Прилісненська громада

Волинська область, Камінь-Каширський район

ПРОЕКТ РІШЕННЯ "ПРО СТВОРЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "ШКОЛА МИСТЕЦТВ"

Дата: 16.08.2018 17:04
Кількість переглядів: 77

ПРИЛІСНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання

РІШЕННЯ

 

від             2018 року №

с.Прилісне                                                                                          Проект

 

Про створення комунальної установи «Школа

мистецтв» Прилісненської сільської ради

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 433, Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 № 523, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за №803/5994, розглянувши клопотання гуманітарного відділу Прилісненської сільської ради про створення комунальної установи «Школа мистецтв» Прилісненської сільської  ради, враховуючи пропозиції постійних комісій сільської ради та  з метою надання якісних освітніх послуг у сфері естетичного виховання, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальну установу «Школа мистецтв» Прилісненської сільської ради .

2.Затвердити Статут комунальної установи «Школа мистецтв» Прилісненської сільської ради, додається

3.Затвердити штатну чисельність працівників комунальної установи «Школа мистецтв» Прилісненської сільської ради, додається.

4. Уповноважити гуманітарний відділ Прилісненської сільської ради забезпечити в установленому законом порядку державну реєстрацію  установчих документів  (Статуту). 

5.Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу «Школа мистецтв» Прилісненської сільської ради, додається.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, побутового і торгівельного обслуговування та соціального захисту населення.

 

Сільський голова                                                                                                                Ігор Терещенко    

Мисливець      

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Прилісненської

сільської ради

від      2018 року №

 

 

СТАТУТ

комунальної установи «Школи мистецтв»

Прилісненської сільської ради

 

    І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут розроблений на підставі Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України  від 06.08.2001 № 523 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за №803/5994, і є документом, який регламентує діяльність комунальної установи «Школа мистецтв» Прилісненської сільської ради Маневицького району Волинської області (далі – школа мистецтв).

        1.2. Школа мистецтв є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти, належить до системи позашкільної освіти, є комунальним закладом культури, засновником якого є Прилісненська сільська рада, має статус державного закладу освіти. Школа безпосередньо підпорядкована гуманітарному відділу Прилісненської сільської ради та її засновнику – Прилісненській сільській раді.

       1.3. Здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Положення про початковий  спеціалізований мистецький навчальний заклад, нормативних документів Прилісненської сільської ради, а також цього Статуту.

       1.4. Школа мистецтв здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.

       1.5. Школа мистецтв надає державі гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури і мистецтв.

       1.6. Мова навчання в Школі мистецтв визначається Конституцією України і відповідним законом України.

       1.7. Повна назва закладу: комунальна установа «Школа мистецтв» Прилісненської сільської ради.

Скорочена назва школи – Прилісненська ШМ.

       1.8. Юридична адреса школи мистецтв: 44614, вул.Сойне, 2, с.Прилісне, Маневицький район, Волинська область.

1.9. Комунальна установа «Школа мистецтв» є неприбутковою організацією.

 ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

      2.1. Школа мистецтв є юридичною особою, діє на підставі Статуту, затвердженого засновником, має розрахунковий рахунок, круглу печатку та кутовий штамп. Складання звітності та балансу школи проводиться бухгалтерією Прилісненської сільської ради.

     2.2. Оперативне управління здійснює Прилісненська сільська рада в особі її структурного підрозділу – гуманітарного відділу.

     2.3. Власником всього майна Школи мистецтв є об’єднана територіальна громада в особі Прилісненської сільської ради.

     2.4. Створення, реорганізація та ліквідація Школи мистецтв здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

ІІІ. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

       3.1. Школа мистецтв проводить освітню, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

       3.2. Метою і основними завданнями Школи мистецтв є:

- виховання громадянина України;

- вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей  українського народу, а також інших націй і народів;

- естетичне виховання дітей та юнацтва;

- навчання дітей, підлітків різних видів мистецтва;

- створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

- задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

- пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді;

- задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

       3.3. З метою виконання завдань, що стоять перед Школою мистецтв, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть створюватися різні відділення (музичні, художні, хореографічні, театральні, хорові тощо) та відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтва, скульптури, класичного, народного, бального, сучасного танцю та інші).

       3.4. Структура Школи мистецтв та її підрозділи визначаються Школою мистецтв спільно з Прилісненською сільською ради.

       3.5. Школа мистецтв може мати філії. Рішення про створення філій приймається після погодження з Прилісненською сільською радою питань про будівництво або надання приміщення, забезпечення фінансування, обладнанням тощо.

       3.6. Школа мистецтв має право створювати різні структурні підрозділи, що працюють на засадах самоокупності. Положення, навчальні плани, програми структурного підрозділу розробляються керівником структурного підрозділу, затверджується директором Школи мистецтв.

       3.7. Школа мистецтв може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких навчальних закладів, може організовувати виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виконання робіт.

       3.8. Школа мистецтв може організовувати роботу своїх структурних підрозділів (класів) у приміщеннях загальноосвітніх та інших навчальних закладів, підприємств, організацій відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

      3.9. Школа мистецтв проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, методів і форм навчання.

            Відділення, відділи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитися у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується директором школи і є підставою для проведення атестації.

            Школа мистецтв може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

       3.10. Право вступу до закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до закладу в порядку, встановленому для громадян України.

       3.11. Приймання учнів до школи може здійснюватися протягом навчального року як на безконкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять в школі та копія свідоцтва про народження.

           Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначаються педагогічною радою при школі мистецтв. Зарахування на навчання проводиться наказом директора школи.

       3.12. Термін навчання та вік вступників визначаються педагогічною радою відповідно до навчальних планів і програм.

       3.13. Документація Школи мистецтв, яка регламентує організацію та проведення освітнього процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури України.

       3.14. Школа мистецтв подає статистичні звіти у відповідності до вимог органів державної статистики.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

     4.1. Навчальний рік в школі мистецтв починається 1 вересня.

           Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються керівником закладу згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.

           Комплектування класів здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом викладача.

           У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні школа може працювати за окремим планом, затвердженим директором школи.

      4.2. Школа мистецтв працює за річним планом роботи.

      4.3. Освітній процес у школі мистецтв здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури України. Школі надається право на основі типових навчальних планів і програм розробляти навчальні плани і програми з урахуванням регіональних можливостей та специфіки роботи школи за умови затвердження їх гуманітарним відділом Прилісненської сільської ради.

       4.4. Освітній  процес у школі здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я. Освітній процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:

-  уроки (індивідуальні та групові);

- індивідуальні та групові заняття, уроки;

- репетиції;

- перегляди навчальних робіт, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти, виставки;

- лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;

- позаурочні заходи.

      4.5. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, перегляд навчальних робіт, вистав, тощо) визначаються відділеннями або відділами школи.

      4.6. Основною формою навчальної роботи є урок. Його тривалість визначається навчальними планами і програмами і становить для учнів віком:

            від 5 до 6 років – 30 хвилин;

            від 6 до 7 років – 35 хвилин;

            старшого віку – 45 хвилин.

      Перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника.

      Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладами, що затверджуються директором школи.

      4.7. Відволікання учнів та викладачів на роботи та заходи, не пов’язані з освітнім процесом, за рахунок навчального часу забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

      4.8. Середня наповнюваність груп у школі визначається типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затверджених Міністерством культури України. Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп.

       Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин.

      Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани школи, обрані для організації навчального процесу.

      4.9. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12 – бальна система, що затверджена Міністерством культури  України.

      4.10. Оцінки навчальних досягнень учнів виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання, з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими.

          Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться іспити (виконуються випускні роботи), виставляється екзаменаційною комісією (художньою радою) на підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок (оцінок за випускні роботи).

       Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

       Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради.

       4.11. Питання, пов’язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків, вирішуються директором школи за погодженням з гуманітарним відділом за наявності відповідних документів.

       4.12. Випускникам закладу, які в установленому порядку склали випускні іспити, видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

          Виготовлення документів про позашкільну освіту здійснюється за рахунок коштів бюджету Прилісненської сільської ради.

        4.13. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання навчальних планів і програм, видається документ про позашкільну освіту на підставі річних оцінок, для випускників художнього відділу – за умови виконання випускної роботи (при умові повного виконання навчальних планів та програм).

        4.14. Учням випускних класів, які не виконали в повному обсязі навчальні плани і програми, видається довідка про навчання в Школі мистецтв. Для одержання документа про позашкільну освіту цим учням надається право повторного іспиту. Учням художнього відділу школи в разі невиконання випускної роботи надається право довиконати цю роботу.

       4.15. Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивчені всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

           Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділів.

        4.16. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв’язку з невиконанням програмних вимог, залишення на повторний навальний рік та виключення зі школи, видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою, затверджуються директором.

        4.17. За рішенням директора Школи мистецтв виключення учня може проводитись при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців у групах самоокупності відповідно до нормативно-правових актів.

4.18. Освітній процес у Школі мистецтв є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ´ЯЗКИ

         5.1. Учасниками освітнього процесу в Школі мистецтв є: учні, директор, викладачі, концертмейстери, спеціалісти, залучені до освітнього процесу, батьки або особи, які їх заміняють, представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь в освітньому процесі.

         5.2. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх здібностей, уподобань та інтересів;

- добровільний вибір закладу та навчання певним видам мистецтва;

- навчання декільком видам мистецтва або грі на декількох музичних інструментах;

- безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчальною базою школи;

- участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках тощо;

- повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

       5.3. Учні користуються правом внутрішньо шкільного переведення та переведення до іншого шкільного закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюються за наказом директора школи.

     5.4. Учні закладу зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- бути прикладом культурної поведінки в школі і поза нею;

- дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими;

- відвідувати всі уроки за розкладом;

- пропуски підтверджувати довідкою від лікаря або заявою батьків;

- виконувати сумлінно домашні завдання;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- брати участь в освітньо-мистецьких заходах, які проводить Школа мистецтв по пропаганді музично-естетичних знань;

- дотримуватися вимог статуту.

        5.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в школі. Педагогічним працівником школи може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності освітнього процесу.

         5.6. Педагогічні працівники Школи мистецтв мають право на:

- внесення керівництву школи та гуманітарному відділу Прилісненської сільської ради пропозицій щодо поліпшення освітнього процесу,

- подання на розгляд керівництву школи та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у школі мистецтв;

-  вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями;

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань, одержувати грошову винагороду за сумлінну працю;

- матеріальну допомогу на оздоровлення, доплати за педагогічні, почесні та наукові звання, надбавку за вислугу років;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

         5.7. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати навчальні плани і програми;

- надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, здібностей учнів;

- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

- виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальної моралі;

- берегти здоров’я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій і звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність та  загальну культуру;

- проводити роботу до залучання дітей та юнацтва до занять мистецтвом;

- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків;

- дотримуватися вимог Статуту Школи мистецтв, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

- брати участь у роботі педагогічної ради, відділів, відділень, нарад, зборів, у заходах пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- виконувати накази і розпорядження керівників школи, гуманітарного відділу, до сфери управління яких належить Школа мистецтв.

        5.8. Викладачі Школи мистецтв працюють відповідно до розкладу занять.

        5.9. Педагогічні працівники підлягають атестації один раз на п’ять років, відповідно до чинного законодавства України.

Позачергова атестація педагогічних працівників може проводитись у будь-який рік між атестаційного періоду для осіб, які:

- мають обґрунтовані підстави та виявили бажання підвищити кваліфікаційну категорію;

- порушили питання про присвоєння педагогічного звання;

- знизили рівень професійної роботи у період між атестаціями.

        5.10. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників Школи мистецтв встановлюється директором школи згідно із законодавством.

         Норма годин на одну тарифну ставку педагогічних працівників школи становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

Завідувачам відділень (відділів) здійснюється доплата в розмірі 10-15 відсотків від тарифної ставки.

         Перерозподіл педагогічного навантаження в Школі мистецтв здійснюється директором школи, у зв’язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року.

          Оплата праці працівників Школи мистецтв здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, Міністерства культури  України.

        5.11. Не допускається відволікання викладачів від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

        5.12. Батьки учнів та особи, що їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування школи за їх наявності;

- звертатися до начальника гуманітарного відділу, керівництва школи та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання і виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Школи мистецтв;

- захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування Школи мистецтв у відповідних державних, судових органах.

VІ. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

        6.1. Керівництво Школою мистецтв здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, що має повну вищу  освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки.

        6.2. Прийняття на посаду директора Школи мистецтв здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального закладу «Школа мистецтв» Прилісненської сільської ради, затвердженого сесією Прилісненської сільської ради.

        6.3. Директор Школи мистецтв:

- здійснює керівництво трудовим колективом;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників школи;

-створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників викладацького складу;

- організовує освітній процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань і навичок учнів;

- створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціалізованої мистецької освіти;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог, протипожежних норм, техніки безпеки;

- вносить пропозиції щодо надбавок, доплат, премій працівникам відповідно до чинного законодавства в межах фонду оплати праці, визначеному в кошторисі;

- представляє заклад в усіх підприємствах, установах і організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності школи;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ і організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

- забезпечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- несе відповідальність за виконання покладених на Школу мистецтв завдань, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління Школи мистецтв;

- видає в межах своєї компетенції накази або розпорядження і контролює їх виконання;

- затверджує посадові обов’язки працівників школи, а також застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення.

      6.4. Директор Школи мистецтв є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління школи.

За відсутності директора обов’язки голови виконує заступник директора з навчальної роботи або інший викладач за наказом директора.

      6.5. Обов’язки секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів, який обирається строком на один рік.

       6.6. Педагогічна рада об’єднує педагогічних працівників Школи мистецтв і створюється з метою розвитку та вдосконалення освітнього процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

       6.7. Педагогічна рада школи:

- розглядає план освітньої та методичної роботи школи;

- заслуховує та обговорює доповіді, звіти директора школи та окремих викладачів щодо стану освітньої та методичної роботи в школі;

- розглядає плани заходів виконання інструктивних, методичних документів, які визначають організацію та зміст освітньої роботи закладу;

- визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження в освітній процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення про видачу документа про позашкільну освіту після закінчення школи, переведення учнів у наступний клас, залишення на повторний рік навчання, призначення переіспитів, виключення учнів із закладу, нагородження Похвальними листами;

- обговорює заходи, пов’язані з проведенням набору учнів, визначає порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховування, вимоги до вступників;

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

- вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи.

       6.8. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу.  Обов’язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець навчального року, а також після кожної навчальної чверті.

       6.9. Органом громадського самоврядування школи є загальні збори трудового колективу.

       6.10. Рішенням загальних зборів можуть створюватися рада школи, що діє в період між загальними зборами.

                Кількість членів ради закладу визначається загальними зборами трудового колективу.

               До складу ради входять викладачі, представники громадських організацій та керівництва Школи мистецтв.

               Засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформляються протоколами.

       6.11. У Школі мистецтв, за рішенням загальних зборів або ради школи, можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський або батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

       6.12. Директор Школи мистецтв не зобов’язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству, нормативно-правовим актам України, цьому статуту.

       6.13. За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв (споріднених інструментів) у школі можуть створюватись відділення, відділи, керівники яких затверджуються наказом директора Школи мистецтв.

            Відділення, відділи сприяють організації навчально-виховного процесу, підвищенню якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів і програм.

VІІ . ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

            7.1.Фінансово-господарська діяльність Школи мистецтв проводиться відповідно до законодавства та статуту.

            7.2.Фінансування Школи мистецтв здійснюється за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади.

            Бюджетні кошти спрямовані на виконання обраних закладом навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

             Фінансування Школи мистецтв може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

              Бюджетне фінансування Школи мистецтв не може зменшуватися або припинятися в разі наявності в школі додаткових джерел фінансування.

              Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

Школа мистецтв може надавати платні послуги відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

Бюджетні кошти, кошти від надання платних послуг, кошти, що надходять з інших джерел, перераховуються та зберігаються на рахунках Школи мистецтв та спрямовуються на виконання навчальних планів, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

             7.3. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад. За рішенням засновника закладу фінансові операції, облік матеріальних цінностей, бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно.

7.4. Розрахунок годин по школі мистецтв складається на плановий контингент учнів у відповідності до навчальних планів, затверджених директором Школи мистецтв.

             Основою розрахунку фонду заробітної плати є:

  • штатний розпис;
  • середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацією;
  • кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин.

7.5. Розмір оплати за навчання учнів визначається відповідно до Порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Прилісненською сільською радою.

             7.6. Додатковим джерелом фінансування Школи мистецтв є:

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

- кредити банків;

- інші надходження.

Розмір оплати за надання платних послуг визначається школою за погодженням з Прилісненською сільської радою.

           Кошти, отримані Школою мистецтв з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої статутом.

            Установлення для Школи мистецтв у будь-якій формі планових завдань з надання платних послуг не дозволяється.

           7.7. Школа мистецтв є бюджетною неприбутковою організацією.

           7.8. Доходи закладу у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних закладом від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої статутом, звільняються від оподаткування.

           7.9. Школа мистецтв у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;
- розвивати власну матеріальну базу;

-подавати на списання з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними;

- користуватися  майном відповідно до законодавства та статуту школи;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту.

           Матеріально-технічна база Школи мистецтв включає приміщення, споруди, обладнання, засоби  зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме й нерухоме майно, що перебуває у її користуванні.

Для проведення освітньої роботи школі надаються в користування культурні та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах.

           Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається Прилісненською сільською радою відповідно до законодавства.

           7.10. Збитки, завдані Школі мистецтв внаслідок порушення прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

           7.11. Майно закладу може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної мистецької освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

7.12. У разі припинення діяльності Школи мистецтв (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються неприбутковим закладам відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.

VПІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО         СПІВРОБІТНИЦТВА

         8.1. Школа мистецтв, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

8.2.Школа мистецтв має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління культурою, освітою, закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями  інших країн у встановленому законодавством порядку.

ІХ.  ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

          9.1. Державний контроль за діяльністю Школи мистецтв здійснюють Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури  України, Приліненська сільська рада, гуманітарний відділ, у сфері управління якого перебуває цей заклад.

          9.2. Основна форма державного контролю за діяльністю Школи мистецтв визначається законодавством.

Х.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться відповідно до законодавства та затверджуються власником.

10.2. Зміни та доповнення до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Прилісненської

сільської ради

від      2018 року №

 

 

ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ

комунальної установи «Дитяча школа мистецтв» Прилісненської сільської ради

Директор

1

Викладач музичних дисциплін

5

Викладач хореографії

1

Викладач образотворчого мистецтва

0,5

Викладач теорії музики

1

Викладач сольного співу

0,5

Викладач хорового співу

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Прилісненської

сільської ради

від      2018 року №

 

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на зайняття посади керівника

комунального закладу «Школа мистецтв»

Прилісненської сільської ради

 

             1. Загальні положення

             1.1 Порядок конкурсного приймання на посаду керівника комунальної установи «Дитяча школа мистецтв» Прилісненської сільської ради (далі — Порядок) визначає механізм призначення  та умови проведення конкурсу на заміщення  вакантної посади керівника комунальної установи «Школа мистецтв» Прилісненської сільської ради.

Порядок розроблено у відповідності до Закону України “Про освіту”,  «Про позашкільну освіту», «Про культуру», Кодексу законів про працю України, Наказу Міністерства культури і мистецтв України від 06 серпня 2001 р. № 523 «Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), а також наказу Міністерства культури і мистецтв України від 31.10.2010 р. № 75 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури»

             1.2 Керівником закладу культури може бути особа, яка має фахову вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою, відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам та здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки.

             1.3. Призначення керівника здійснює гуманітарний відділ Прилісненської сільської ради за результатами конкурсного  відбору та за погодженням із головою Прилісненської сільської ради,  що проводиться відповідно до цього Порядку шляхом укладення контракту.

1.4. Для проведення відбору претендентів  на заміщення вакантної посади керівника комунальної установи «Школа мистецтв» Прилісненської сільської ради рішенням сесії  Прилісненської сільської ради утворюється конкурсна  комісія  у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

 До складу конкурсної комісії входять представники Прилісненської сільської ради, виконавчого комітету Прилісненської сільської ради, гуманітарного відділу, трудового колективу,  представники батьківського комітету навчального закладу. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань.

2. Умови проведення конкурсу

             2.1. Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади керівника Школи мистецтв оголошується в разі:

             утворення нового позашкільного навчального закладу;

             наявності  вакантної посади керівника позашкільного навчального  закладу;

           закінчення  строку контракту з попереднім керівником.

             2.2. Кандидата на посаду керівника позашкільного навчального  закладу визначає конкурсна комісія за результатами конкурсного відбору.

             2.3. Конкурсний відбір складається з етапів:

              оголошення Прилісненською сільською радою конкурсу на посаду керівника  школи;

             формування складу конкурсної комісії;

             подання документів претендентами на посаду керівника Школи мистецтв;

          відбір претендентів на посаду керівника Школи мистецтв;

             надання конкурсною комісією висновку про результати конкурсного відбору.

             3. Оголошення про проведення  конкурсу

             3.1. Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття  рішень, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості  рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантної посади керівника  Школи мистецтв.

             3.2. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації, офіційному сайті Прилісненської сільської ради не пізніше ніж за місяць до початку проведення конкурсного відбору.

             В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

             найменування і місцезнаходження школи;

             найменування посади та умови оплати праці;

             кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника Школи мистецтв;

             перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;                                               

             дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

             прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

             В оголошенні може міститись додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

             4. Прийом та розгляд документів для участі у конкурсі

             4.1. Строк подання документів для участі у конкурсному відборі не може становити більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

             4.2. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної

комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, встановленого взірця (додається);

-  особовий листок з обліку кадрів;

-  фотокартку розміром 4х6 см;

- копію паспорта (1,2,3,11,12 стор.);

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

- копію трудової книжки;

- копію військового квитка (для військовозобов’язаних);

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою чинним законодавством;

- згоду на обробку персональних даних;

- мотиваційний лист довільної форми;

- проект перспективного плану розвитку Школи мистецтв на 1 (один) та 5 (п’ять) років  та проведенні ним відкритої публічної презентації;

             Претендент, який подає документи, відповідає за  достовірність поданої ним інформації.

             4.3. Особи можуть подавати додаткову  інформацію  стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації та ін.);

             4.4. Претендент має право:

             відкликати свою заяву та документи до закінчення конкурсу та оголошення результатів, повідомивши про це конкурсну комісію письмово;

             зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, повідомивши письмово про це комісію.

             4.5. Забороняється вимагати відомості й документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

4.6. Не допускається невмотивована відмова у допуску  до участі у конкурсі.

             4.7. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням  конкурсної комісії, до конкурсу не допускаються.

             4.8. Подані документи і матеріали конкурсної комісії  зберігаються  в Прилісненській сільській раді.

 

             5. Проведення конкурсного відбору

             5.1. Конкурсний відбір проводиться за наявності не менше як двох претендентів на одну вакантну посаду.

             5.2 За наявності лише одного претендента на вакантну посаду конкурс не проводиться. Конкурсна комісія може рекомендувати такого претендента на посаду керівника школи в разі подання ним повного пакета документів, що відповідають умовам конкурсу або прийняти  рішення  про  проведення  повторної конкурсної процедури за умовами цього Порядку.            

5.3. Засідання конкурсної комісії вважається правочинним,  якщо на ньому присутні  не менше  двох третин її складу. Рішення конкурсної комісії приймається на засіданні більшістю голосів  присутніх членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів  вирішальним є голос голови комісії.

             5.4. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

             5.5. Конкурсний відбір полягає в:

              поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

              поданні претендентом мотиваційного листа  і проекту перспективного плану розвитку Школи мистецтв на 1 (один) та 5 (п’ять) років  та проведенні ним відкритої публічної презентації;

              вивченні  конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і проекту перспективного плану розвитку Школи мистецтв;

             заслуховуванні конкурсною комісією публічних презентацій претендентів.

             5.6. Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку Школи мистецтв не може здійснюватись  більше як п’ять робочих днів.

             5.7. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення вивчення поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку школи надає претендентам, гуманітарному відділу та голові Прилісненської сільської ради висновки щодо результату конкурсного відбору.

             Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку  до Прилісненської сільської ради не пізніше  ніж через п’ять  робочих днів з дати його отримання.

5.8. На підставі висновку та заперечень (за наявності), зазначених  у  пункті 5.7 цього Порядку, не раніше  ніж через п’ять робочих днів та не пізніше  ніж через 10 робочих днів з дати їх отримання  гуманітарний відділ за погодженням голови Прилісненської сільської ради укладає контракт з визначеним конкурсною комісією переможцем з дотриманням вимог чинного законодавства про працю строком на 6 роки.

             5.9. Конкурсний відбір визнається таким, що  не відбувся, в разі, коли:

відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

конкурсною комісією не визначено переможця.

             Підставою для визнання конкурсного відбору  таким  що не відбувся, є рішення конкурсної комісії.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.

5.10. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації, на офіційному сайті Прилісненської сільської ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь