Галузія. Звіт завідувача філії опорного закладу.

Дата: 12.06.2018 15:20
Кількість переглядів: 2312

Звіт завідувача філії опорного закладу «ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Прилісне»- ЗОШ І-ІІ ступенів с. Галузія Красьохи ОлениВолодимирівни  про діяльність закладу протягом  2017-2018 навчального року

 

      У 2017-2018 н.р. педагогічний колектив ЗОШ І-ІІ ступенів с.Галузія – філії опорного закладу «ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Прилісне» працював над реалізацією проблеми: «Удосконалення уроку, як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня. Виховання свідомого громадянина України».

   На кінець року у закладі навчається 51 учень. П’ятнадцять учнів  навчаються на «відмінно».

       З 8 вересня 2017 року заклад перестав бути окремою юридичною одиницею і, за рішенням Прилісненської сільської ради від 17.06.2017 року, став філією опорного закладу «ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Прилісне». У закладі були створені всі умови для навчання, виховання й розвитку учнів. У роботі з учнями школа керувалася  чинною нормативно-правовою базою в галузі освіти,  статутом опорного закладу, положенням про філію опорного закладу.

           На виконання Законів України „По освіту”, „Про загальну середню освіту”  двічі на рік перевірялося виконання програм, про що свідчать розпорядження по школі. Результативно діє механізм вивчення стану викладання загальноосвітніх дисциплін, моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, система виховної  роботи, облік контрольно-аналітичної діяльності.

        Встановлено, що у 2017–2018 н.р.:

  • виконано інваріантну складову навчальних планів, вичитано необхідну кількість годин;
  • години варіативної складової використано на факультативні курси, облік яких вівся в класних журналах;
  • виконано обов’язкову кількість контрольних, практичних робіт, робіт з розвитку зв’язного мовлення, аудіювання, читання (мовчки і вголос), позакласного читання;
  • тематичне оцінювання здійснювалося згідно нормативних вимог;
  • учителі враховували рекомендації  щодо ведення сторінок журналів.

          Ведення класних журналів перевірялося, про що є відповідні записи про зауваження щодо ведення класних журналів та відмітки про виконання.

        Рівень навчального навантаження не перевищував гранично допустимого.

         На першому ступені навчалося 26 учнів. Перед початковою школою стояли задачі:

     -  формування навчальної діяльності молодших школярів як бажання й уміння вчитися, сприяти розвитку пізнавальних інтересів і готовності до навчання в основній школі;

     -  збереження індивідуальності дитини, створення умов для її самовираження на засадах диференціації навчання. Варіативна частина дозволила вивчати поетику, дорогу в дивосвіт, логіку та християнську етику в українській культурі.

        Другий рік поспіль для учениці 2 класу Синюк Дарини,  відповідно до висновку Волинської ПМПК, було організовано інклюзивне навчання, на яке було виділено 5 навчальних годин. Заняття на належному рівні проводили вчитель початкових класів Радюк Т.В.( 3 год) та психолог Телебей Р.І.(2 год). Згідно вимог велася вся необхідна документація.

        На другому ступені навчається 25 учнів. Педагогічний колектив ставив перед собою задачі:

- формування міцних і стійких навчальних компетентностей з основ наук;

- виявлення спрямованості та здібностей вихованців .

   За рахунок варіативної частини навчального плану вичалися факультативні курси: основи християнської етики і моралі,  міфологія стародавнього світу, за лаштунками шкільної математики, видатні  постаті України, волинезнавство, лексика сучасної української мови, цікава орфографія. Навчання ситуативного спілкування.

         Навчальний план школи складався відповідно до побажань учнів та їхніх батьків, виявлених за допомогою анкетування. Ураховувались можливості педагогічного колективу й матеріальної бази школи.

          Учні 1-3, 8,9 класів на 100 % були забезпечені підручниками, учні 4 і 7 класів були забезпечені підручниками на 50%.

         Вівся облік дітей, які підлягають навчанню, вчасно складалися списки дітей, які йдуть до першого класу. Для 7 дошкільнят була організована передшкільна  підготовка. Заняття двічі на тиждень проходили з жовтня по 15 січня 2018 року, оскільки розпочав свою діяльність у селі заклад дошкільної освіти. Передшкільну підготовку   на належному рівні проводила вчителька початкових класів Мельник В.В.

         Всі учні мають статус потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС і право на безкоштовне гаряче харчування, яке розпочалося через тендерні процедури

13 березня 2018 року. Всім батькам управлінням соціального захисту населення було повернуто компенсацію за харчування дітей згідно поданих школою документів. Скарг від дітей та батьків з приводу якості не надходило. Хоча побажання адміністрації закладу щодо вилучення з меню рибно-м’ясної котлети не було враховане організаторами харчування.

           Велика увага приділяється  профілактичній роботі з дітьми, зокрема: місячники вивчення правил для учнів, безпеки життєдіяльності, дні профілактики , тематичні заходи та виховні години. Особливо заслуговують на увагу  напрацювання в цьому напрямку класного керівника  Павлечко М.М. та класоводів Дерчун В.Г. , Радюк Т.В.

          Проводився чіткий облік пропусків занять.

         З метою охорони здоров'я дітей складені інструкції з безпеки життєдіяльності у кожному кабінеті, проводились відповідні інструктажі. Наявні засоби захисту в майстерні, спортивному залі.   Школа забезпечена вогнегасниками, проте   необхідно обробити дерев'яні конструкції горища вогнетривким розчином та провести заміри на опір ізоляції та блискавкозахисту. Питання безпеки життєдіяльності та охорони праці контролювались адміністрацією закладу, обговорювались на нараді при завідувачеві та засіданні педагогічної ради.

         

               Вцілому по школі за 2017-2018 н.р. успішність складає  97 %   , якість знань по школі склала 59 % .

        Заклад має достатнє кадрове забезпечення. Із 20 основних педагогів школи 15 мають вищу освіту, 6 учителів – І кваліфікаційну категорію, дев’ять фахівців вищої категорії, вчитель фізкультури Неродик М.В. та географії Олійник І.І. мають педагогічне звання «старший вчитель».

         За результатами атестації педагогічних працівників школи у 2017-2018 навчальному році   кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» присвоєно вчителю хімії Адамлюк Г.А. Вчитель початкових класів Дерчун В.Г. та історії Павлечко М.М.   подавали свої роботи на конкурс «Творчі сходинки педагогів Волині». Робота Марії Миколаївни стала переможцем окружного етапу.   

        Протягом навчального року педагоги школи працювали в окружних методичних об'єднаннях, зокрема, на базі школи було проведено засідання вчителів хімії, біології, історії та трудового навчання.

       Кожен вчитель школи у 2017-2018 н.р. провів відкритий урок. Уроки більшості педагогів відрізняють високий рівень педагогічної майстерності, зокрема Мельник В.В., Фурсік Г.В., Хвост Н.А.-вчителів початкових класів, Карпук Н.Т.-вчителя зарубіжної літератури, Адамлюк Г.А-вчителя хімії.

          Аналіз окремих уроків  показав, що навчання дітей в основному розраховане на дітей середнього рівня, недостатньо розвивальних вправ, розрахованих на дітей достатнього і високого рівнів. Цим пояснюються невисокі показники у предметних олімпіадах. Тому кожному вчителю слід розробити план роботи із здібними і обдарованими дітьми. Потребує вдосконалення  організація роботи з учнями , які мають початковий рівень знань, яких у нас 2.

       Традиційним видом методичної роботи є проведення предметних тижнів. Ця форма позакласної роботи використовується систематично, тому є ефективною. Слід відзначити високий рівень проведення тижня зарубіжної літератури ( Карпук Н.Т.) та англійської мови (Мельник Ю.В.).

        Відповідно до графіка внутрішньошкільного контролю за станом викладання та якості навчальних досягнень адміністрацією школи було здійснено вивчення стану викладання навчальних дисциплін , про що  складено відповідні довідки і видано відповідні накази по опорному закладу. Особлива увага зверталася на роботу вчителів із слабовстигаючими та обдарованими учнями. Вивчалось ведення шкільної документації: класних журналів, щоденників, робочих зошитів учнів, планів-конспектів уроків, тематичного планування, рівня виконання навчальних програм. З усіх базових предметів були проведені директорські контрольні роботи. Підсумки перевірок обговорювались на педагогічних радах, нарадах при завідувачу та заступнику завідувача, видавались відповідні розпорядження. Окремим вчителям слід звернути увагу на ведення класних журналів та поурочних планів ( Іщик Т.С., Ружицькому В.В.).

          Навчально-матеріальна база школи не повною мірою задовольняє  потреби реалізованих загальноосвітніх навчальних програм.  Негативним є, що вже 7 років немає підключення до мережі Інтернет.

       Усі вчителі-предметники намагаються підвищити матеріально-технічне забезпечення освітнього процессу: працюють над оформленням тематичних папок, виготовленням роздаткового матеріалу, таблиць, стендів, використовують навчально-методичну літературу, дидактичні матеріали, за власні кошти купують стенди у навчальні кабінети.

        Велику роботу було проведено колективом школи у проведенні поточного ремонту в частині приміщення , де облаштовано заклад дошкільної освіти. З метою участі в проекті по заміні 7 вікон на енергоефективності при фонді «Тільки разом», працівниками та учнями школи було зібрано 14 тисяч гривень, що склало половину вартості всього проекту.

     Пріоритетними напрямками виховної роботи школи є турбота про фізичне, психічне й моральне здоров'я дітей. Результатом усієї роботи закладу має бути випускник школи, вихований як особистість й індивідуальність, орієнтована на творчість, самопізнання та самовиховання, на вічні абсолютні цінності, з почуттям громадянина, патріота своєї Батьківщини, політичною культурою, з духом свободи та демократії, особистою гідністю. Багато позитивних вражень отримали всі учасники освітнього процесу в рамкам кольорового тижня. Планується відкриття на базі Галузійського лісництва учнівського лісництва.

      Робота педколективу школи, спрямована на досягнення поставленої мети, будується на основі діагностики та доборі найбільш діючих форм виховної роботи. Значна частина педагогічного впливу на дитину – це профілактична робота: залучення учнів у гуртки, спортивну секцію; виховання пізнавальних інтересів через предметні тижні, позакласні заходи; організація дозвілля дітей через їх участь у виховних програмах, у колективних творчих справах. Жоден учень школи не перебуває на внутрішкільному обліку. Учнівським комітетом проводиться відвідування та надання допомога інвалідам, вдовам та одинокопроживаючим жителям села. Проте необхідно активізувати роботу комісій учнівського комітету , з метою подолання формалізму в роботі.

        Частина учнів із задоволенням відвідують гуртки: «Комп'ютер- мій друг і помічник», «Краєзнавець», «Чарівні візерунки», «Веселка», «Перлинка».Тому на основі досвіду слід продовжити роботу з посилення виховного впливу на учнів у орієнтації на вічні моральні цінності, у вихованні екологічної та фізичної культури, а також постійно вивчати інтереси та потреби у формах дозвілля, з метою перешкоджання падіння інтересу до культурних і духовних цінностей.

       У 2017-2018 н.р. проблема здоров'я дітей залишалась актуальною, тому спортивно-оздоровча робота була одним із провідних напрямів роботи школи.

        Педколектив і працівники  намагалися створити реальні санітарно-гігієнічні та соціально-психологічні умови у школі, що сприяють зміцненню здоров'я, - дотримувався тепловий і світловий режим, у приміщенні підтримувалась чистота, здійснювались заходи, що попереджають поширення інфекційних захворювань серед учнів.

         Було продовжено роботу по збільшенню обсягу рухового навантаження учнів на уроці та поза уроком:

- щодня до уроків проводилась фіззарядка;

- проводились фізкультхвилинки на уроках;

- екскурсії, рухливі ігри, «Веселі старти»;

- спортивні секції тощо.

         Робота шкільного колективу, проведена за програмою виявлення та підтримки обдарованих дітей, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати.  В окружному фестивалі «Дивосвіт дитячих талантів» в номінації «Вокал»  учениця 7 класу Шмигельська Ангеліна  зайняла 2 місце , а в номінації «Танець+акробатика» шкільний колектив (Годованюк Л., Купріянова Д., Шпак М., Шмигельська А. –учениці 7 класу, Купріянова Анастасія-учениця 5 класу) зайняв 2 місце (керівник Снітко О.В.). Учениця 7 класу Шмигельська Ангеліна зайняла І місце з метання м’яча та стрибків у довжину в спортивних іграх «Старти надій» (вчитель Неродик М.В.).  та 3 місце в окружному етапі конкурсу юних читців  поезії Т.Шевченка (вчитель Хвост О.В.). Учениця 7 класу Шмигельська Діана  зайняла 3 місце з настільного тенісу Прилісненського освітнього округу, 2 місце- в окружному конкурсі дитячої творчості з виготовлення державної символіки «Знаю, горжуся, шаную!» в номінації «Прапор України» (керівник Кульчицька Н.В.), 2 місце- в конкурсі на кращу символіку Прилісненської сільської ради. Учениці 5 класу Купріянова Анастасія та Іщик Іванна під керівництвом вчителя біології Хвост С.П. зайняти 2 місце в окружному конкурсі дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник», також Іванна зайняла 1 місце в окружному етапі мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка (вчитель Хвост О.В.). Команда спортсменів 5-7 класів зайняла 3 місце у грі артбол окружного спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» (вчитель Неродик М.В.). Учениця 7 класу Годованюк Людмила зайняла 2 місце в змаганнях з шашок по Прилісненському освітньому округу. В І етапі Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика учениця 3 класу Шпак Владислава зайняла 1 місце (вчитель Фурсік Г.В.), а учениця 4 класу Кульчицька Дарія – 2 місце (вчитель Мельник В.В.). В окружному конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» учениця 2 класу Дерчун Ярина зайняла 1 місце (керівник Дерчун В.Г.). Учень 7 класу Карпович Андрій зайняв 2 місце в окружному конкурсі «Посміхнемось щиро Вишні!». В окружних олімпіадах з базових дисциплін учні здобули такі результати: учень 9 класу Красьоха Назарій -3 місце з фізики, 3 місце з математики та 1 місце з трудового навчання, учениця 9 класу Купріянова Христина-  2 місце з хімії, 2 місце з трудового навчання, учениця 7 класу Годованюк Людмила- 2 місце з математики, учень 8 класу Ружицький Ілля -2 місце з української мови та літератури, 3 місце з географії.

          Розпочинається підготовка до нового  2018-2019 навчального року. Завжди цей час у нас, педагогів дуже напружений і тривожний. Адже на вчителя покладається велика відповідальність за своєчасну підготовку шкільної документації, ознайомлення зі змінами у методичних рекомендаціях по викладанню предметів, підготовці класних кімнат та кабінетів до навчання учнів,тощо. Особливий цей рік тим, що розпочинається процес переходу до «Нової української школи», який тягне не лише перехід на 12-річний термін навчання , а й повну перебудову освітнього процесу і створення нового освітнього простору. Саме йти в ногу з цими процесами і є основним завданням для колективу закладу. Чотири вчителі початкових класів (Хвост Н.А., Мельник В.В., Радюк Т.В., Дерчун В.Г.) пройшли на освітній платформі Еdera навчання по НУШ.

           Основні  завдання  на  2018-2019 навчальний  рік:

1.Продовжити роботу над реалізацією методичної проблеми

2.Підвищення  рівня  професійної  майстерності  вчителів, розвиток  особистості  як основного  засобу  у навчанні  і  вихованні  учнів.

3. Продовжити  традиційї та вдосконалення   співробітництва  з батьками.

4. Відповідальне  та  ефективне  виконання  професійних  обов”язків.

5. Створення атмосфери  позитивного  психологічного  клімату  в школі.

6.Планування та здійснення виховного процесу з врахуванням рівня вихованості учнів.

7.Забезпечити реалізацію Методичних рекомендацій з національно-патріотичного виховання.

8.Активізувати роботу з обдарованими та здібними учнями, з метою підвищення якості знань.

9.Зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу.

      Адміністрація закладу  спільно з  педколективом  та  колективом  учнів  головне  завдання    вбачає в  реалізації  змісту освіти  української  національної  школи: у  вихованні  і розвитку  творчих  здібностей  учнів, гуманних  стосунках  між  учасниками  освітнього  процесу.

            Основною  лінією  виховної роботи  школи має бути  відродження  національно-культурних  цінностей.  Всьому  педколективу    потрібно  постійно  приділяти  увагу  вихованню  навичок  культури  поведінки  школярів.  Класоводам,  класним  керівникам  необхідно   передбачити  в  планах  роботи   цикл  заходів  і  практичних  занять  по  вихованню  культури  поведінки,  правового,  санітарно-гігієнічного,  трудового ,  екологічного  виховання,  охороні  життя  і  здоров”я  учнів.

           Вся  робота  педагогічного  колективу  повинна  бути  спрямована  на  розвиток  творчого  потенціалу  школярів та  формування  особистості.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чого не вистачає для розвитку туристичного потенціалу громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь