Прилісненська громада

Волинська область, Маневицький район

Проекти рішень ради №- «Про Програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги Прилісненської сільської ради»

Кількість переглядів: 199
Скликання: Рішення ради
Сесія: 1 листопада 2018
Тип документу: Проекти рішень ради
Дата: 01.11.2018
Номер документу: -
Назва документу: Про Програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги Прилісненської сільської ради
Прикріплені файли:
  1. Додаток_Заходи_до_програми_ПМСД (0.06 МБ)

 

ПРИЛІСНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

сьоме скликання

р і ш е н н я

 

від        2018 року                                                                                          ПРОЕКТ

с.Прилісне    

 

 

Про Програму розвитку    первинної медико-

санітарної допомоги  Прилісненської сільської ради

на засадах сімейної  медицини на 2018-2020 роки

                                                                            

 

Відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,  розглянувши клопотання Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Прилісненської сільської ради», враховуючи рішення  постійних комісій сільської ради  з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та комунальної власності, з питань з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, побутового і торгівельного обслуговування та соціального захисту населення, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму розвитку первинної медико - санітарної допомоги  Прилісненської сільської ради на засадах сімейної  медицини на 2018-2020 роки (додається).

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійні комісії сільської ради з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та комунальної власності, з питань з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, побутового і торгівельного обслуговування та соціального захисту населення.

                                                                            

 

Сільський голова                                                                 Ігор Терещенко

Камінський

 

 

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                          Рішення  Прилісненської

                                         сільської ради  

                                                 від   11.2018 №___

                                                            

 

                                           П Р О Г Р А М А

 

розвитку    первинної медико - санітарної допомоги  Прилісненської сільської ради на засадах сімейної  медицини на 2018-2020 роки

 

                                                      ПАСПОРТ

Програми  розвитку первинної   медико-санітарної  допомоги Прилісненської сільської ради   на засадах сімейної медицини

на 2018-2020роки

 

Назва

Програма   розвитку первинної   медико-санітарної  допомоги Прилісненської сільської ради  на засадах сімейної медицини на 2018-2020 роки

Ініціатор розроблення Програми 

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Прилісненської сільської ради"

Розробник Програми

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Прилісненської сільської ради"

Співрозробник Програми

Прилісненська сільська рада

Мета Програми

Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини

Завдання Програми

Зміцнення матеріально-технічної бази КНП "ЦПМСД Прилісненської сільської ради" та його структурних підрозділів, оснащення їх необхідним медичним обладнанням, комп′ютерною технікою, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, забезпечення  населення медикаментами,  що допоможе покращити  якість життя та збільшити тривалість життя населення  Прилісненської ОТГ

Терміни реалізації Програми

2018-2020 роки

Виконавець Програми 

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Прилісненської сільської ради"

Джерела фінансування Програми

Основним джерелом фінансування  є кошти сільського бюджету та інші джерела, не  заборонені законодавством України

Очікувані результати Програми

  • підвищення ефективності роботи структурних підрозділів КНП "ЦПМСД Прилісненської сільської ради";
  • формування системи надання населенню високоякісної медичної допомоги на засадах сімейної медицини;
  • забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази, її модернізація;
  • покращення оснащення КНП "ЦПМСД Прилісненської сільської ради" та його структурних підрозділів відповідно до рекомендованих табелів оснащення та нормативів;
  • забезпечення ліками  населення громади;
  • забезпечення функціонування структурних підрозділів первинної медико-санітарної допомоги;
  • забезпечення транспортом, паливно-мастильними матеріалами, автозапчастинами

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн.

 

у тому числі: 

 

Районний, селищні, сільські бюджети, тис. грн.

 

Інші джерела, тис. грн.

 

 

Загальні положення

 

Складна ситуація, в якій сьогодні опинилася сфера охорони здоров`я України,  потребує змін. А трансформаційні процеси, що відбуваються в різних сферах життя українського суспільства, зумовлюють необхідність реформування системи охорони здоров’я України.

У чинних нормативно-правових документах щодо стратегічного розвитку системи охорони здоров’я в Україні одним з основних пріоритетів визнано розвиток первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини з  профілактичним спрямуванням роботи закладів загальної практики – сімейної медицини. Оскільки первинна медична допомога є базовим рівнем надання медичної допомоги в усьому світі, її кардинальне реформування в Україні вимагає суттєвих змін функціональних моделей закладів первинної медичної допомоги.

Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Маневицького району на 2018–2020 роки  (далі – Програма)  передбачає забезпечення якісної роботи структурних підрозділів первинної медико-санітарної допомоги району та їх матеріальне забезпечення.

Первинна медико-санітарна допомога на сьогодні не завжди відповідає сучасним вимогам та потребам мешканців населених пунктів району. Причинами такого стану справ є, насамперед, нестача належно обладнаних

 

 

приміщень, відсутність достатньої кількості медикаментів і транспортних засобів, недостатнє фінансування на придбання ліків для населення, а також забезпечення функціонування АЗПСМ та ФАПів.

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини та фельдшерсько-акушерські пункти (далі – АЗПСМ та ФАП) потребують ремонтів, забезпечення сучасними медичними приладами.

Для створення електронного реєстру пацієнтів необхідно вирішити питання забезпечення закладів первинної ланки оргтехнікою та підключення їх до мережі Інтернет.

Для поліпшення надання первинної медико-санітарної допомоги, що надається населенню на дому, АЗПСМ та ФАП необхідно забезпечити автотранспортом, паливно-мастильними матеріалами, укомплектувати  транспорт спеціальним портативним обладнанням.

Затвердження цієї Програми дасть можливість реалізувати впровадження програмно-цільового методу фінансування та залучити додаткові кошти із районного бюджету, сільських, селищних бюджетів  та інших джерел, не заборонених законодавством України, для вирішення проблемних питань первинної медико-санітарної допомоги.

 

2. Мета Програми

 

Метою Програми є поліпшення фінансування первинної медичної допомоги для забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони здоров’я, забезпечення рівного та справедливого доступу громадян до медичних послуг належної якості, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та вдосконалення матеріально-технічної бази КНП "ЦПМСД Прилісненської сільської ради".

 

3. Основні завдання Програми

 

Медична допомога жителям Прилісненської ОТГ є доступною. Проте є проблеми, які накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення шляхом додаткового фінансування:

- удосконалення матеріально-технічної бази структурних підрозділів КНП "ЦПМСД Прилісненської сільської ради"   відповідно до світових стандартів та вимог наказів МОЗ України, запровадження правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на  охорону здоров’я;

- поліпшення надання первинної медичної допомоги жителям Прилісненської ОТГ;

-  забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, в тому числі пільгових категорій населення;

 

 

- поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності, продовження активного довголіття і тривалості життя;

- підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів  первинної медицини;

- створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;

- удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я;

- підключення до мережі Інтернет та впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних технологій в діяльності первинної медико-санітарної допомоги;

- забезпечення функціонування структурних підрозділів КНП "ЦПМСД Прилісненської сільської ради"  (комунальні послуги, електроенергія та інше);

- реконструкція, ремонт медичних закладів КНП "ЦПМСД Прилісненської сільської ради" ";

- забезпечення паливно-мастильними матеріалами та запчастинами автомобілів, які будуть обслуговувати населення, що проживає на території обслуговування КНП "ЦПМСД Прилісненської сільської ради" ";

- забезпечення доступного та безкоштовного лабораторного обстеження жителів громади;

- залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та     громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань.

 

4. Фінансування Програми

 

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів  районного бюджету, сільських, селищних бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України, на оплату поточних і капітальних видатків відповідно до Додатку1.

 

5. Очікувані результати виконання Програми

 

Очікуваними результатами виконання Програми є:

- отримання кваліфікованої, професійної первинної медичної допомоги жителями громади;

- сучасна система інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;

-  підвищення ефективності роботи структурних підрозділів КНП "ЦПМСД Прилісненської сільської ради" - покращення матеріально-технічної бази структурних підрозділів КНП "ЦПМСД Прилісненської сільської ради" ;

- дотримання санітарно-епідеміологічних правил і норм, гігієнічних нормативів;

- одержання хворими ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів та виробів медичного призначення;

- система персоніфікованого електронного реєстру громадян для діяльності первинної медико-санітарної допомоги.

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь