Прилісненська ТГ
Волинська область, Камінь-Каширський район

Звіт  завідувача  навально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад с. Городок» Терещенко Ніни Михайлівни про підсумки діяльності

Дата: 01.07.2020 10:04
Кількість переглядів: 644

Терещенко Ніна Михайлівна, завідувач навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ Фото без описус.Городок» - філії опорного закладу «ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Прилісне», у своїй діяльності протягом 2019/2020 навчального року керувалась Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Статутом опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Прилісне», Положенням про філію НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ с.Городок» опорного закладу «ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Прилісне», наказами гуманітарного відділу Прилісненської сільської ради, опорного закладу «ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Прилісне», Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією завідувача філії та іншими законодавчими документами України, нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу загальної середньої освіти.

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛьНИЙ ЗАКЛАД

            Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад села Городок» - філія опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Прилісне» з 2017 року є комунальною власністю Прилісненської сільської ради Маневицького району Волинської області. Управління НВК здійснюється гуманітарним відділом Прилісненської сільської ради та опорним закладом, фінансування - відділом фінансів та бухгалтерського обліку Прилісненської сільської ради та бухгалтерією опорного закладу.

            Будівля закладу освіти в сучасному вигляді прийнята в експлуатацію в 1965, 1968, 2001, 2004, 2013 роках. Земельнаділянка, яка закріплена за навчально-виховним комплексом, має площу 1,4953 га.

НВК «Загальноосвітня школа І-II ступенів-дошкільний навчальний заклад с. Городок» - філія ОЗ протягом 2019/2020 навчального року діяв в рамках державної національної програми "Освіта України –XXIст", згідно з Конституцією України, Конвенції «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарно-епідемічних норм», постанов Кабінету Міністрів України «Про ліцензування освітніх послуг» від 29.08.2003 року № 1380, Концепції дошкільного виховання в Україні, Положення НВК, Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових та робочих інструкцій.

Вся діяльність педагогічного колективу НВК була направлена на реалізацію важливого освітнього завдання - розумовий розвиток дітей, що забезпечував би формування їх творчих здібностей, здатність і уміння знаходити нові шляхи для розв'язання практичних завдань, творчо застосовувати набуті знання у майбутній діяльності; реалізацією методичної проблеми: «Розвиток індивідуальних здібностей дітей та покращення якості освітного процесу».

 

 

СТАН І РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОЇ ТА ШКІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Педагогічним колективом НВК проведена відповідна робота щодо збереження й розвитку дошкільної та шкільної мережі.

Динаміка наповнюваності дитячих груп

дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу станом на 05 вересня:

Навчальний

рік

Група короткотривалого перебування

Постійнодіюча

група

Молодша

вікова група

Старша

вікова група

Загальна кількість дошкільників

1

2017/2018

-

-

15

19

34

2

2018/2019

-

-

20

19

39

3

2019/2020

-

-

19

20

39

 

Динаміка наповнюваності навчальних класів

шкільного підрозділу навчально-виховного комплексу станом на 05 вересня:

Навчальний рік

Кількість навчальних класів

Загальна кількість учнів

шкільного підрозділу НВК

Середня наповнюваність

у класах

1

2017/2018

9

107

12

2

2018/2019

9

106

12

3

2019/2020

9

105

12

           

           

            Протягом 2019/2020навчального року ізшкільного підрозділу вибуло – 0, прибуло – 2 учнів.

Динаміка охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку (5 років), які проживають у мікрорайоні навчально-виховного комплексу:

 

Навчальний

рік

Кількість дітей шкільного віку

(6-18 років)

Охоплені

навчанням

Не підлягають нпавчанню

Кількість дітей дошкільного віку

(5 років)

Всього

 

 

1

2017/2018

135

134

1

13

148

2

2018/2019

129

128

1

10

138

3

2019/2020

141

141

1

12

153

 

Станом на 05 вересня 2019 року всі дошкільники п»ятирічного віку були зараховані до спискового складу ДНЗ, шестирічного віку – до 1 класу шкільного підрозділу НВК.

Романік Оксана Юріївна, 2008 року народження, за рішенням Волинської обласної ПМПК, відповідно до протоколу засідання від 24.02.2015 року № 363, не підлягає навчанню.

Згідно наказу гуманітарного відділу Прилісненської сільської ради від 11.12.2019 року № 242/1, відповідно висновку КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Ківерцівскої районної ради від 15.10.2019 року № 233, організовано індивідуальне навчання для Романік Яни Юріївни, 2012 року народження.

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Протягом 2019/2020 навчального року у закладі працювало 26 педагогів. 3 них вищу освіту мають - 24, двоє - середню спеціальну.

Педагогічні працівники мають:

а) кваліфікаційні категорії:

«Спеціаліст вищої категорії» – 10 (38%);

«Спеціаліст І категорії» – 4 (15%);

«Спеціаліст ІІ категорії» – 6 (23%);

«Спеціаліст» – 4 (15%).

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад села Городок» на кінець 2019/2020 навчального року був повністю забезпечений педагогічними кадрами.

 

КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ

В умовах демократизації  життя закладу зростає роль колективних форм правління, в тому числі і малої педагогічної ради. На розгляд засідань педагогічної ради НВК, крім організаційних, виносилися різноманітні питання психолого-педагогічного характеру. Були проведені педрада-майстер-клас «Особистісно-орієнтоване  навчання в умовах діяльності класно-родинного колективу,шляхи удосконалення уроку як засобу розвитку творчості вчителя та учня»; у  формі колективної творчої справи «Шляхи підвищення рівня навчання та вихованості учнів (дітей), розвиток ключових компетентностей».Крім того, на засіданнях педагогічної ради розроблялися і затверджувалися практичні заходи, спрямовані на поліпшення  виховання дітей.

Обов'язковим в НВК стало проведення:

-планових контрольних робіт з основних предметів інваріантної частини;

-предметних тижнів;

-звіт  завідувача НВК перед радою, батьківським комітетом закладу і батьками про проведену роботу.

 

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ

Однією із найболючіших проблем педколективу освітнього закладу, над якою ми постійно працюємо, є підвищення  інтересу дітей до навчання.

Якщо порівняти показники успішності за останні три роки, то спостерігається динаміка до їх зниження. Не зважаючи на те, що педагоги з великою відповідальністю віднеслися до організації дистанційного навчання учнів в умовах карантину, результати навчання бажають бути кращими.

 

 

 

 

Навчальний рік

Високий  рівень

Достатній рівень

Якісний

показник

Показник успішності

к-ть учнів

%

к-ть учнів

%

к-ть учнів

%

к-ть учнів

%

1

2017/2018

15

15

44

44

59

59

99

100

2

2018/2019

11

11,5

40

42

51

55

96

100

3

2019/2020

14

17

30

36

44

52

84

100

 

 

Тому в новому навчальному році всьому педагогічному колективу, з метою підвищення результативності навчання, потрібно більше уваги приділяти індивідуальній роботі з дітьми, покращити  роботу в плані диференційованого підходу до освітнього  процесу, ефективніше використовувати години варіативної частини робочого навчального плану.

Учні 1 та 2 класів, за рішенням педагогічної ради від 30.08.2019 року згідно протоколу № 01 не оцінювалися.

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ «ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ»

Одним із основних принципів роботи НВК, на виконання Програми розвитку освіти Прилісненської сільської ради на 2017-2022 роки, є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Діяльність педколективу направлена на розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі шляхом проведення індивідуальних занять, факультативних курсів та курсів за виборому межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу; створення оптимальних умов для стимуляції та самореалізації учнів.

 

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Олімпіади, конкурси

ІІ

етап

ІІІ

етап

ІУ

етап

Вчитель

1

Кучерук

Максим

9

хімія

олімпіада

І

уч.

 

ШеметюкТ.І.

біологія

олімпіада

ІІ

 

 

СмійчикС.І.

математика

олімпіада

 

 

 

КрисикЮ.В.

фізика

олімпіада

уч.

 

 

СидорукФ.К.

2

Шеметюк

Павло

8

біологія

олімпіада

ІІ

 

 

ШеметюкТ.І.

3

ГолодюкМирослава

8

учнівське

лісництво

Всеукраїнськийзлітучнівськихлісництв

 

І

ІІІ

ТерещенкоН.

фак.курс(біологія)

Всеукраїнськатрудоваакція «Юннатівськийзеленбуд»

 

І

ІІ

укр.літ

КонкурсюнихчитцівпоезіїТ.Г.Шевченка

ІІ

 

 

БорисюкН.М

4

ГромикВікторія

8

учнівське

лісництво

 

 

 

 

 

 

 

Всеукраїнськийзлітучнівськихлісництв

 

І

ІІІ

ТерещенкоН.

фак.курс(біологія)

Всеукраїнськатрудоваакція «Юннатівськийзеленбуд»

 

І

ІІ

англ.мова

Олімпіада

уч.

 

 

КобринБ.В.

5

ГолодюкНаталія

9

фак.курс(біологія)

Всеукраїнська трудова акція «Юннатівський зеленбуд»

 

І

ІІ

ТерещенкоН.

6

Вакуліч

Софія

9

фак.курс(біологія)

Всеукраїнська трудова акція «Юннатівський зеленбуд»

 

І

ІІ

ТерещенкоН.

 

заруб.літ.

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН

І

уч.

 

ЦанЛ.В.

7

Момонт

Аліна

9

фак. курс (біологія)

Всеукраїнська трудова акція «Юннатівський зеленбуд»

 

І

ІІ

ТерещенкоН.

8

КрисикІрина

9

фак. курс (біологія)

Всеукраїнська трудова акція «Юннатівський зеленбуд»

 

І

ІІ

ТерещенкоН.

9

Гаврилюк

Андрій

Юрійович

8

учнівське

лісництво

 

Всеукраїнський зліт учнівських лісництв

 

І

ІІІ

ТерещенкоН.

10

Вегера

Тетяна

7

фак. курс (біологія)

Всеукраїнський конкурс «Галерея кімнатних рослин»

 

І

І

ТерещенкоН.

                   

 

            Слід відмітити творчий підхід у роботі вчителів: хімії – Шеметюк Т.І., історії – Вегери Т.М., біології – Смійчик С.І.,зарубіжної літератури – Цан Л.В., українськоїмови та літератури – Борисюк Н.М., вихованці яких є призерами та переможцями ІІ (районного), учасниками ІІІ (обласного) етапів олімпіад та конкурсів. Учениця ОЗ Неродик Ірина (керівник Вегера Т.М.) зайняла ІІ місцев обласному етапі  конкурсу–захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН. Учні факультативних занять з біології, вихованці Городоцького учнівського лісництва (керівник Терещенко Н.М.) тримають першість в Україні у багатьох конкурсах екологічного спрямування.

Щороку випускники початкової та основної школи проходять державну підсумкову атестацію з основних предметів. Проте, у зв’язку з епідемічною ситуацією в державі, ДПА у 4 та 9 класах були відмінені.

Із 108 учнів, які навчалися у НВК у 2019/2020 навчальному році, 14 закінчили навчальний рік на відмінно та були нагороджені похвальними грамотами «За високі досягнення у навчанні», випускник 9 класу - Кучерук Максим закінчив освітній заклад із свідоцтвом з відзнакою.

Слід відмітити належний підхід гуманітарного відділу Прилісненської сільської ради до питання морального та матеріального стимулювання учнів і педагогічних працівників, які за результатами роботи на кінець навчального року були відзначені преміями та горошовими винагородами.

Учениця 7 класу Глущик Анна була нагороджена ВОЕНЦ путівкою в оздоровчий табір Артек – Пуща Водиця; учениця 8 класу Голодюк Мирослава та учениця 9 класу Голодюк Наталія – путівками у «Молоду гввардію». Але, у звязку із карантином, оздоровлення дітей не відбулося.

 

ВИХОВНА РОБОТА

  Протягом 2019/2020 навчального року виховну роботу НВК було організовано з урахуванням основних положень Законів України «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім'ї», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №641 від 16 червня 2015 року. На виконання зазначених нормативних документів та плану роботи на 2019/2020 навчальний рік виховна робота була спрямована по пріоритетних напрямках (ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, людей, природи, мистецтва, праці, себе тощо)за місячними та тижневими циклами. Це дозволяє зосередити сили учасників освітнього процесу на спільній темі і організовувати роботу цілеспрямовано.

            У школі функціонує учнівський парламент на чолі з президентом, який координує діяльність «міністерств» по певних напрямках виховної роботи. Міністерство навчання систематично контролює дітей, які не встигають у навчанні; допомагає в організаціїроботи з обдарованими дітьми. Міністерство дисципліни і порядку контролює чергування в класах, по школі; дотримання правил поведінки, санітарного стану класів. Веде пропаганду здорового способу життя та організовує спортивні змагання Міністерство здоров’я та спорту. Допомагає у підготовці різноманітних свят Міністерство культури та дозвілля.

            Значне місце у виховному процесі займає діяльність, спрямована на правову освіту учнів і вихованців. В нашому закладі діє Рада профілактики правопорушень, в межах якої кожного місяця третьої середи проводяться профілактичні бесіди з учнями, зустрічі із дільничим, перегляди відео, соціальних роликів, мультфільмів. Практичним психологом Корецькою Н.О., соціальним педагогом Клець О.В., класоводами та класними керівниками були складені соціальні паспорти класів, зібрані і упорядковані списки учнів відповідних категорій.В НВК проводилися Місячник правових знань та Всеукраїнський тиждень права.

Одним із напрямків виховної роботи НВК є формування здорового способу життя. Протягом 2019/2020 навчального року проведено Місячник пропаганди здорового способу життя, «Спорт для всіх», конкурс «Рух заради здоров’я», забезпечено участь у Всеукраїнському масовому заході «Олімпійське лелеченя».У класоводів та класних керівників наявні листки здоров’я учнів.

            Велика увага приділяється екологічному вихованню учнів. Нам випала честь представляти Волинь на Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв, який проводився у Чернігові, де лісівники Городоцького учнівського лісництва вибороли почесне ІІІ загальнокомандне місце. Третій рік поспіль тримаємо першість України по внутрішньому та зовнішньому озелененню. У закладі проводиться дослідницько-експериментальна, краєзнавчо-пошукова робота. Науково-дослідницька робота лісівників по вивченню рідкісних рослин Маневиччини визнана кращою в області (керівник: Терещенко Н.М.).

            Протягом 2019 року були організовані екскурсії до Маневицького краєзнавчого музею та метеостанції смт. Маневичі (учні 8 та 9 класу, керівник Балай С.І.), до міста Києва (учні 8-9 класів, керівники: Борисюк Н.М., Смійчик С.І., Шеметюк Т.І.).

            Вся виховна робота в школі спрямована на всебічний гармонійний розвиток особистості, здатної до саморозвитку, самореалізації.

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

Один із пріоритетних напрямків роботи педколективу – безпека життєдіяльності учнів. В 2019/2020 навчальному році з учнями НВК проводились бесіди, інструктажі з безпеки життєдіяльності з обов’язковою реєстрацією в журналах реєстрації інструктажів. Обов’язки відповідальної за БЖ дітей в освітньому закладі виконувала Балай С.І.

Питання щодо запобігання дитячого травматизму, про негативний вплив нікотину та вживання алкоголю, наркотичних речовин на організм людини розглядалися на нарадах при завідувачу, батьківських зборах; на зустрічах із завідуючою ФАП села Городок Кучерук Л.В.; двічі на місяць класними керівниками та сестрою медичною старшою ДНЗ Ремінською Т.В. проводилися профілактичні бесіди.

            Велику увагу приділяємо організації роботи по цивільному захисту. Наявний план основних заходів цивільного захисту, який відображає суть дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Організована співпраця Маневицьким підрозділом ДСНС з питань цивільного захисту.        

Основним напрямком діяльності закладу освіти щодо цивільного захисту є забезпечення   готовності до реагування на надзвичайні ситуації та ефективний захист учасників освітнього процесу від впливу небезпечних факторів. Серед здобувачів освіти постійно здійснюється роз’яснювальна робота, спрямована на запобігання травмування і загибелі дітей під час пожеж через дитячі пустощі та необережне поводження з вогнем; особлива увага звертається на формування свідомості у дітей відчуття особистої та колективної безпеки, навичок розпізнання та оцінки небезпеки, а також безпечної поведінки в екстремальних ситуаціях вдома та на вулиці. З метою популяризації  матеріалів та соціальної реклами за тематикою цивільного захисту використовуємо соціальну мережу Фейсбуку, інформацію про проведені заходи з додаванням фотоматеріалів розміщуємо на сайті НВК.

З метою індивідуального захисту учасників освітнього процесу закладу виготовлено 290 ватно-марлевих пов’язок та проведено навчання персоналу та учнів вмінню їх застосування у надзвичайних ситуаціях (медична сестра старша ДНЗ Ремінська Т.В.).

В умовах карантину Прилісненською сільською радоюзабезпечено працівників нітриловими рукавичками (100 шт) та одноразовими медичними захисними масками (40 шт)

Організовано проведення дистанційного інструктажу учнів щодо правил поведінки на воді, надання першої допомоги потерпілому, поведінки при виявленні підозрілих предметів тощо в період літніх канікул.

Разом з тим, при певних позитивних результатах роботи, окремі завдання в сфері цивільного захисту не вирішуються в повному обсязі. Частина запланованих заходів не виконана через запровадження дистанційного навчання в умовах карантину. Крім того, відсутні захисні споруди та протирадіаційні укриття.

Протягом 2019/2020 навчального року  не булозафіксовано жодного  випадку дитячого травматизму.

На внутрішкільному обліку школи діти відсутні. Керівництвом НВК, класними керівниками, громадським інспектором з охорони дитинства Корецькою Н.О., соціальним педагогом Клець О.В. проводилася відповідна робота з батьками та учнями із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

            103 учні шкільного підрозділу НВК з вересня 2019 року забезпечувалися безкоштовним одноразовим гарячим харчуванням в навчальному закладі. Для дітей ДНЗ організовано трьохразове гаряче харчування. Загальна вартість одного харчодня становила 25 грн. З 02 січня 2020 року батьківська плата за харчування дітей в дошкільному підрозділі становила 10 грн. на день на одну дитину, що складало 40% від вартості харчодня. Дітям із багатодітних сімей у ДНЗ надавалася 50% знижка батьківської плати за харчування дошкільників. Одна дитина із сім’ї учасника АТО (Ремінський Богдан) харчувалася безкоштовно за рахунок бюджету Прилісненської сільської ради.

На початок начального року було організовано проходження медичного огляду всіх учнів і педагогічних працівників освітнього закладу.

 

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ УПРАВЛІННЯ

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Положення про філію, педагогічна і батьківська громадськість брала активну участь в управлінні закладом. Так, найважливіші питання напрямків розвитку закладу, планування його роботи виносяться на розгляд батьківського комітету НВК. На рівні кожного классу створені та діють батьківські комітети, що беруть активну участь в організації повсякденної роботи та освітнього процесу. Організація ефективної роботи не можлива без діючого постійного зворотного зв’язку з батьками.

            Класні керівники та класоводи перебувають у постійній співпраці з батьками. На батьківських зборах розглядалися питання про результати навчання учнів, відвідування навчальних занять, стан дитячого травматизму, аналіз стану дисципліни, профілактики захворювань, питання профорієнтації.

За безпосередньою участю батьківських активів класів проводяться масові заходи; батьки залучаються до контролю по організації харчування учнів, їхнього медичного обслуговування.

Батьківським комітетом НВК вирішувалися питання забезпечення закладу паливом, вивезенням сміття та попелу, залучення спонсорських, благодійних коштів та матеріальної допомоги збоку ДП Городоцького лісового господарства та приватних підприємців.

 

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯПСИХІЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я

У НВК протягом 2019/2020 навчального року проводилися заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на формування здоров’я дитини:

 • залучення учнів до роботи в шкільних гуртках та поза межами НВК;
 • рейд-огляд школи, медичний огляд, бесіди з профілактики та пропаганди здорового способу життя;
 • місячник пропаганди здорового способу життя;
 • зустріч з працівниками правоохоронних органів;
 • проведення спортивних змагань;
 • проведення анкетування з метою виявлення чинників, які впливають на формування навичок здорового способу життя;
 • проведення фізкультурних хвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах;
 • випуск стіннівок, газет, плакатів, малюнків учнями школипід час проведення тематичних днів, тижнів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок здорового способу життя.

            У результаті проведених заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності дітей, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна взаємодія серед усіх учасників освітнього процесу.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив працював над реалізацією методичної проблеми «Розвиток індивідуальних здібностей дітей та покращення якості освітнього процесу».

            Аналізуючи діяльність освітнього закладу слід відмітити, що педагогічним колективом досягнуто певних результатів. Зріс рівень педагогічної майстерності учителів.Цьому сприяє система атестації педагогічних кадрів, яка активізує творчу діяльність, стимулює неперервну фахову та загальнометодичну освіту вчителів, персональну відповідальність за результати навчання і виховання учнів. У2020році було проатестовано троє педагогів. За підсумками атестації Гуменюк Г.А., вчителю трудового навчання та інформатики; Ярошик А.М., вихователю ДНЗ,присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»; Шеметюк Т.І., вчителю хімії, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання «старший учитель».

            Педагоги НВК систематично проходять курси підвищення кваліфікації. У 2019/2020 навчальному році курсову перепідготовку пройшли  педагоги: Крисик Ю.В., заступник з НВР, вчитель математики;Шипелик О.І., вчитель української мови та літератури; Гуменюк Г.А., вчитель трудового навчання та інформатики; вчителі початкових класів Мефанік Л.М., Ремінська Н.І. - курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які працюватимуть у початкових класах згідно Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Згідно нового порядку підвищення кваліфікації усі педагоги протягом навчального року проходили курси онлайн, користуючись послугами платформ «Всеосвіта» та «Освіторія».

            Вчителі НВК представляли свої напрацювання для участі в окружному етапі конкурсу дидактичних та методичних розробок “Творчі сходинки педагогів Волині”.Кобрин Б.В., вчитель англійської мови, стала учасником обласного етапу конкурсу із роботою «Збірник завдань для контролю аудіювання і читання у 5-9 класах».

            Дипломом ВОЕНЦу обласного управління освіти і науки Волинскої ОДА відзначена Терещенко Н.М., вчитель біології, за зайняте І місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напрямку позашкільної освіти.

            В грудні 2019 року на базі НВК було проведено засідання окружного методичного об’єднання вчителів інформатики та трудового навчання (відповідальна: Гуменюк Г.А.).

            З метою підвищення  інтересу учнів до навчання, на виконання річного плану діяльності, у НВК проводились предметні тижні: початкового навчання (Борисюк Г.Х., Ремінська Н.І.,Мефанік Л.М., Мефанік О.М.);  трудового навчання (Гуменюк Г.А., Борисюк Н.М., Шеметюк Т.І.) та хімії (Шеметюк Т.І.).

           Заступником завідувача філії з навчально-виховної роботи Крисик Ю.В. протягом навчального періоду надавалися тематичні консультації з методичної роботи та за фахом, проводилася індивідуальна робота з молодими вчителями.

                       

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

З метою покращення умов функціонування освітнього закладу протягом 2019/2020 навчального року проводилася цілеспрямована робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази НВК.

            Проведений поточний ремонт всіх приміщень НВК, в тому числі було пофарбовано і дитячий ігровий майданчик. Опорним закладом «ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Прилісне» закуплено оліфо-фарбових матеріалів на суму 12336 грн.60 коп.

            Закуповуються по потребі миючі засоби для обох підрозділів НВК (1 000 грн– вересень 2019 року), на суму 500 грн придбано медикаменти.

            Проведений ремонт класної кімнати для 2 класу НУШ. На десять тисяч, які були виділені Прилісненською сільською радою, ми закупили будівельні матеріали: гіпсокартон, шпаклівку, фарбу; 7 150 грн проплачено за підлогову дошку; 9 830 грн вартували металопластикові двері.На суму 20 000 грн. придбано учнівські меблі: індивідуальні гардеробні шафи та меблева стінка. Окрім методичного забезпечення НУШ, на початкові класи придбано новий телевізор, ноутбук, принтер та ламінатор.

            Забезпечено технікою комп’ютерний клас, а саме: придбано 14 ноутбуків для організації навчальної діяльності учнів на уроках інформатики.

            У вересні 2018 році ми розпочали облаштування зимового саду, який необхідний для організації повноцінної дослідницької роботи вихованців Городоцького учнівського лісництва.Прилісненською сільською радою було виділено 32 тис.грн(придбання мінеральної вати для утеплення горища),  12 300 грн (закупівля цементу), 30 тис. грн.(проведення системи опалення),  75 тис.грн - на придбання будівельних матеріалів.

            Активно проводиться робота по залученню додаткових джерел фінансування освітнього закладу. Посильну допомогу нам надали шефи – ДП «Городоцьке лісове господарство», забезпечивши необхідними матеріалами з деревини та придбавши 50 м2 облицювальної плитки. За нашим клопотанням благодійним «Фондом Ігоря Палиці»оплачено рахунок на придбання вікон для зимового саду у сумі 24 500 грн. Також,проплатуна вікна вніс і наш меценат - Ковальчук Сергій Петрович на суму 5 000 грн. Долучилися до допомоги дітям місцеві підприємці: Михайлевський А.Й., Вегера Юрій та Лопухович Іван, підприємець з Ковеля – Прушинська О.М.Тридцять тисяч грн виділено Маневицькою районною радою на придбання плитки для підлоги (10 500 грн), енергозберігаючих вікон та дверей (19 500 грн).

Хочеться відмітити цінність людського фактору у нашому закладі, а саме: бездоганну роботу наших працівників –постійного кочегара Оніщука Ю.Ю., робітника з комплексного обслуговування та ремонту будівель Кучерука В.В., допомоги сезонних кочегарів:Неродика В.В., Вегери С.М.; наших педагогічних працівників Сидорука Ф.К., Романіка В.М.; односельчан: Глущика Андрія, Мифаніка Сергія, Мефаніка Олександра, ТелебеяОлега, ГрудікаОлексія. Дякуючи їх праці вся робота здійснена власними силами.

            У 2019/2020 навчальному році проведена велика робота по облаштуванню та внутрішньому озелененню зимового саду, упорядкуванню шкільного подвір»я. Хотілося би відмітити особливу відповідальність та великий вклад  по проведенню роботи в даному напрямку наших працівників: Неродик Л.В. – завідувача господарством та Мифанік Л.І. – прибиральника службових приміщень, двірника НВК.

            Проблемнимзалишаєтьсяпридбанняспортінвентаря для дітей.

Першочерговими для вирішення є такіпроблемніпитання як:

 • проведення термомодернізації приміщень освітнього закладу;
 • облаштуваннявхідного тамбуру, пандуса;
 • поточний ремонт класнихкімнат,над вирішеннямяких, і в подальшому, буде працюватикерівництво НВК.

 

            САМООЦІНКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЗАВДАННЯ НА 2020/2021н.р.

На кінець навчального року в закладі освіти здійснено самооцінювання роботи з метою об’єктивної самооцінки реалізації єдиної державної політики в галузі освіти й спрямоване на визначення ефективності роботи відповідно до державних стандартів, результативності освітнього процесу, аналізу потенційних можливостей освітнього закладу та ступеня їх реалізації. Об’єктивність самооцінювання роботи забезпечувалася всебічним аналізом якісних і кількісних показників діяльності. Рівень роботи НВК визначається як задовільний.

Висновки за наслідками самоекспертизи закладено в подальшу роботу через стратегічні та пріоритетні напрямки роботи.

Таким чином, підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновки.

1.Показникиуспішностіроботи НВК за 2019/2020 навчальний рік:

 • задовільне розв’язання завдань державного законодавства, дотримання нормативних документів МОН України, управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, гуманітарного відділу Прилісненської сільської ради; опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Прилісне»;
 • налагоджено системний підхід до планування й аналізу діяльності НВК;створено умови для безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваціях, творчих пошуках.

2.Проблеми, щозалишаються для подальшоїроботи:

 • необхідність організувати освітній процес так, щоб у ньому багато часу займало не пасивне сприймання навчальної інформації, а активна, самостійна, пошукова діяльність учнів, що сприяло б підвищенню навчальної мотивації учнів на компетентнісній основі на всіх ступенях навчання; впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес; зміцнення матеріально-технічної бази НВК.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь