Звіт директора ЗДО (ясла-садок) "Колобок" Прилісненської сільської ради

Дата: 14.06.2018 16:51
Кількість переглядів: 4977

Звіт директора ЗДО(ясла-садок) «Колобок»

перед колективом та громадськістю за 2017-2018 навчальний рік

 

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)  «Колобок» - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Заклад дошкільної освіти здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту та колективного договору.

Розташований за адресою: вул. Сойне  6а

функціонує з 1982 року.

Проектна потужність - 95 місць.

 Режим роботи установи – 10год.30хв; з 7:30 до 18:00

Функціонує – 6 груп.

 Станом на 08 червня 2018 року в ЗДО виховується та навчається  – 144 дитини.

 На 2017 – 2018  навчальний рік заклад дошкільної освіти укомплектовано таким чином:

 Групи ясельного віку (2-3 рік життя): 1 група;

 Групи молодшого дошкільного віку (3-4 р.ж.): 1 група;

 Групи середнього дошкільного віку (4-5 р.ж.): 2 групи;

 Групи старшого дошкільного віку (5-6 р.ж.): 2 групи.

      Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

 Протягом навчального року (2017-2018) ЗДО  працював за Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою «Дитина «, річного плану роботи.

               Завдання на  2017-2018 навчальний рік 

     Діяльність закладу дошкільної освіти  здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інструктивно-методичних рекомендацій “Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році” та інших нормативно-правових актів. Зміст освітньої роботи в ЗДО  в 2017-2018 навчальному році має відповідати основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей. Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків і державних вимог, педагогічний колектив закладу дошкільної освіти ставив перед собою на  2017-2018 навчальний рік такі завдання:

        1. Мовленнєвий розвиток дітей в ігровій діяльності. Розвиток мовлення дітей в дидактичних та сюжетно-рольових іграх.

        2. Виховання національної свідомості у фізичному розвитку дошкільнят

        Колектив ЗДО спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості; починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи, для підвищення  якості дошкільної  освіти,  забезпечення її сталого інноваційного розвитку

Пріоритетними напрямами освітньої роботи слід вважати:

-забеспечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), її адаптація до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище; 

-патріотичне виховання в процесі розвитку духовної особистості дитини в дошкільному віці;

-трудове виховання в процесі організованої й самостійної діяльності дітей;

- забезпечення наступності в процесі реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти;

- створення здоров’язберігаючого середовища, формування в малюків свідомого ставлення до власного здоров’я, вміння дбати  про  себе та своїх ближніх;

    Навчальний план складений на основі Базового компонента та програм»Дитина» , що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Освітній процес у ЗДО здійснювався за пріоритетними завданнями,які були визначені на 2017-2018 навчальний рік, які сприяли здійсненню системного підходу до формування  дитячої особистості .

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарах практикумах,педагогічних радах, на відкритих переглядах занять,  вивчались під час тематичних,комплексних, епізодичних перевірок.

Підводячи підсумок, з втілення поставлених закладом дошкільної освіти завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу: 

 Брати участь у методичному обєднанні вихователів ЗДО;

  • Були активними учасниками семінарів;
  • Проводили відкриті покази занять.
  • Розваги по техніці безпеки,з фізичного розвитку,свята.       

 Педагоги   залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи закладу дошкільної освіти. Вони були активними учасниками виставок: « Осіння композиція», «Саморобна новорічна іграшка»

      Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом ЗДО забезпечений не повністю.

      Згідно штатного розпису необхідно ввести: 0,5 штатної одиниці медичної сестри старшої, 0,5 штатної одиниці двірника, 0,5 штатної одиниці прибиральника службових приміщень,0,5 штатної одиниці кастелянки,0,25 штатної одиниці методиста,1 штатну одиницю сторожа.Працює нас в дитячому садку – 25 осіб: зокрема, педагогічних працівників — 13 осіб, з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку – 6 осіб, середня спеціальна- 7 осіб. Рівень майстерності педагогів достатньо високий.

В січні 2018 року було створено ЗДО с.Галузія - структурний підрозділ ЗДО(ясла-садок) «Колобок»,який відвідує 21 дитина,працює 2 вихователя ,1 помічник вихователя,1 кухар. По сумісництву на 0,25 ставки працює машиніст по пранню та ремонту спецодягу,музичний керівник та сестра медична старша.

      Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, семінарів.

       Постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при Волинськомуобласному інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію.

      Протягом 2017-2018 н.р. педагоги закладу регулярно брали участь в  методичному обєднанні вихователів, які проводились в ЗДО  на тему « Мовленнєвий розвиток дітей в ігровій діяльності», «Виховання національної свідомості у фізичному розвитку дошкільнят».

       Робота вихователів планувалася та проводилася з урахуванням  поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи.

Управлінська діяльність

      З метою визначення рівня та вдосконалення навчально –виховного процесу адміністрацією ЗДО «Колобок» були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів та інших спеціалістів до роботи протягом робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів

      У 2017-2018 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем  стан підготовки до навчального року , виконання вимог режиму в ЗДО.Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень.Були проведені відкриті заняття вихователями: Пилипчук Г.С.гра-заняття з використанням потішок і колисанок на тему: «Котик у гостях у дітей»,Петрук О.А. заняттязмовленнєвого спілкування з використанням дидактичних ігор на тему: «Опис іграшки»,Ясюк С.М.провела сюжетно-рольову гру : « Лікарня», Шишолик І.І. провела  гру -драматизацію «Пан Коцький».         

      Щоденна ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, заняття з фізкультури,плавання, прогулянки, спортивні розваги ,  гімнастика пробудження – це все застосовувалося   у нашому закладі і сприяло зміцненню здоров’я наших вихованців.   

Брали участь в обласному огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в закладах дошкільної освіти .                    

Методична робота

      Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників ЗДО на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально – виховного процесу.

     Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, науковості, гнучкості, безперервності їх фахового вдосконалення.

На протязі року були проведені педагогічні ради:

1.     «Про завдання діяльності педагогічного колективу  у  2017-2018 н.р.»

2.     «Мовленнєвий розвиток дітей в ігровій діяльності»

3.      «Виховання національної свідомості у фізичному розвитку дошкільнят»

4.     « Підсумки роботи  за 2017-2018 навчальний рік» .

До кожної педагогічної ради проводили методичне обєднання вихователів,консультації методиста, відкриті покази

занять.                              

Результати навчально- виховного процесу.

Проведено окружний семінар вчителів початкових класів та вихователів ЗДО на тему «Мовленнєвий розвиток дітей в ігровій діяльності».На якому були проведені цікаві,захоплюючі заняття вихователями Пилипчук Г,С «Котик у гостях у дітей» та Петрук О.А. « Опис іграшки». Вихователь Ясюк С.М. провела сюжетно-рольову гру «Лікарня», Шишолик І.І. разом з музичним керівником провели гру-драматизацію «Пан Коцький». Методист Курчик В.Д. провела  семінар-практикум на тему: «Як досягти чіткої вимови? Допоможе фольклор!Були учасниками фотоквесту «Дитячий садок – територія дитинства»,обласного огляду-конкурсу на краще проведення фізкультурно-оздоровчих та масових заходів серед дошкільників .

Робота з наступності із школою та батьками

Співпраця ЗДО  та опорного закладу ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Прилісне велась на належному рівні . Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову,комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних, психічних процесівта мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу,екскурсії на свято останього дзвоника.

   Учителі початкових класів були  учасниками окружного семінару –практикуму на базі ЗДО на тему «Мовленнєвий розвиток дітей в ігровій діяльності»,запрошені на підсумкові заняття в старші групи з логіко-математичного розвитку та навчання грамоти, випускне свято.

Організація харчування

   В ЗДО організація харчування проводилась відповідно до нормативно-правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; « Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах » затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006         № 298/227, та внесених змін до “ Інструкції по організації харчування у дошкільних навчальних закладах “ від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972.

Узакладі дошкільної освіти протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням  натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ЗДО, це питання вноситься до порядку денного нарад придиректору, батьківських зборів. Нажаль натуральні норми в нас виконуються не повністю. М'ясо 83%,риба 75%, масло 71%,овочі 92%,сир кисломолочний 80%, сметана 78%.  Це пов’язано з недостатньою сумою коштів на харчування дитини в день.

Для правильної організації харчування на основі перспективного меню складається щоденне меню. Протягом року в закладі дошкільної освіти  було організовано раціональне 3-х разове харчування.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється директором та старшою медичною сестрою.

Усі продукти харчування приходять з супровідними документами. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

Сума дітодня станом на 01.06.2018 року становить22грн. З них 60% бюджетні кошти(13.20) та 40% батьківська плата(8.80). Звільнені від плати за  харчування діти учасників АТО, діти з малозабезпечених сімей.Розмір плати зменшується  50%  для батьків, у сімях яких троє і більше дітей .

   Для зниження захворюваності дітей  колективом ведеться клопітка робота, зокрема :

-     чітке дотримання режиму;

-    дотримання  санітарно-гігієнічних вимог;

-     організація фізичного виховання;

-     систематичне щеплення дітей;

-     проведення загартовуючих процедур .

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності

 учасників освітнього процесу

       З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей узакладі дошкільної освіти, який показав, що колективом закладу проводиться відповідна робота з цього питання.

       У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в закладі дошкільної освіти в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму.

       Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період.

       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах придиректорові, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання закладу дошкільної освіти, пожежно-технічних умов влаштування ЗДО.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

·  за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);

· попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки .

 Протягом  року  контролювалась  освітньо-виховна  робота, проводився  системний  аналіз  комплектування  закладу  дітьми, своєчасно готувались документи  до  організованого початку  та  закінчення  навчального року.

 Стан майна , обладнання, приміщень, території закладу відповідав вимогам санітарних правил. Уся  діяльність  персоналу  регламентувалась  наказами  по  закладу.

Стан матеріально-технічної бази ЗДО

   Всі приміщення закладу, їх обладнання та оснащення, знаходяться взадовільному (робочому) стані. Щорічно проводиться їх обстеження і складаються відповідні акти.  Акти дозволяють  використовувати приміщення, обладнання  та  оснащення впродовж усього навчального року. Помешкання оформлені  з  дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, мають гарний естетичний вигляд, оздоблені кімнатними рослинами , картинами.

  В результаті заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази   в поточному році було зроблено:

За рахунок бюджетних коштів було придбано:

  • Матеріали для заміни електропроводки на харчоблоці на суму 49.000грн.
  • Виписана періодична преса на суму1000грн.
  • Оформлено пожежний щит на суму 1168грн.
  • Ремонт пральної машини 500грн.
  • Миючі засоби, пральний порошок,крани, фарба за 9 місяців на суму  -7700грн
  • Всього використано 59.500грн.

Батьками була надана спонсорська допомога у вигляді овочів:

Картопля-3302кг,морква110кг,буряк -122кг,цибуля -75кг.Всього на суму 9840грн. На дані овочі є Акти встановлення на облік овочів.

       Звернення батьків до адміністрації закладу були в усній формі в основному з питань зарахування дітей до ЗДО, скарг в продовж року не було.

      Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні.

Керуючись Законом  України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти,  річним планом роботи ЗДО,завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у закладі дошкільної освіти створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування ЗДО, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

    

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №2

загальних зборів трудового колективу та батьків

дошкільного навчального закладу «Колобок»

за 2016 – 2017 навчальний рік

  

 від 08.06.2017р.                                                                                             

                                                                                               час проведення 17.00.

Загальна кількість

присутніх: 70 батьків,працівники ДНЗ.

Запрошені:голова Прилісненської ОТГ Терещенко І.І, начальник гуманітарного відділу Прилісненської сільської ради Шнайдер О.О, спеціаліст Слупачик Н.О.

 

 

Головуюча зборів: Карплюк І.І голова  батьківського комітету.

Секретар: Миткалик Л.В., вихователь.

 

 

Порядок денний:

 

1.     Звіт керівника про діяльність та підсумки роботи дошкільного навчального закладу «Колобок» за 2016 – 2017 навчальний рік –Цьопух Л.В.

2.     Оцінка діяльності ДНЗ та завідувача.

 

Слухали:

         Цьопух Л.В, завідуючу  «Звіт керівника про діяльність та підсумки роботи ДНЗ «Колобок» за 2016 – 2017 навчальний рік».

            В своїй доповіді Цьопух Л.В,. відмітила що виховання та навчання малюків – головне завдання ДНЗ. Воно вирішується на основі нормативних документів, які регламентують діяльність дошкільних закладів, в тому числі Програмою виховання та навчання дітей «Дитина », «Впевнений старт».Колектив ДНЗ розвиток своєї діяльності бачить у рості професійної компетентності кожного працівника, взаємодії суспільного та родинного виховання.

          Протягом навчального року в дошкільному закладі проводились семінари, педагогічні ради, були проведені батьківські збори, надані індивідуальні консультації для батьків. Батьки неодноразово запрошувались до участі в святах, розвагах, було проведено тиждень безпеки дитини.

             Вся діяльність керівника ДНЗ 2016– 2017 навчального року була спрямована на створення належних умов для забезпечення повноцінної освітньо – виховної роботи з дітьми.

           Дошкільний заклад забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, які постійно підвищують свій професійний рівень. Відвідують курси,  семінари, методичні об’єднання. Займаються самоосвітою, для підвищення методичних знань в методичному кабінеті закуплена та підібрана література, виписуються періодичні видання.      

       Колектив ДНЗ спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості; починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи, для підвищення  якості дошкільної  освіти,  забезпечення її сталого інноваційного розвитку.

 

Робота всього колективу спрямована на:

 

-забеспечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), її адаптація до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

 

-патріотичне виховання в процесі розвитку духовної особистості дитини в дошкільному віці;

 

-трудове виховання в процесі організованої й самостійної діяльності дітей;

 

- забезпечення наступності в процесі реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти;

- створення здоров’язберігаючого середовища, формування в малюків свідомого ставлення до власного здоров’я, вміння дбати  про  себе та своїх ближніх;

         Цьопух Л.В. відмітила що завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

Слухали:

Голову Прилісненської ОТГ Терещенка І.І, який сказав,що колектив та керівник працюють добре, та запропонував звернути увагу на музичний репертуар виступів дітей.

Слухали:

Начальника Гуманітарного відділу Шнайдер О.О, яка нагородила грамотами  за сумлінну працю та активну участь в художній самодіяльності музичного керівника Матвійчук А.В та інструктора з фізичного виховання Мишковець Лесю Василівну за сумлінну працю та активну участь у фізкультурно-масовій роботі.Також були нагороджені вихователі Курчик В.Д, та Петрук О.А. за зайняте І місце в окружному етапі конкурсу ХХІІ виставки дидактичних і методичних матеріалів « Творчі сходинки педагогів Волині». Шнайдер О.О. порекомендувала більш удосконалити роботу з наступності між початковою  та дошкільною ланками освіти.

Слухали:

Голову батьківського комітету Карпук І.І.,яка сказала що роботу завідувача та колективу вважає задовільною. Батьки задоволені навчально –виховним  процесом в ДНЗ. Вони є активними учасниками усіх свят які проводяться в дошкільному закладі.  Карпук І.І.звернулася з проханням ,від імені батьків ,до голови Прилісненської ОТГ Терещенка І.І, про те щоб на літній період  ДНЗ не закривався а  працював. Дане питання буде вивчатись та взято до уваги.

Після звіту завідуючої Цьопух Л.В. голова зборів Карпук І.І. запропонувала оцінити діяльність керівника. Батьки оцінили роботу керівника як задовільну.                                                                                                                        

Ухвалили:

         Вважати роботу керівника дошкільного навчального закладу  «Колобок» Цьопух Л.В. та всього колективу протягом 2016-2017 навчального року - задовільною.

 

        Постановили:

           1. Вважати роботу керівника ДНЗ «Колобок» Цьопух Л.В. – «задовільною» - одноголосно;

          2. Продовжувати покращувати умови для виховання і навчання дітей через взаємодію ДНЗ і родини.

          3. Продовжувати працювати над вирішенням проблем, які мають місце в ДНЗ.

 

Голова зборів -                                    Карпук І.І.,голова  батьківського комітету.

Секретар -                                           Миткалик Л.В., вихователь

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь