2020 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем  стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень.Були проведені відкриті заняття вихователями: Борисюк О.О «Український національний одяг», Романік Л.О «До бабусі на гостини», Петрук О.А «Україна – моя Батьківщина».

          В  умовах карантину педагогічні працівники  складали та коригували індивідуальні плани роботи, розробляли конспекти занять, проводили консультації  з батьками вихованців щодо організації освітньої діяльності вдома, розпорядку дня,харчування дитини.Дану роботу проводили  за допомогою спілкування у групах  соціальних мережах, за допомогою електронної пошти. При організації даної роботи ми керувались окремим ресурсом «Вчимо і навчаємось на карантині: зміни в системі освіти», який містить перелік ресурсів із вправами та завданнями для дітей дошкільного віку, поради батькам дітей» який було створено Міністерством освіти і науки України.

                                        Методична робота.

     Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, науковості, гнучкості, безперервності їх фахового вдосконалення.

На протязі року були проведені педагогічні ради:

1.     «Про завдання діяльності педагогічного колективу  у  2019-2020н.р.»

2.     «Патріотичне виховання дошкільників в умовах сучасного довкілля»

3.      «Вплив народних ігор на формування фізичних та моральних якостей дошкільників»

4.     « Підсумки роботи  за 2019-2020навчальнийрік» .

До кожної педагогічної ради проводили методичне обєднання вихователів,консультації методиста, відкриті покази

занять.                              

Результати освітнього процесу

Проведено  семінар-практикум вихователів ЗДО на тему «Особливості виховання патріотизму у дітей дошкільного віку», на якому були проведені цікаві, захоплюючі заняття вихователями Борисюк О.О. «Український національний одяг», Романік Л.О «До бабусі на гостини», Петрук О.А. «Україна – моя Батьківщина», разом з музичним керівником  Матвійчук А.В. проведено розвагу «Усе моє, все зветься Україна».

Організація харчування

     У ЗДО організація харчування проводилась відповідно до нормативно-правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; «Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах», затверджена наказом  МОНу та МОЗу від 17.04.2006  № 298/227, та внесених змін до “Інструкції по організації харчування у дошкільних навчальних закладах“  від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972.

       У закладі дошкільної освіти протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ЗДО, це питання вноситься до порядку денного нарад при директору, батьківських зборів.

       Для правильної організації харчування на основі перспективного меню складається щоденне меню. Протягом року в закладі дошкільної освіти було організовано раціональне 3-х разове харчування. Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється директором та старшою медичною сестрою. Усі продукти харчування приходять з супровідними документами. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

Сума дітодня станом на 01.05.2020 року становить 25грн. З них 60% бюджетні кошти (15.00) та 40% батьківська плата (10.00). Звільнені від плати за  харчування діти учасників АТО, діти з малозабезпечених сімей. Розмір плати зменшується  до 50%  для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей .

     Для зниження захворюваності дітей коллективом ведеться клопітка робота, зокрема :

-     чітке дотримання режиму;

-     дотримання  санітарно-гігієнічних вимог;

-     організація фізичного виховання;

-     систематичне щеплення дітей;

-     проведення загартовуючих процедур .

 

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності

учасників освітнього процесу

 

      З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у закладі дошкільної освіти, який показав, що колективом закладу проводиться відповідна робота з цього питання.

       У відповідності до нормативно-правових документі ведетьсядокументація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в закладі дошкільної освіти в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму.

       Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят .

         З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

- за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);

- попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах, обсягу знань дітей з безпеки .

   Протягом  року  контролювалась  освітньо-виховна  робота, проводився  системний  аналіз  комплектування  закладу  дітьми, своєчасно готувались документи  до  організованого початку  та  закінчення  навчального року.

 

Стан матеріально-технічної бази ЗДО

 

   Всі приміщення закладу, їх обладнання та оснащення знаходяться в задовільному стані. Щорічно проводиться їх обстеження і складаються відповідні акти. Акти дозволяють  використовувати приміщення, обладнання  та  оснащення впродовж усього навчального року. Групи оформлені  з  дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, мають гарний естетичний вигляд, оздоблені кімнатними рослинами,  картинами.

  У результаті заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази   в поточному році було зроблено:

За рахунок бюджетних коштів було придбано:

 • Тарілки , чашки – 600грн;
 • Миючі засоби. Крани  - 8792грн;
 • Медичні матеріали – 980грн;
 • Виписано періодичну пресу на суму 1210грн;
 •  Тюль 3600грн;
 • Дитяча постіль (25 комплектів) . 125 рушничків на суму 10393грн;
 • Стільчики дитячі – 25 штук  на суму 9250грн;
 • Стінка дитяча  - 6000грн; технічне обслуговування принтера та ноутбука  990грн; канцтовари 1308грн.
 • Унітази – 3 комплекти на суму 8460грн;
 • Кухонне приладдя на харчоблок -8608грн;
 • Халати, ковпаки для працівників харчоблоку- 1168грн;
 • Принтер. Ноутбук – 14.000грн;
 • Коврові доріжки 3762грн;
 • Друкарська продукція 1240грн;
 • Ламінат – 5000грн;
 • Фарба для підлоги 3000грн;
 • Всього було використано 81 571грн;
 • Встановлена пожежна сигналізація на суму 128 233грн.

Від батьків була надана спонсорська допома у вигляді овочів: картопля  - 1358 кг на суму 12 682 грн.

      Підводячи підсумок вище викладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконані.

 

 

Від імені колективу щиро дякую батьківському комітету в особі Остапчук Н.О,  сільському голові Терещенку І.І, начальнику гуманітарного відділу  Слупачик Н.О. за тісну співпрацю та взаєморозуміння.

 

 

Директор ЗДО                                                                      Л.В.Цьопух

 « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь