Звіт  завідувача  «ЗОШ І-ІІ ступенів с. Галузія» -філії опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Прилісне» Красьохи Олени Володимирівни  про підсумки діяльності  освітнього закладу у 2019/2020 навчальному році

Дата: 01.07.2020 11:00
Кількість переглядів: 506

       Діяльність ЗОШ І-ІІ ст. с. Галузія- філії опорного закладу «ЗОШ І-ІІІ ст.           с. Прилісне» у 2019-2020 н.р. здійснювалась відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Положення про філію опорного закладу та чинних нормативно-правових документів в галузі освіти . Управління школою було організовано відповідно до функціональних обов?язків завідувача філії.                  Першочерговим завданням закладу  було надання освітніх послуг населенню території обслуговування, забезпечення їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

 

        На кінець року у закладі навчалося 54 учні. Школа працювала в одну зміну. Навчальні заняття розпочиналися о 9.00. У закладі  було 8 класів-комплектів, з них 1 інклюзивний клас (1 клас) та введено згідно рекомендацій 1 ставку асистента учителя.

         У школі були створені всі умови для навчання, виховання й розвитку учнів. Рівень навчального навантаження не перевищував гранично допустимого. Із введенням карантину в державі, з 12 березня для всіх учнів було організовано дистанційне навчання, яке належним чином забезпечували педагоги .

 

         На першому ступені навчалося 26 учнів. Варіативна частина дозволила вивчати хореографію та християнську етику в українській культурі.

        На другому ступені навчалосяся 28 учнів.  За рахунок варіативної частини навчального плану вивчалися факультативні курси: основи християнської етики і моралі, математичний калейдоскоп, екологічна абетка, аптека природи, видатні  постаті України, сходинки орфографії , цифрова та медіаграмотність, навчання ситуативного спілкування, практикум з правопису української мови.

         Навчальний план школи складався відповідно до побажань учнів та їхніх батьків, виявлених за допомогою анкетування. Ураховувались можливості педагогічного колективу й технічно-матеріальної бази школи.

         За результатами річного оцінювання успішність складає  97 %   , якість знань по школі - 63 % .  Чотирнадцять учнів мають високий рівень знань.

          Учні школи на 100 % були забезпечені підручниками.

         Вівся облік дітей, які підлягають навчанню, вчасно складалися списки дітей, які йдуть до першого класу.  10 дошкільнят , які підуть у перший клас, проходили передшкільну підготовку на базі закладу дошкільної освіти.

          54 учні мають статус потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС і право на безкоштовне гаряче харчування, яке розпочалося з 1 вересня та здійснювалося до   25 лютого згідно умов тендеру.  Скарг від дітей та батьків з приводу якості не надходило.

      Належна увага приділялась профілактиці правопорушень, згідно річного плану проводились місячники та тижні. Немає учнів на внутрішкільному обліку.

    Проводився чіткий облік пропусків занять. Жодень учень не пропустив 10 і більше навчальних днів без поважної причини.

           Заклад має достатнє кадрове забезпечення. Із 18 основних педагогів школи 15 мають вищу освіту. Всі вчителі є членами методичних об?єднань та беруть участь у всіх засіданнях.

Освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників школи

 

 У поточному навчальному році підвищили свій кваліфікаційний рівень учитель іноземної мови Юлія Мельник (перша кваліфікаційна категорія), учитель історії Марія Павлечко (друга кваліфікаційна категорія). В окружному етапі конкурсу «Творчі сходинки педагогів Волині» брали участь вчителі: зарубіжної літератури Ніна Карпук, української мови та літератури Оксана Хвост  та іноземної мови Юлія Мельник і стали його лауреатами.

                 Згідно перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів та графіка внутрішньошкільного контролю за станом викладання та якістю навчальних досягнень, адміністрацією  було здійснено вивчення стану викладання навчальних дисциплін , про що  складено відповідні довідки і видано  накази по опорному закладу. Особлива увага зверталася на роботу вчителів із учнями, які мають початковий рівень знань та обдарованими дітьми. Вивчалось ведення шкільної документації: класних журналів, щоденників, робочих зошитів учнів, планів-конспектів уроків, тематичного планування, рівня виконання навчальних програм.  

        Вчителі-предметники та класоводи  покращують матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу: працюють над оформленням тематичних папок, виготовленням роздаткового матеріалу, таблиць, стендів, використовують навчально-методичну літературу, дидактичні матеріали.

        Навчально-матеріальна база школи не повною мірою задовольняє  потреби реалізованих освітніх програм, особливо потребує покращення матеріальна база фізичного та хімічного кабінетів.  Позитивним у підвищенні ефективності освітнього процесу  в закладі є те , що школа нарешті забезпечена швидкісним Інтернетом, доступ до якого є у будь-якій точці закладу та за кошти залишків освітньої субвенції закуплено 5 сучасних потужних комп?ютерів.

           Належним чином забезпечені, за кошти державного та місцевого бюджетів, 1 та 2 класи, які реалізовують концепцію НУШ: телевізорами, ноутбуками, принтерами, ламінатором, дидактичними матеріалами, новими одномісними партами та стільцями. Всі вчителі , які мають тижневе навантаження у цих класах, пройшли відповідне навчання та отримали сертифікати.

            Позитивним є збільшення кількості гурткової роботи. Так, порівняно з минулим роком, коли у закладі працював лише один гурток «Юні лісівники», розпочав роботу хореографічний гурток «Перлинка», вокальний гурток «Джерельце» та гурток з декоративно-прикладного мистецтва «Чарівні візерунки»,  що є вагомим для розвитку пізнавального інтересу дітей у різних напрямках.  Під керівництвом педагога-організатора Віри Дерчун  здійснювалась робота органів учнівського самоврядування, що сприяє не лише згуртуванню шкільного колективу, але й розвитку та формуванню громадської думки та моральних цінностей, що в подальшому сприятиме формуванню повноцінної особистості та громадянина держави. Необхідно продовжити роботу з посилення виховного впливу на учнів у орієнтації на вічні моральні цінності, у вихованні екологічної та фізичної культури, а також постійно вивчати інтереси та потреби у формах дозвілля, з метою перешкоджання падіння інтересу до культурних і духовних цінностей.

          Педколектив і працівники  створювали належні санітарно-гігієнічні та соціально-психологічні умови , що сприяють зміцненню здоров'я, - дотримувався тепловий і світловий режим, у приміщенні підтримувалась чистота, здійснювались заходи, що попереджають поширення інфекційних захворювань серед учнів. Проблема здоров'я дітей залишалась актуальною, тому спортивно-оздоровча робота була одним із провідних напрямів роботи . Проводились різноманітні спортивні змагання та заходи.

         З метою охорони здоров'я дітей, складені інструкції з безпеки життєдіяльності у кожному кабінеті, проводились відповідні інструктажі. Наявні засоби захисту в майстерні, спортивному залі.   Школа забезпечена в необхідній кількості вогнегасниками, проте необхідно провести чергову технічну експертизу їх. Також   необхідно обробити дерев'яні конструкції горища вогнетривким розчином та провести заміри на опір ізоляції та блискавкозахисту, а також встановити пожежну сигналізацію. Відповідний лист було надіслано в гуманітарний відділ Прилісненської сільської ради. Питання безпеки життєдіяльності та охорони праці контролювались адміністрацією закладу, обговорювались на нараді при завідувачеві та засіданні педагогічної ради.

          Завдяки злагодженій роботі адміністрації, педагогів та практичного психолога Шнайдер О.О. протягом І семестру було проведено два консиліуми: щодо адаптації до навчання у школі учнів 1 класу та п?ятикласників до навчання у середній ланці. Було окреслено всі аспекти і проблеми даних процесів, проведено практичні дослідження та розроблено рекомендації, як покращити дані процеси.

          Учні школи брали участь у окружних і районних олімпіадах з базових предметів та  районних конкурсах . В окружному етапі ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка Шпак Владислава  учениця 5 класу та Кульчицька Дарія учениця 6 класу зайняли 1 місце (вчитель Хвост О.В.), у районному етапі Влада зайняла 2 місце. В окружному етапі XХ Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика Ружицька Христина, учениця 3 класу зайняла 2 місце (вч. Дерчун В.Г.) ,  Дерчун Ярина, учениця 4 класу зайняла 1 місце (вч. Радюк Т.В.), учениця 5 класу Шпак Владислава зайняла 2 місце ( вч. Хвост О.В), учениця 6 класу Кульчицька Дарія зайняла 1 місце (вч. Хвост О.В.), учениця 7 класу Іщик Іванна зайняла 2 місце (вчитель Хвост О.В.), учениця 9 класу Годованюк Людмила зайняла 2 місце (вчитель Хвост О.В.), учениця 5 класу Кульчицька Дарія зайняла 3 місце (вчитель Хвост О.В.). В районному етапі XХ Міжнародного конкурсу імені Петра ,  Дерчун Ярина, учениця 4 класу зайняла 3 місце. Загальна кількість призових місць в окружному етапі олімпіад з базових дисциплін становить 14, що у 2 рази більше, ніж минулого року. Учень 6 класу Снітко Ілля зайняв 1 місце на олімпіаді з математики (вч. Красьоха О.В.), учениця 7 класу Купріянова Анастасія зайняла 1 місце на олімпіаді з хімії (вч. Адамлюк Г.А.). , учениця 7 класу Іщик Іванна зайняла 2 місце на олімпіаді з української мови та 3 місце з фізики, учениця 9 класу Годованюк Людмила в олімпіаді з математики зайняла 2 місце (вчитель Красьоха О.В.),з англійської мови – 3 місце (вчитель Мельник Ю.В.), з історії України – 3 місце (вчитель Павлечко М.М.), з біології – 2 місце (вчитель Хвост С.П.),  учениця 9 класу Шпак Маргарита в олімпіаді з географії зайняла 2 місце (вчитель Титаренко А.В.), з фізики зайняла 3 місце (вчитель Ружицький В.Ф.) та 3 місце з хімії (вчитель Адамлюк Г.А.), учениця 9 класу Шмигельська Діана в олімпіаді з інформаційних технологій зайняла 3 місце та 3 місце з правознавства (вчитель Павлечко М.М.), учениця 9 класу Шмигельська Ангеліна зайняла 2 місце на олімпіаді з трудового навчання ( вчитель Ружицький В.Ф.). В окружних етапах конкурсів «Новорічний подарунок» та «Український сувенір» члени гуртка «Чарівні візерунки» під керівництвом Попович О.С. мають по 1 перемозі , на обласному етапі  - друге місце. Учень 9 класу Карпович Андрій зайняв 2 місце в окружному конкурсі юних читців поезії Т.Г.Шевченка. В окружному конкурсі «Юний дослідник» Всеукраїнського конкурсу дослідно-експерементальних робіт з природознавства учениця 7 класу Купріянова Анастасія зайняла 3 місце.

           Згідно річного плану роботи школи проводилась правовиховна робота. Класними керівниками та класоводами організовано та проведено заходи з протидії булінгу (16 по 20 вересня) , акція «16 днів проти насильства» (25.11- 10.12) , Тиждень права (9 по 13 грудня), до яких були залучені всі учні закладу. На належному рівні було проведено всі заходи, які були сплановані, особливо слід відмітити святковий концерт у громаді до Дня працівників освіти, основу якого організовував наш заклад ( заступник Мельник В.В., вчитель початкових класів Ніщик О.В., вчитель музичного мистецтва Мельник І.В. ), свято Осені та Ярмарок солодощів ( класовод та педагог-організатор Дерчун В.Г.), місячник бібліотек (бібліотекар Радюк Т.В.), виховний захід до Дня Гідності «Герої не вмирають!» (вчитель Хвост О.В.),захід до Дня пам?яті жерт голодомору (вчитель Павлечко М.М.), виховний захід до вшанування Героїв Небесної Сотні ( заступник Мельник В.В.), захід «Свято Миколая» (вчитель Фурсік Г.В.), до якого були долучені батьки та асистент вчителя,    тренінг до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом (вчитель Хвост С.П.), Новорічне свято (педагог-організатор Дерчун В.Г. та класні керівники і класоводи).

            У школі навчається 4   дитини-напівсироти,      25 учнів проживають в  багатодітних сім’ях, 31 дитина - у  малозабезпечених сім’ях,  12 дітей виховуються у неповних сім’ях, 5 учнів з 3 сімей, батьки яких є учасниками АТО. 1 дитина має інвалідність. 5 дітей виховуються у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах.

       Відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів спланована виховна робота в школі, яка ведеться на належному рівні. На значно вищому рівні проводились тиждень з безпеки життєдіяльності, Тиждень права, тиждень безпеки дорожнього руху.

       Класними керівниками та класоводами проводились виховні заходи і бесіди, які сплановані у виховних планах. До 8 Березня класоводом 3 класу Дерчун Вірою було організовано майстер-клас з миловаріння, під час якого діти самостійно виготовили подарунки своїм мамам.

         Слід відмітити наповнені змістовно предметні тижні англійської мови, зарубіжної літератури та природничих наук. Вчителями початкових класів на високому рівні був проведений тиждень початкових класів,  в рамках якого проведено виставку осінніх композицій, екологічну гру (Мельник В.В.) , квест (Фурсік Г.В.), майстер-клас з виготовлення «Веселого клоуна»(Радюк Т.В.), казка «Гарбузова каша» (Радюк Т.В.).  Окрім цього, вчителі початкових класів організували екскурсію для учнів 2-4 класів до Луцька, де діти отримали нові враження .У  вересні було проведено Олімпійський тиждень, наші учні брали участь у спортивних змаганнях, проведених у громаді «Круті ігри», традиційно до Дня захисника Вітчизни було проведено «Козацькі ігри» (вчитель Неродик М.В. та педагог-організатор Дерчун В.Г.). До Міжнародного жіночого дня проведено спортивні змагання «Нумо, дівчата!», учасниками яких стали команда учениць та команда жінок-педагогів. Традиційно було проведено шкільний фестиваль «Мама, тато, я – спортивна сім?я!». Члени гуртка «Юні лісівники» та учні 5 класу взяли участь у Всесвітньому дні прибирання та відправили фото-підтверження на сайт міжнародної організації, яка організовувала конкурс. Команда школи спробувала свої сили в Прилісному на турнірі юних патріотів.

В школі функціонує Рада профілактики, очолювана Мельник В.В. Планування роботи було здійснено по превентивному вихованню. Поновлено інформаційний стенд щодо поведінки у випадку булінгу. Членами Ради профілактики проводилася індивідуальна робота з батьками, надавалися консультації, обстеження матеріально-побутових умов дітей, які перебувають у важких життєвих умовах.

       Навчальні плани та освітні програми на кінець навчального року виконано повністю, проте зменшено кількість письмових робіт через перехід на дистанційну форму навчання.     

               Позитивним є те, що Прилісненською громадою закуплено 5 нових комп?ютерів, що дозволить не лише покращити вивчення інформатики, але й застосовувати їх на інших уроках також спортивний інвентар: м?ячі, фішки, тенісні ракетки, шашки, скакалки. Окрім того, замінено димову трубу (45 тис. грн) та проведено поточний ремонт системи опалення (35 тис. грн), що дозволить покращити температурний режим. Спостерігається системна робота  із батьками, які не лише співпрацюють із педагогами, але й всіляко допомагають покращити освітній процес. Так батьками 4 і 6 класів закуплено сучасні магнітні дошки, батьки 3 класу, окрім дошки, придбали телевізор. Батьки учнів 1 класу не лише постійно збагачують клас меблями та дидактичними засобами навчання, але і допомагають своїм дітям бути учасниками різноманітних конкурсів та заходів. Все це свідчить про  співпрацю між школою і батьками . Завдяки спонсорській допомозі Галузійського лісництва  на належному рівні було проведено Новорічне свято. Підприємець Матрунчик С.С.  подарував мікроскоп для 1 класу та солодкі подарунки на Свято Миколая.

            У зв?язку із впровадженням в опорному закладі та філіях  Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ,  всі зусилля необхідно спрямувати на її реалізацію, що буде складатися із загальної системи заходів, розроблених закладом, та індивідуальних заходів , які мають бути розроблені та впроваджені кожним вчителем. Вся система спрямована на підвищення якості знань та покращення освітнього процесу.

           Окрім цього, в закладі має розпочатися впровадження системи НАССР , яка спрямована на покращення якості харчування та вирівнювання показників до міжнародних вимог.

           У зв’язку із продовженням впровадження Концепції НУШ, на особливому контролі знаходиться створення сучасного освітнього середовища.

         Завдання , які стоять перед колективом на 2020-2021 н.р.:

 · продовження упровадження демократичних принципів у освітньому процесі та в управлінській діяльності.;

· через покращення якості, удосконалення освітнього процесу;

· використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, залучення до навчання комп’ютера, мережі Internet;

 · підвищення мотивації до навчання з боку учнів, батьків.

       Щиро дякую всім  за співпрацю, розуміння, підтримку  та допомогу в реалізації всіх тих цілей і завдань, які ставить сьогодні держава перед освітнім закладом та виконує  педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

 про що видано відповідні накази по школі.  Прейзер Н.К.и, німецької мови, музичного мистецтвальних досягнень адміністрацією шк

"Ніщо не зміниться, доки не зміняться люди.

Дайте людині вирости у свободі. Наповнюйте серце дитини добром.

Годуйте молодь ідеалами.

Одне слово, не стійте й не кричіть посеред пустелі,

а йдіть, ідіть, не стійте.

 Інакше ніколи не побачите Землі Обітованої —

тієї України, про яку ми всі мріємо".

                                                           

Блаженніший Любомир Гузар« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь