Прилісненська ТГ
Волинська область, Камінь-Каширський район

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Дата: 17.02.2018 08:57
Кількість переглядів: 1200

Фото без опису

ПРИЛІСНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад начальника  гуманітарного відділу та начальника відділу фінансів та бухгалтерського обліку Прилісненської сільської ради.

        Вимоги до кандидата на посаду начальника  гуманітарного відділу : громадянство України,  вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, досвід керівної роботи не менше 3-ох років.

Вимоги до кандидата на посаду начальника відділу фінансів та бухгалтерського обліку: громадянство України,  вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

        На конкурс подаються наступні документи: заява  про  участь  у  конкурсі;  особова  картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 х 6 см.; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації; е-декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік за формою передбаченою Законом України «Про запобігання  корупції»; копію документа, який посвідчує особу громадянина України.

Кандидати складають письмовий іспит на знання Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також чинного законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідної посади.

        Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається Прилісненською сільською радою.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування про проведення конкурсу за адресою: Прилісненська сільська рада, вул. Сойне, 6Б. Довідкові відомості можна отримати по телефону: 98-520, 98-518.

         

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України

 

1. Основні розділи Конституції України.

2. Форма правління в Україні (стаття 5).

3. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

4. Найважливіші функції держави (стаття 17).

5. Державні символи України (стаття 20).

6. Конституційне право на працю (стаття 43).

7. Конституційне право на освіту (стаття 53).

8. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

9. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

10. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

11. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

12. Державний бюджет України (стаття 96).

13. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

14. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

15. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

2. Органи самоорганізації населення та форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування (статті 14, 15).

3. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

4. Повноваження виконавчих органів сільської ради у сфері соціального –економічного і культурного розвитку, планування та обліку (статті 27).

5. Повноваження виконавчих органів сільської ради у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту  (стаття 32).

6. Повноваження виконавчих органів сільської ради у сфері соціального захисту населення ( стаття 34).

7. Повноваження виконавчого комітету сільської ради (стаття 52).

8. Депутат ради (стаття 49).

9. Виконавчий комітет сільської ради (стаття 51).

 

 

10. Організація роботи виконавчого комітету сільської ради (стаття 53).

11. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської ради (стаття 54).

12. Місцевий бюджет (стаття 61).

13. Доходи місцевих бюджетів (стаття 63).

14.Видатки місцевих бюджетів (стаття 64).

15. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

  1.  Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи та посади. (статті 1, 2, 3).

2.  Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3.  Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4.  Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

5.  Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6.  Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7.  Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

8.  Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

9.  Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).

11. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).

12. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

 

 

 

5. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

6. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

8. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

9. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

10. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

11. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

12. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

13. Спеціальна перевірка (стаття 56).

14. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

15. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

     

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для підготовки до здачі іспиту на посаду начальника гуманітарного відділу

 

1. Види відпусток (Закон України «Про відпустки», ст.4).

2. Право на освіту ( Закон України «Про освіту», ст.3) . 

3. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти ( Закон України «Про освіту»,ст.14).

 

4. Організаційно-правовий статус закладів освіти ( Закон України «Про освіту», ст.22).

5. Стандарти освіти ( Закону України «Про загальну середню освіту»,ст.32).

6. Створення, реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навчального закладу (Закон України «Про загальну середню освіту», ст.11)

7. Державні гарантії здобуття освіти (Закон України «Про освіту», ст.56).

8. Розроблення та затвердження Державного стандарту загальної середньої освіти ( Закону України «Про загальну середню освіту», ст.31)

9.  Додержання Державного стандарту загальної середньої освіти ( Закон України «Про загальну середню освіту», ст.33).

10. Статус закладу дошкільної освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти ( Закон України «Про освіту», ст.15).

11.  Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти (Закон  України «Про загальну середню освіту», ст.36).

12.  Заклад дошкільної освіти ( Закон України «Про дошкільну освіту», ст.11).

13. Фінансово - господарська діяльність  закладів загальної середньої освіти (Закон України «Про загальну середню освіту», ст.43).

 

 

14. Вимоги до змісту  дошкільної освіти , його реалізація (Закон України «Про дошкільну освіту», ст.23).

15. Інклюзивне навчання (Закон України «Про освіту», ст.20).

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для підготовки до іспиту на вакантну посаду начальника відділу фінансів та бухгалтерського обліку

Прилісненської сільської ради

 

1.Повноваження органів державного фінансового контролю з контролю за дотриманням бюджетного законодавства, відповідно до Бюджетного кодексу.

2.Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства.

3.Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4.Загальні вимоги до фінансової звітності.

5.Головні завдання органу державного фінансового контролю.

6.Що таке державний фінансовий аудит, інспектування, перевірка   закупівель.

7.Основні функції органу державного фінансового контролю.

8.Права органу державного фінансового контролю.

9.Обов’язки і відповідальність службових осіб органу фінансового контролю.

10.Правове становище службових осіб органу державного фінансового контролю.

11.Контроль за порушення бюджетного законодавства згідно з законами України.

12.Поняття бюджетного правопорушення.

13.Що входить до складу бюджетного законодавства.

14.Визначення понять «бюджетна класифікація», «бюджетна програма».

15.Розміри граничних сум витрат на придбання державними органами автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь