Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

Дата: 03.10.2019 09:17
Кількість переглядів: 650

 Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

Прилісненської сільської ради

 

ПРИЛІСНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Прилісненської сільської ради.      

 Вимоги до кандидата: громадянство України,  вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем  (спеціаліста, магістра) за спеціальністю правознавство, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста  не менше одного року, або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років, сертифікат про підтвердження професійної компетентності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,  вільне володіння державною мовою, впевнене користування ПК та оргтехнікою; необхідність професійних ділових якостей та знання ділової етики.

На конкурс подаються наступні документи: заява  про  участь  у  конкурсі;  особова  картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 х 6 см.; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, сертифіката про підтвердження професійної компетентності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; е-декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік за формою передбаченою Законом України «Про запобігання  корупції»; копію документа, який посвідчує особу громадянина України.

Кандидати складають письмовий іспит на знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування  в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також чинного законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідної посади.

        Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається Прилісненською сільською радою.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування про проведення конкурсу за адресою: Прилісненська сільська рада, вул. Сойне, 1Б. Довідкові відомості можна отримати по телефону: 98 520.

 

 

 

 

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження сільського голови

01.10.2019  № 171-род

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України

 

1. Основні розділи Конституції України.

2. Форма правління в Україні (стаття 5).

3. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

4. Найважливіші функції держави (стаття 17).

5. Державні символи України (стаття 20).

6. Конституційне право на працю (стаття 43).

7. Конституційне право на освіту (стаття 53).

8. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

9. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

10. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

11. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

12. Державний бюджет України (стаття 96).

13. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

14. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

15. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

2. Органи самоорганізації населення та форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування (статті 14, 15).

3. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

4. Повноваження виконавчих органів сільської ради у сфері соціального –економічного і культурного розвитку, планування та обліку (статті 27).

5. Повноваження виконавчих органів сільської ради у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту  (стаття 32).

6. Повноваження виконавчих органів сільської ради у сфері соціального захисту населення ( стаття 34).

7. Повноваження виконавчого комітету сільської ради (стаття 52).

8. Депутат ради (стаття 49).

9. Виконавчий комітет сільської ради (стаття 51).

10. Організація роботи виконавчого комітету сільської ради (стаття 53).

11. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської ради (стаття 54).

12. Місцевий бюджет (стаття 61).

13. Доходи місцевих бюджетів (стаття 63).

14.Видатки місцевих бюджетів (стаття 64).

15. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

1.  Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи та посади. (статті 1, 2, 3).

2.  Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3.  Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4.  Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

5.  Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6.  Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7.  Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

8.  Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

9.  Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).

11. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).

12. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

 

 

                                            ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

6. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

8. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

9. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

10. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

11. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

12. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

13. Спеціальна перевірка (стаття 56).

14. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

15. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

     

                                             ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для підготовки до іспиту на вакантну посаду державного реєстратора  відділу «Центр надання адміністративних послуг»

 

Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

 

1.Система органів державної реєстрації та повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації (стаття 6).

2. Визначення терміну «державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація)» (ст.1 п. 4).

3.Подання документів для державної реєстрації (стаття 14).

4. Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації (стаття 15).

5.Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи – підприємця (стаття 18).

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

6.Які подаються та документи для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування. (ст.17 п.1).

7.Які подаються документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п’ятою статті 17.

8Документи, що подаються заявником для державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання (стаття 24).

9. На підставі яких документів проводяться державна реєстрація та інші реєстраційні дії (стаття 25).  

10.Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації (стаття 26).

11. Підстави для відмови у державній реєстрації фізичної особи – підприємця (стаття 26).

12. Заходи, що вживаються суб’єктом державної реєстрації та державним реєстратором у разі виявлення порушення законодавства (стаття 33). 

13. Відповідальність у сфері державної реєстрації (стаття 35).

14. Дії державного реєстратора (стаття 6).

15. Поняття єдиного державного реєстру (стаття 7).

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь